Avliden, Elanderpristagaren Jan Wennström 2021-05-23

      

GTS´s Elanderpristagare professor Jan Wennström gick den 14 maj, 2021
bort efter en tids sjukdom. Han blev 74 år.

Jan erhöll år 2000 Elanderpriset för sin forskning inom parodontologi.

Jan avlade tandläkarexamen 1972 i Göteborg och disputerade 1982.
Från 2000 var han chef på parodontologiavdelningen under ett
decennium. Jan skapade ett framgångsrikt internationellt
specialistutbildningsprogram och hade en drivande roll i arbetet med
nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Hans forskning har prisats både nationellt och internationellt.
I april 2020 utsågs Jan till hedersdoktor vid Atens universitet för sin
forskningsgärning och sitt stöd till grekiska forskare inom ämnesområdet.