Allmänt möte 13 dec, 2017 2017-12-17

Årets sista allmänna möte 2017 inföll på Luciadagen och ca 50 medlemmar hade infunnit sig för att lyssna
på föredrag och äta julbord. Val till styrelse och olika nämnder för 2018 skedde varefter mottagare av
stipendier till ett värde av 95.000 kr från GTS´s samlade fonder och SPAN-stiftelsen kungjordes.
Vidare meddelades att Peter Lingström hade utsetts till 2017 års mottagare av Elanderpriset.

    GTS´s stipendiat Ulrike Schütz-Fransson, verksam som ortodontist i Uddevalla,
berättade om sin forskning, som handlade om en långtidsuppföljning av underkäksfrontens stabilitet-
en jämförelse mellan två olika bondade retainrar. Hon hade gjort en uppföljning 6 och 12 år efter
tandregleringsbehandling och jämfört cuspidretainern (som bondas enbart till hörntänderna) med
twistflexretainern (som bondas till samtliga incisiver och hörntänder). Studien var retrospektiv och
mätningarna var gjorda på studiemodeller samt profilröntgenbilder. Den främsta variabeln som
uppmättes var Little’s irregularitets-index. Resultaten visade att det inte förelåg någon signifikant
skillnad mellan de två olika retainrarna, 6 och 12 år efter behandling, när det gäller underkäksfrontens
stabilitet. Det förelåg ingen skillnad i lossande frekvensen mellan de två retainrarna. Den ortodontiska
behandlingen resulterade i en normalisering av den horisontella och vertikala överbitningen som visade
sig vara stabil 12 år efter behandling. Ulrike ansåg att båda retentionstrådarna kan rekommenderas.

     Därefter var turen kommen till Maurits Persson, emeritusprofessor i ortodonti
vid Umeå universitet. Han hade haft Bibby Thilander som lärare/handledare i Umeå och Göteborg. Efter
sin disputation i Göteborg 1973 har han haft ett långvarigt samarbete med Bibi.

    Hans ämne för kvällen var
”Birgit Thilander 1924-2016: när sista pusselbiten lagts på sin plats”. Han berättade att forskning för
henne var som att lägga ett pussel där varje nytt resultat blev en pusselbit att passa in i det som redan
lagts. Bibbis egen avhandling kom 1961 och 50 år senare 2011 blev hon jubeldoktor. Till den nya
odontologiska fakulteten i Göteborg kom hon 1969 som den första kvinnliga professorn i landet i ämnet
ortodonti. Under de följande åren kom hon att arbeta med forskning inom många områden inom sitt
ämne ortodonti. Dentoalveolär utveckling och behandling, dvs ansiktets och käkarnas växt var ett
huvudområde liksom hur oral funktioner som tal, andning, ätning kunde påverka käkarnas växt liksom
det omvända hur käkarnas utveckling kunde påverka orala funktioner. Vävnadssvaret vid ortodontiska
tandförflyttningar blev föremål för många forskningsartiklar liksom hur osseointegrerade implantat kunde
påverka käkarnas växt. Maurits nämnde att Bibby var gästprofessor under åren 1993-99 i Colombia, fick
flera utmärkelser och blev hedersdoktor vid några universitet. Väldigt glad och hedrad blev hon då
universitetet i Göteborg namngav en av föresläsningssalarna på Medicinarberget efter henne.

Maurits avslutade med att berätta om sitt samarbete med Bibby med en longitudinell studie av normal
ocklusion hos en kohort 7-åriga Umeåbarn som de följt till 62 års ålder. Vid 62-års uppföljningen
kunde 22 personer fortfarande studeras vad gällde den kranofaciala och dentoalveolära utvecklingen
under alla dessa år.

Efter mötet gick alla deltagare ned en våning för att avnjuta Fridas uppdukade och välsmakande
julbordsdelikatesser.
     Även Lussetåg med sång fick vi höra innan vi all mätta och glada tågade hem
i den regniga Göteborgsnatten.

(vid pennan: C.G. Emilson)