Avliden, Bengt Waldenström 2019-04-23

 

      

Bengt avled i 23 april 2019, 93 år gammal.
Han blev vald till hedersledamot i GTS 1999.
Bengt var med och bildade Seniortandläkarföreningen SENT
och var dess förste ordförande. Under senare år har han
varit ansvarig för SENT´s hemsida och programfolder. Då
SENT firade sitt 20-årsjubileum 2013 gav Bengt en återblick
på föreningens tillblivelse och dess första år i en bildkavalkad.
Han har deltagit i SENT´s styrelse under alla åren.

Bengt var född 21 februari 1926 och efter  sin tandläkarexamen 1950
arbetade han som privattandläkare i Göteborg.
Han har även varit styrelseledamot i GPTF (Göteborgs privattandläkar-
förening) och i GTS.

Bengt var en mycket uppskattad och omtyckt såväl kollega som vän.