Brev från Ordförande Margaretha Lindqvist 2022-01-17

17 januari, 2022

Bästa GTS-medlemmar!

God fortsättning på det nya året 2022 vill jag önska er först av allt.

Efter en höst som öppnade upp för fler fysiska möten var förhoppningarna höga att även
kunna genomföra ett Högtidssammanträde den 22 januari i våra fina lokaler. Tyvärr satte
den exploderande omikron-smittan stopp för det. Som jag meddelat tidigare kommer själva
festligheterna att skjutas till ett senare datum då smittan lugnat sig. Däremot hålls ett
Högtidligt allmänt möte med styrelseskifte den 26 januari digitalt. Och jag hoppas alla som
kan loggar in och deltar. Möjlighet till middagskasse ges också, som jag nämnde i mitt förra
brev.
     Min ordförandetid har inneburit två normala år och två onormala år. Innan pandemin
kunde vi träffas och lyssna på intressanta föreläsare om allt från odontologi och brobyggen
i världen till vinkunskap och champagneprovning.  Tredje året hade vi Högtidssammanträde
innan pandemin stängde ner allt i mitten av mars 2020. Vi i styrelsen fick snabbt lära oss
att kommunicera via Zoom, vilket fungerat väl.  Ett par allmänna möten hanns med fysiskt
efter sommaren 2020 då restriktionerna lättat.
    Sen blev det åter nödvändigt återgå till digitala möten. Och då, mitt fjärde år, började
vi undersöka  möjligheten att till GTS införskaffa de digitala verktyg som behövs för att
själva streama möten och även spela in för de medlemmar som vill hålla sig uppdaterade
och höra föreläsningar. Vi i styrelsen har upptäckt att ni är ganska många som av olika
anledningar inte kan delta fysiskt även under normala tider. Denna utrustning finns nu på
plats sen förra september och har använts under hösten.
    Trots att vi i styrelsen upplevt ett enormt sug efter att ses vid fysiska möten och träffa
kollegor, så har ett antal medlemmar alltid funnits med digitalt. Och vi ser att denna
möjlighet blivit ett komplement även under mer normala tider. Vi hoppas naturligtvis snart
kunna ha fysiska möten igen.
    Det har varit lärorikt, intressant, spännande att försöka hålla igång GTS verksamhet
under dessa år. Och mycket roligt. Jag vill nu tacka er alla som gav mig förtroendet och på
olika sätt stöttat mig i min uppgift. Och tack styrelsen för ett mycket gott samarbete under
delvis knepiga omständigheter. STORT TACK.

Jag lämnar nu över ordförandeklubban till John Bratel.

Bästa hälsningar
Margaretha Lindqvist, ordförande GTS