Högtidssammanträdet 2016 2016-01-16

Trevlig avslutning på Annas ordförandeperiod

Värmesystemet fungerade inte och det var ordentligt kallt i föreläsningssalen när ordföranden Anna Bogren hälsade oss alla välkomna till 2016 års högtidssammanträde. Kvällen startade med ett extraval av ny ordförande för GTS och Bengt Hasseus valdes. Därefter startade själva högtidssammanträdet. Anna presenterade vad styrelsen i dess olika delar genomfört under 2015 och att presentationen av GTS stipendiater (forskningsrapporterna) fallit väl ut. Vidare berättade Anna om de kvällskurser som GTS arrangerat under hösten 2015, om de som kommer att äga rum under våren samt att GTS har fått 45 nya medlemmar 2015. Anna avslutade sin ordföranderapport med att säga att det på GTS finns plats för stor kollegial värme, umgänge och många skratt.

Därefter presenterade GTS´s förste sekreteraren Emina Cirgic sin intressanta årsrapport med fina bilder och vi fick en god översikt av allt trevligt som hänt på GTS under 2015.

            Efter inval av nya medlemmar och utdelninga av forsknings- och resestipendier blev det styrelseskifte. Anna överlämnade ordförandekedjan till Bengt Hasseus som tackade för förtroendet att leda GTS under 2016.  Samtidigt tackade han Anna för hennes fantastiska arbete med att vitalisera sällskapet och få så många medlemmar att komma till de olika aktiviteterna.

    2015 års Elanderpristagare, käkkirurgen och docenten Bertil Friberg, intog sedan scenen och höll sin prisföreläsning över ämnet ”30 år på Brånemarkkliniken”. Han berättade att genombrottet för orala implantat enligt Brånemarkmetoden kom under ett möte 1982 i Toronto, en klinisk metod som sedan fått en enorm spridning i hela världen. På Brånemarkkliniken, som startade 1986, har både den kliniska och forskningsmässiga biten varit stor. Sedan starten har över 11.000 patienter behandlats och >400 vetenskapliga rapporter har publicerats. I sitt eget forskningsarbete intresserade sig Bertil i början för hur många implantat som misslyckades innan de kom till den protetiska behandlingen och hur möjligheterna var att sätta implantat i den posteriora maxillans speciella benkvalitet och inte minst i osteoporotiskt ben. Undersökning av benkvalitet och implantatstabilitet ledde till avhandlingen 1999. Ett stort antal vetenskapliga rapporter har handlat om test av olika titanskruvars makrodesign och i viss mån mikrodesign, samt kliniska rekommendationer om dess handhavande. Andra intressanta iakttagelser har visat att äldre personer (medelålder 76 år) som fått implantat hade en minskad mortalitet på 6,8% jämfört med kontrollpersoner utan implantat och med tandförluster. För yngre personer runt 60 år var det tvärtom – 4,6% högre mortalitet. Detta antyder att det kan vara farligt att tappa tänder i något yngre år. Bertil avslutade med att påvisa goda resultat med implantat på patienter med svåra systemsjukdomar samt säga att idag finns det ingen absolut kontraindikation för orala implantat på sjuka patienter.

       Nere i festvåningen blev det sedan musikunderhållning med Göteborgs Bellmantolkare Martin Bagge. Martin, som är både sångare, musiker, kompositör och arrangör har sedan början på 1990-talet specialiserat sig på den tidiga svenska visdiktningen med utgångspunkt i Bellman. Medan vi smuttade på fördrinken till bords sjöng och spelade Martin på både luta och gitarr visor ur Bellmans rika epistelskatt. Som förrätt bjöds vi på hummerravioli som följdes av brässerad oxkind som varmrätt. Vid desserten med marängbakelse och färska bär med grädde blev det dansunderhållning med tandläkarstudenternas herrbalett Borrsvängarna som tog ut svängarna ordentligt under stort jubel.

          

         

     

(3 febr 2016. Emilson)