Högtidssammanträdet 19 januari, 2019 2019-01-19

Ordförande Margaretha Lindqvist välkomnade oss alla till årets högtidssammanträde
och informerade om vad som är på gång på GTS.  

    Margaretha Lindqvist och Amina Basic

Amina Basic, nybliven förste sekreterare, visade med många trevliga bilder vad vi 
GTS medlemmar har fått vara med om under det gångna året 2018. Det blev avtackning
av några personer i styrelsen som slutat.

   Från vänster: Emina Cirgic, Jessica Berglundh
och Karin Lundin erhöll blommor och present som tack för alla fina insatser under lång tid i
GTS. Efter utdelning av stipendier och forskningsbidrag kom kvällens överraskning.

     

Bertil Hager berättade att han förra sommaren på Köpstadsö i Göteborgs södra skärgård blev
tillfrågad av en äldre öbo om att överta en spottkoppsställning från en tandläkarmottagning.
Öbon hade hittat den vid källarröjning på 1950-talet i ett sommarhus på ön som tidigare
byggts och bebotts av privattandläkare Mankel. Tandläkare Mankel var yrkesaktiv tidigare
delen av 1900-talet. Spittoonen är från 1800-talet, troligen gjord av koppar och har en
vattenbehållare med kran överst, bred skål/tratt och uppsamlingsbehållare underst. 
Denna raritet skänkte Bertil till GTS samlingar för att kunna beskådas av medlemmarna i
samband med aktiviteter på GTS.
.
För 2018 års Elanderpris hade stipendienämnden 4 tänkbara kandidater. Tre av dessa var
ej medlemmar i GTS och kunde därför ej komma ifråga. Den fjärde var medlem och priset
tillföll Mauritz Persson, pensionerad ortodontiprofessor i Umeå. Han kunde dock inte komma
och hålla sin prisföreläsning eftersom han samma dag fyllde 80 år, vilket kan ses som ett
giltigt skäl att stanna hemma och bli firad av släkt och vänner. Eventuellt kommer Maurits  
att hålla en föreläsning vid ett senare tillfälle.
 
      Lyckligtvis kunde Ken Hansen

med kort varsel ställa upp och höll en trevlig föreläsning med titeln ”Ortodonti i tiden”.
Ken började med att ställa frågan ”Vem gör vad och kan det vara så svårt”. Trycker man
på eller drar en tand länge, hårt och ofta så flyttar den sig. Men det är hur de flyttar sig
och i vilken riktning som kräver kunskap och erfarenhet. Små avvikelser i bettet kräver
ett perfekt resultat annars blir det inte så stor skillnad liksom att små avvikelser recidiverar
lätt varför det krävs lång retention. Efter några fallbeskrivningar som illustrerade detta
kom han in på frågan ”behöver man tandställning”. Inte så många. Vem får tandställning
och här gäller det att prioritera. Vg-regionen bestämde för några år sedan att 20% av en
åldersgrupp (3-19 år) skulle få ortodontibehandling som bekostas av regionen. Det kunde
då gälla medfödda avvikelser. Tidiga och interceptiva åtgärder räknas ej in i de 20% så
totalt kunde upp till 30% visa morfologiska bettavvikelser. Sedan finns det även oprioriterade
fall där anledningen är mer estetiska och kosmetiska. SBU rapporterade emellertid att det
finns inget vetenskapligt underlag för slutsatsen angående validiteten av morfologiska
prioriteringsindex. Ett visuellt hjälpmedel har tagits fram med en hel serie bilder för att
underlätta i besluten. Då det gäller fritt vårdval inom regionen så är patientunderlaget på
de flesta ställen för litet enligt Ken och det är egentligen bara i Göteborg och i Borås som
fritt vårdval kan tänkas ske. Vad finns det för nya sätt för behandling av ortodontipatienter?
Osynliga tandställningar där Invisalign och eBrace är några metoder. Den senare använder
sig av tandställning på insidan av tänderna och är en exklusiv behandling som kan kosta
upp till 20.000 kronor för bara tandställningen och sedan tillkommer behandlingskostnaden.
Ett annat sätt för att flytta tänder är att använda enstaka miniskruvar i titan som stöd för
tandställning. Dessa sätts då in i benet företrädesvis i gommen. Ett tredje sätt utgörs av
prefabricerade aktivatorer (Myobrace) och ett fjärde sätt är GOPEX (glass ionomer open
exposure). Man frilägger då tanden och fäster glasjonomer på den. Tanden får därefter
eruptera av sig själv och man kan då sättaett fäste för att kunna flytta tanden in i
tandbågen. Då man erhållit önskat resultat av en förflyttning vill man att det skall förbliva
så men problemet är hur länge man skall retinera. I de flesta fall är det omöjligt att ange
hur länge man måste ha retentionsapparaten på plats. I Vg-regionen finns numera ett
serviceavtal för retention av retentionsapparater på 2 år avsed för åldersgruppen 3-23 år.

Därefter var det dags att gå ner till festsalen till de två vackert dekorerade borden för att
avnjuta den tilltalande menyn. Den startade med Carpaccio på apelsingravad hjort med
färska örter, pepparrotscreme och tryffel. En perfekt tillagad torskrygg var en fröjd för
smaklökarna och till denna serverades potatis, chevré, rödbetor och shimejisvamp.
Den delikata måltiden avslutades med vinteräpplen med bourbonvanilj och chokolad-
mousse med pistagenötter.

    Under middagen utbringades flera

traditionsenliga skålar inte minst till grundarna av GTS för 126 år sedan. Olle Larkö
överbringade en hälsning från läkarsällskapet och efter ett tack för maten av Ken
Hansen blev det underhållning av Hisingens nationalorkester ”Vier Brillen”.

   

Under ca en halvtimme spelade och sjöng de egna sånger med stark anknytning till Göteborg
på ett glatt och medryckande sätt. Sammanfattningsvis en mycket trevlig kväll som även kan
illustreras med följande bilder.

   

  

  

  

(Text och bilder: CG Emilson)