Högtidssammanträdet 2023 2023-02-27

2023 års högtidssammanträde gick av stapeln den 21 januari.

    Ordföranden John Bratel öppnade mötet och hälsade alla,

även de som var med digitalt, hjärtligt välkomna. I sin rapport till deltagarna
nämnde han att våra kvällskurser har varit fullbokade och att ombyggnaden
av Munhålan var slutförd i december samt att GTS fyller 130 år. Därefter
presenterade vår sekreterare Amina Basic sin årsredogörelse som kan läsas
på protokollet från detta möte. Hon visade många fina bilder från året som
har varit. Mats Wallström från stipendienämnden delade ut stipendier och
resebidrag till de som var närvarande. John Bratel fortsatte med att tacka
Farid Akhlaghi och Julian Baranowski för sina insatser för GTS. De var ej
närvarande men kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.
 
   Därefter intogs scenen av Jonas Sundberg från avdelningen

för Oral medicin och patologi. Han ersatte Elanderpristagaren Bengt Hasséus
som var på en sedan länge planerad resa. Titeln på Jonas föredrag var ”Orala
leukoplakier, humant papillomvirus och cancertransformation”, ett ämne som
han har studerat och behandlat i sin avhandling. Leukoplakier kan klassificeras
i homogen leukoplaki och icke-homogen leukoplaki och de har en prevalens
av 1,5% till 4,1%. Risken för att de skall utveckla cancer varierar mellan 0,13%
och 34,0%. Det kliniska dilemmat är att recidiv av leukoplakier kan uppträda
efter kirurgi och cancerutveckling. Han har gjort en multicenter studie med
resultat från Sverige, Brasilien och Rumänien på patienter med orala leukoplakier
och oral squamous cell carcinoma. Han har även undersökt i en longitudinell
studie vilka kliniska och anamnestiska faktorer som korrelerar med ett recidiv
av leukoplakier efter kirurgisk avlägsnande. Hans slutsats var att de enda
kliniska parametrar som kan förutsäga recidiv av leukoplaki är den icke-homo-
gena typen och patienter som använder snus. Han fann även att kombinationen
av markörena p53 och p63 kan vara prognostiskt användbara för att bedöma
recidivrisken för leukoplakier.
 
Efter mötet vandrade vi ner till festvåningen där vi intog en härlig måltid
bestående av skaldjurscocktail, rödvinsmarinerad oxkind med jordärtkockpuré
och gräddstuvad kål samt chokladfondant med apelsinmousse.
 
  Flera tal hölls av John Bratel, som bl.a annat skålade
för grundarna av GTS.

 Nina Sabel höll ett trevligt tal som representant för
stipendiaterna.

 Catharina Hall tackade för maten och fortsatte med att
berätta om sitt långa engagemang i GTS, som varit mycket värdefullt för GTS 
och för henne personligen.  

 Med tanke på att det i år är är 130 år sedan GTS bildades
så berättade Claes-Göran Emilson om de senaste jubiléerna, som GTS firat,
nämligen efter 100, 105 och 120 år, alla med flera stora festligheter under
dessa år. Och i år är det dags igen.

Efter middagen följde dans till det riviga bandet ”Sex på scen”.

  

    

  

  

  

(Text: C.G. Emilson, bilder: CGE och Amina Basic )