Nyheter

Gåsfesten 12 nov, 2016 12 November

Lördagen den 12 november 2016 firades traditionen med gås på GTS.

 


Efter sedvanliga mötesförhandlingar kom turen till kvällens sponsor Neoss implants, vars
produkter presenterades av Ingela Åhman.

   

Därefter kom den kände radioprofilen Lasse Svahn och intog scenen.
   Hans föreläsning handlade om "Mitt liv som Swahn 40 år i radions tjänst".
Mycket inlevelsefullt, berättade han med den underbara radio rösten “Lasse” flera roliga historer bl.a denna: 
"Frun blir sur på på sin make när kan kommer hem och han undrar vad som har hänt. Frun frågar "vem är Birgitta?"
Maken vet inte vad hon pratar om. Då nämner frun att hon har hittat lappar med namnet Birgitta vid nattbordet, i hans
kavaj och i väskan. Maken berättar då att det är namnet på en häst som han har spelat på och att det har gått bra.
Frun blir nöjd med svaret. Några veckor senare när maken kommer hem är frun arg igen. Han undrar vad har
hänt nu. Frun säger: Hästen har ringt! "

I GTS´s fina festvåning blev det sedan "gåsabubbel" med tilltugg

medan vi lyssnade till
 Peter Auki som spelade gitarr och underhöll.

Väl till bords serverades svartsoppa med krås, gåsen med tillbehör och som avlutning
Skånsk äppelkaka med vaniljsås. Därtill passande drycker. 

 

Allmänt möte 7 sept, 2016 07 September

Om emigranter och immigranter då och nu

Efter möteförhandlingarna lämnade ordföranden Bengt Hasséus ordet till Sven Hilmersson,
   som erhållit GTS´s resestipendium. 
Hans rapport handlade om förebyggande barntandhälsovårdsprojekt för skolbarn i Rumänien.

Därefter kom turen till Roger Bodin som är verksamhetschef för Emigranternas Hus i Göteborg.
  Titeln på hans föreläsning var "Från Karl-Oskar och Kristina till Manouchehr och
Fatima, om ut- och invandring då och nu". Han berättade att under mitten av 1800-talet till 1930
utvandrade 1,3 miljoner, dvs. 25% av svenska befolkningen, till USA. För många skedde avfärden
från Packhuskajen i Göteborg och där de tog ett tårfyllt avsked av det gamla hemlandet. Roger
berättade även om hur Svenska Amerika rederiet uppstod, vilket innebar att man då kunde resa
direkt från Göteborg till New York istället för att åka via England. Roger delade med sig av  sin
kunskap om invandring och då med paralleller till dagens invandring. Immigration kan man se
som ett mynt, med en sida som immigrant och den andra som emigrant. Man får inte glömma
att vart än man kommer så tar man med sig sina rötter. Han poängterade också vikten av att i
tid säga stopp till de som delar in oss i vi och de. Det vi klarar av på ett framgångsrikt sätt
tillsammans över gränser, det blir man framgångsrik på.

 

Avliden, Birgit Thilander 31 Juli

    Professor emerita Birgit Thilander har avlidit. Hon blev 92 år gammal.

Birgit var mycket aktiv som medlem i Göteborgs Tandläkare-Sällskap. Under åren 1986-88 var Birgit ordförande för GTS och var då den första kvinnliga ordföranden för vårt sällskap. 1979 hedrades hon av GTS med Elanderpriset.

På gåsfesten på GTS  i november 2015 berättade Birgit med stor entusiasm om sin odontologiska levnadsbana,  om hur det är och har varit att vara kvinna i den mansdominerade akademiska världen. Birgit växte upp i Gävle där hon tog studentexamen 1943. Efter tandläkarexamen på Kungliga Tandläkarhögskolan i Stockholm startade hon tillsammans med sin make Holger en privatpraktik i Dalarna. Att bli länsortodontist lockade Birgit och hon sökte till specialistutbildningen i ortodonti i Stockholm. Professor Lundström i ortodonti var emellertid ytterst tveksam att anta en kvinnlig tandläkare på sin avdelning för utbildning. På eget bevåg åkte Birgit 1954 till Wien under några månader för att skaffa de meriter hon behövde. Hon blev antagen till sin drömutbildning och fick så småningom sin specialistexamen i ortodonti. Samtidigt började hon sin forskarkarriär. Hon erhöll tjänst 1957 vid Tandläkarinstitutet i Umeå. Birgit disputerade 1961 på en avhandling om innervation av käkleden och blev 50 år senare 2011 jubeldoktor vid Karolinska Institutet. Som övertandläkare och docent i Umeå arbetade Birgit bland annat med vården av barn med kraniofaciala missbildningar.

1969 kom Birgit till Göteborgs universitet som professor i ortodonti och var då den första kvinnan i Sverige att bli professor inom odontologi. Under sin tid som chef på avdelningen för ortodonti var hon handledare för 19 avhandlingar och av de som disputerade blev 8 sedemera professorer. Hennes forskning har genom åren resulterat i mer än 200 artiklar. ”Forskning är för mig som att lägga ett stort pussel, där varje nytt resultat blir en ny pusselbit som passar in i det jag redan lagt. Jag har alltid varit nyfiken på hur nästa pusselbit kan se ut, och den nyfikenheten driver mig fortfarande” sade hon vid ett tillfälle för 5 år sedan i en intervju i Sahlgrenska akademins nyhetsblad ”Akademinliv”. Birgit var in i det sista fortfarande vetenskapligt aktiv med fokus på craniofacial växt och utveckling.

Vårfesten 27 maj, 2016 27 Maj

Årets vårfest på Donsö den 27 maj, 2016 lockade bara ett fåtal GTS-medlemmar
trots det kraftigt subventionerade priset.


Efter en sjötur från Lilla Bommen med den chartrade Börjesonsbåten ”Lyrön”
anlände vi till restaurang Isbolaget längst ut på piren i Donsö hamn.
Där blev vi serverade en härlig skärgårdsbuffé med vitt vin därtill.

Vi hade restaurangen för oss själva fram till 21-tiden då övriga
gäster anlände till lokalen.

Dansbandet ”Icebreaker” från Donsö underhöll oss sedan och spelade bitar
från 60- och 70-talet.

   

   


Klockan 00.30 gick sedan båten tillbaka till Lilla Bommen och vi hade då
med oss ytterligare ett fint minne av en GTS vårfest.

(text o foton CG Emilson)

Dechargemötet 28 april, 2016 28 April

Årets dechargemöte hade lockat ca 40 medlemmar att komma och höra
om den ekonomiska ställningen för GTS under år 2015.

     Henrik Hjelte, GTS nye kassör, meddelade den glädjande
nyheten att GTS efter många år med förlust nu äntligen kunde uppvisa en bra vinst
under 2015. Medlemmarna gav styrelsen ansvarsfrihet.
Mötet fortsatte med en presentation av kvällens sponsor, Cliniclands. 

   Falk Andersson berättade att företaget startade för 3 år sedan
och har redan uppnått en god omsättning. Cliniclands är en handelsplattform som tillhandhåller
marknadens största sortiment av material och varumärken till tandläkarkliniker. De har en
användarvänlig ”webshop” som tar emot beställningar dygnet runt och agerar som klinikens
personliga inköpare. Anledningen till att de startade var att de ville återställa balansen på
marknaden där idag några stora aktörer dominerar. Dessutom har inte tandvårdspersonal tillräcklig
tid till att leta runt bland dentaldepåerna för att hitta varor till fördelaktigaste priset.

      GTS stipendiat Jan Derks berättade sedan om sin forskning som handlade
om ”effectivness” av implantatterapi i Sverige. De flesta publicerade långtidsstudier har visat goda resultat
men de har utförts vid universitets- eller specialistkliniker och i selekterade patientgrupper. Hur
behandlingsresultaten är då implantatterapi har utförts under vardagliga förhållanden är mindre känt och
denna frågeställning har Jan intresserat sig för. Under 2003 godkände försäkringskassan sådan terapiform
för ca 25 000 patienter.  Ur detta material har 4716 patienter fått en enkät 6 år efter protesens utelämnande
och journaluppgifter från 2765 av dessa patienter kunde insamlas. Tidiga implantatförluster förekom i 4,4% av
alla patienter (1,4% av implantaten). 596 patienter kunde undersökas vid en 9-års examination och bland dessa
patienter uppvisade 4,2% sena implantatförluster (2,0% av implantaten). Totalt drabbades 7,6% av alla
patienter av implantatförluster över 9-årsperioden. 14,5% av patienterna diagnosticerades med
måttlig/svår peri-implantit (blödning vid sondering & >2 mm benförlust) vid 9-års undersökningen.

           
Sedan intog konsthandlaren Paul Tomassen podiet och berättade om ”Konst nu – en ingång
till konstvärlden”. Paul har sedan 1990 ett konstgalleri på Götabergsgatan i Göteborg med inriktning på
samtida konst. Med sig hade Paul ett antal tavlor och färgtryck som han visade och berättade om. Han
menade att för att slå igenom som konstnär måste man idag få in en fot hos ett stort konstgalleri och då
får man i Sverige bege sig till Stockholm med dess större folkmängd. Nya trender inom konstvärlden var
gatukonst (grafiti) som blivit mer accepterat. Han kom även in på fotokonst där konstnären tar fotografiska
bilder och bearbetar dem med dataprogram och kompletterar dem med påmålade färger och motiv.

Efter mötet fick vi en härlig fisksoppa med vitt vin därtill samt till kaffet en riktigt läcker chokladkaka.

(text o foton CG Emilson)