Allmänt möte med julbord 2021 2021-12-07

Inför årets sista allmänna möte med tillhörande julbord den 7 december utgick 
det ett meddelande att alla deltagare skulle uppvisa ett giltigt covidbevis för
att kunna vara med. Detta fungerade fint och över 80 medlemmar infann sig. 
Även denna gång sändes mötet ut digitalt till alla medlemmar men tyvärr
inträffade strul med podiets dator så att utsändningen låg nere en stund.Efter sedvanliga mötesförhandlingar (se protokoll från mötet) berättade

   GTS stipendiat Malin Olsson Malm

om sin forskning som hade titeln ”On dental implant failure and patient-
related factors”. Denna avhandling bottnade i tandlöshet och om hur mycket
man blir påverkad av detta. Förekomst av tandlöshet i Sverige ligger på
0,3-2,3%. Tandlöshet påverkar både funktion, hälsa och utseende liksom
livskvalitet och socialt status. Den protetiska behandlingen vid tandlöshet
går ut på att ge patienten en återvunnen livskvalitet, ökad självkänsla och
förbättrad bettfunktion. Protetiska behandlingsalternativ är fastsittande eller
avtagbara proteser, tandstödda eller implantatstödda proteser. Slutsatserna
i hennes avhandling om implantatmisslyckande var att implantatförluster
inträffade i 9% i behandlade käkar. Då det hände var det vanligast med
tidig implantatförlust. Överkäken drabbades oftare än underkäken och
implantatets yta hade stor effekt på förekomsten av implantatförlust.
Flera anamnestiska och kliniska faktorer hade koppling till en ökad
sannolikhet för implantatförlust. Genuttryck kring implantat som uppvisar
omfattande benförlust bekräftade den kliniska bilden av inflammation och
bennedbrytning.

      Därefter var det dags för nästa GTS-stipendiat att inta talarstolen.

     Christina Mejersjö projekt hade titeln

”Förebyggande bettfysiologisk hälsoinformation”. Hon berättade att
ca 7% av 18-åringarna hade smärta i ansiktet och då det gällde huvud-
värk hade 7% det dagligen och ca 42% någon gång i veckan. Käkdys-
funktion kan ofta vara en anledning till detta. Det finns riskfaktorer för
käkdysfunktion såsom parafunktion i käkarna, bitning i extremlägen,
nagelbitning på dagtid samt aktivitet under sömn med bitning och
tandgnissel. Tugga tuggummi är ett arbete som även kan ge huvudvärk
och knäpp i käkleden.
     För att förebygga käkbesvär och huvudvärk startades en studie som
bestod av ett program för att informera vad som kunde göras för att
förebygga och lindra besvären. I studien, som inte är avslutad ännu,
inkluderades 740 flickor. Förhoppningen var att det skall löna sig att
informera om hur käksystemet fungerar och om riskfaktorer för besvären.
Vidare att informationen skulle kunna minska frekvensen av ansiktsvärk,
gapsvårigheter, huvudvärk och upplevd käklåsning så att lidandet i
tonåren av sådana besvär inte ökar som det brukar. I detta informations-
arbete i skolorna skulle även fluortandsköterskor kunna deltaga. Christina
sade att så här långt hade de sett en gynnsam och positiv effekt av sin
hälsoinformation.

       Därefter var det tandläkare Per Rehnbergs

tur på podiet. Han inledde med att säga att han som tandläkare hade
gjort de flesta misstag man kan tänka sig och dessutom i 12 länder.
Han berättade att han under 30 år arbetat som egen privattandläkare,
arbetat i gruppklinik, som tandvårdschef i Praktikertjänst och som
koncernchef för Colosseum i Norden. Under de senaste 3 åren har han
suttit i koncernledningen för Colosseum i Schweiz som har växt från
8 länder till 12 och med en omsättning som gått från 3 miljarder till
12 miljarder. Han var före det med som uppstartare för ”Snö Clinics”
i Abu Dhabi. Hans fördrag hette också ”Dentala reflektioner från Abu
Dhabi och några andra ställen”.
       Abu Dhabis tandvårds marknad är kraftigt överetablerad och många
konkurrerar om patienterna, de flesta investerar mycket i marknadsföring.
Samtidigt är den kollegiala gemenskapen dålig och många diskrediterar
varandra samt översäljer terapier som kanske inte alltid behövs.
Snöklinikens framgång blev att de skapade en transparens. De la mycket
tid på det kommunikativa och att alltid ge patienten alla alternativ, risker,
prognos och garantier. Om en ny patient hade ett stort behandlingsbehov
rekommenderade kliniken alltid patienten att ta ett ”second opinion”
(patienten fick med sig röntgen, 3D scans mm) hos någon annan klinik.
Om de kom tillbaka så ersattes undersökningskostnaden från den klinik
patienten valt. Snökliniken satsade också mycket på att höja assisterande
medarbetares status, vilket inte alltid var fallet i regionen. För att kunna
verifiera kvalitet standardiserades dokumentationen. Alla patienter 3D
scannades och behandling dokumenterades alltid med till exempel IO
bilder på före/under/efter preparation samt bilder på torrläggning/matris
före restorativ behandling. Per avslutade med några, kanske för några
provocerande, tankar om framtiden. Att kraven på dokumentation och
kommunikation kommer att öka. Man måste kunna påvisa reell kvalitet
(inte bara nöjd patientkvalitet). Specialisering kommer att öka såväl
som delegering. Kliniker blir större med multidisciplinära miljöer och
med arbetsflexibilitet. Vinnare är de som kan balansera stordrift men
behålla en personlig arbetsplats. Transparens om pris och kvalitet behöver
bli bättre. Digital teknik, AI och ny teknik går inte att säga nej till. Tand-
vården blir en del av hälso- och sjukvården, fee-for-service kommer till
stor del att ersättas av kapiteringslösningar. Om branschen (tandvårdarna)
vill ha kontroll över kvalitet måste vi samarbete mycket bättre och sluta
polarisera mellan olika arbetsgivare och försäkringslösningar – om vi
misslyckas blir vi marionetter med liten kontroll över vår kvalitet. Per ger
exempel från UK, Frankrike och Nederländerna som tappat delar av den
odontologiska kontrollen och styrs mer av försäkringssystemet, typ
”en rotfyllning av molar får ta 30 minuter”. Han avslutar med att GTS
har en viktig funktion att fylla som mötesplats för oss tandvårdare så
vi kan leda utvecklingen.

    Därefter var det dag för det stora inbjudande julbordet som Frida och
medarbetare hade dukat upp i biblioteket. Lucia med tärnor kom och
sjöng och stämningen bland deltagarna var på toppen vilket lovade gott
inför den kommande högtiden.

(Text: C.G. Emilson och P. Rehnberg. Bilder: A. Basic och M. Lindqvist)