Brev nr 4 från Ordf John Bratel 2022-06-20

Göteborg 220619

 
Hej alla GTS-medlemmar!

Vårterminen går mot sitt slut och en härlig sommar står för dörren.
Den 29 april hade Sällskapet sitt traditionsenliga, men försenade Högtidssammanträde.
De 55 närvarande gästerna hade en mycket trevlig kväll tillsammans. Ett referat med
tillhörande bilder hittar ni på hemsidan.
 
Efter sommaren väntar ett förhoppningsvis bra och spännande program.
Det ser ut som följer:
-  26/8   Kräftskivan. Näringsfysiolog Ingrid Larsson talar om ”Kostens betydelse för
             hälsan och trender inom kostrådgivning.
-  6/10   Allmänt möte. Professor Bengt Hasséus talar om ”Potentiellt maligna orala
             slemhinnesjukdomar och cancerutveckling - kliniska tecken och diagnostiska
             metoder för riskbedömning".
-  12/11 Gåsen. Professor Lars Nordström, tidigare verksam vid Handelshögskolan i
             Göteborg talar. Titel ej fastställd.
-   8/12  Julbord. Professor Gunnar Dahlén talar om ”Munhålans mikroflora - fiende och vän?”.

På augustimötet skall vi fatta beslut om det reviderade stadgeförslaget. Som jag tidigare
nämnt så innehåller det inte några större förändringar. Utan man har reviderat språket,
gjort förtydliganden, samt paketerat om paragraferna, så att stadgan blir mer lättläst och
logiskt uppbyggd. För att augustimötet skall bli så konstruktivt som möjligt så rekommenderar
jag alla, att läsa det föreslagna stadgeförslaget i förväg. Det finns nu utlagt på hemsidan.
 
På det allmänna mötet den 26/8 äger fyllnadsval rum. Vår styrelseledamot Julian Baranowski
lämnar oss på grund av flytt. Jag vill passa på och tacka honom för de fina insatser han har gjort
för GTS. Han har lagt ner ett stort arbete i planeringen av Munhålans ombyggnad.
Valnämndens förslag till ny styrelseledamot med ansvar för Munhålan är Matilda Nygren.
 
Vi ses på GTS i augusti och avnjuter kräftor tillsammans!
 
John Bratel
Ordförande