Nyheter

Dechargemöte 25 april, 2018 26 April

Allmänna mötet den 25 april, 2018, som dessutom var ett dechargemöte, hade lockat ovanligt många
medlemmar. Om detta berodde på kvällens tema som gick i champagnens tecken eller på något annat
som lockade är svårt att svara på. Över 90 medlemmar hade bänkat sig i  föreläsningssalen när

             
ordföranden Margaretha Lindqvist med Catharina Hall vid sin sida som tillfällig sekreterare
hälsade oss alla välkomna. Margaretha berättade att samtliga lokaler i GTS´s två fastigheter var
uthyrda, att det ej blir någon vårfest utan istället planeras ett kräftkalas i augusti.

     Kvällen sponsor var Dentsply/Sirona med kontor i Mölndal.
Sophia Lyrmark och Robert Axelsson från företaget berättade om en del av alla deras produkter.
Företaget verkar globalt och är nu världens största tandvårdsföretag sedan ett år. De saluför bl.a AstraTech
implantatsystem där de nu har mer än 30 års erfarenhet. I anslutning till försäljning av implantat ger de
även kurser och olika event. 2014 lanserade de AstraTech implantatsystem EV som är både flexibelt och enkelt.
Även Atlantis system av olika distanser behandlades.

      Alf Carlsson, kvällens gästföreläsare,pratade sedan om olika champagner
och om champagnens historia. Efteråt gick vi förväntansfulla ned i festvåningen där Frida och medhjälpare

      hade dukat upp 4 glas med champagne
till var och en samt en tallrik med goda smårätter med olika smakintensitet.
Alf fortsatte där att guida oss genom de olika typer av champagne som ingick i provningen och hur
de stämde med smårätterna. Stämningen och sorlet steg snabbt. Margaretha hade tidigare nämnt att
akustiken i festvåningen hade blivit bättre med ljudisolerade plattor i taket men av detta märktes ej då
deltagarna hade börjat avsmaka drycken i glasen. Alla var tvungna att höja rösten ordentligt för att göra
sig hörda över bordet. Detta blev en kväll att minnas.

(text/bilder: CG Emilson)

Högtidssammanträdet 20 jan, 2018 20 Januari

Ett 70-tal medlemmar välkomnades till Göteborgs Tandläkare-Sällskaps årliga högtidssammanträde
den 20 januari 2018 med bubbel och härlig kammarmusik av fyra musikanter med Anna Bogren i spetsen.
Denna gång var det extra festligt med tanke på att det i år är 125 år sedan GTS startade som odontologiskt
sällskap.

                             

     

Ordföranden Bengt Hasséus inledde mötet med att tacka för det gångna året.

      Därefter visade Claes-Göran Emilson bilder från
några nedslag i GTS´s långa historia med tonvikt på de senaste 30 åren. En stor milstolpe var
100-årsjubiléet 1993, som firades i Frimurarlogens lokaler och fortsatte med stor bankett på
Börsen. Under jubileumsåret serverades våra medlemmar ett 100-årspaket av 8 föreläsningsdagar
på Park Aveny med både nationella och internationella toppföreläsare. Nästa stora händelse
var 105-årsjubiléet 1998 som startade med 2-dagars föreläsningar på GTS´s lokaler. Överskottet
användes för inköp av flygeln i festlokalen. Denna invigdes sedan med att Bengt Gustavsson
klippte bandet och spelade på flygeln. År 2006 invigdes vår föreläsningslokal under högtidliga
former. Nästa jubileum skedde 2013 när GTS fyllde 120 år. Detta firades med konferens på
Clarion Hotel Post med föreläsare från Sverige, Norge och Polen.

    Emina Cirgic presenterade sedan sin årsrapport med trevliga och intressanta bilder
från året som gått.

        Efter utdelning av stipendier var det dags för
styrelseskifte. Bengt lämnade över ordförandekedjan till Margaretha Lindqvist som därmed axlar GTS´s
vidare öden som sällskapets fjärde kvinnliga ordförande genom åren.


   Därefter var det dags för 2017-års Elanderpristagare att inta scenen. Peter Lingström,
professor i Cariologi vid Odontologiska institutionen, gav en fin presentation av vad som rör sig ”I huvudet
på en kariolog”. Han inledde med tankar från igår med att steget till att bli tandläkare inte var så långt
eftersom båda hans föräldrar var tandläkare.
       Han läste i Malmö under en period då studenterna uppmanades att hoppa av pga tandläkaröverskottet.
Peter gjorde ej detta utan tog sin examen i Malmö 1986 och fortsatte med kariologiska studier som 1993
ledde fram till  doktorsavhandlingen ”On the cariogenic potential of starch”.
       Idag är karies fortfarande den stora folksjukdomen i världen. Vanligast av alla redovisade sjukdomar
är obehandlad karies i permanenta tänder med en global förekomst på 35% av alla vuxna individer
(2,4 miljarder människor). På sjätte plats hamnar allvarlig parodontit och på tionde plats obehandlad karies
i primära tänder (621 miljoner barn), så nog behövs det kariologer med fördjupade kunskaper om denna
folksjukdom. Peter berättade om den ekologiska plackhypotesen som visar ett samspel mellan tänder, saliv,
bakterier och kost för utvecklingen av karies och lyfte särskilt fram kostens roll där den dagliga mängden
socker är särskilt viktig. Riskindivider för karies på 2000-talet återfinns både bland barn, tonåringar, och
äldre-äldre. Men det finns även en lång rad sjukdomar som innebär en ökad risk för sjukdom. Nyligen
publicerade data från Göteborg visar att biofilmens syrebildande förmåga är större hos gravida kvinnor,
vilket leder till lägre plack-pH. Även den genetiska sidan anses idag vara en viktig faktor för karies.
Peter nämnde att i enkätstudier där frågan ställdes om karies är en sjukdom svarade och trodde 85%
att så ej var fallet. För tandlossning svarade 62% att det var en sjukdom liksom för förkylning (58%) och
influensa (87%). Peter kom sedan in på de stora frågor som diskuteras och arbetas med inom cariologin,
nämligen beslut om ”laga – inte laga” och var bör  ”the treatment decision point” ligga. Då det gäller
ofullständig exkavering av kariös tandvävnad har mycket seriös forskning visat på en framkomlig väg.
Då det gäller studenternas kliniska utbildning är förberedande träning med virtuella metoder på gång.
       Peter avslutade med att nämna att beteendeförändringar hos våra patienter då det gäller
kariessjukdomen är viktiga eftersom vi idag har kunskap och metoder för att förebygga sjukdom,
men det gäller att använda dem på rätt sätt. 

Efter mötet fortsatte festligheterna en trappa ned i festvåningen. Där serverade Frida och medhjälpare
Löjrom på nötbröd med västerbottenchips och pepparrotscreme.
Rosastekt anka med rostad blomkål, apelsinsky och pinjenötter 
   
och som dessert chokoladmousse med champagnejordgubbar, mascarpone och knäck.

         Margaretha Lindqvist höjde en skål för GTS´s stiftare
och Läkarsällskapets ordförande Kerstin Landin-Wilhelmsen framförde en hälsning och skålade för
våra två sällskap. Nöjda och glada lämnade vi alla GTS med många fina minnen i bagaget
från denna kväll.

   

  

 

(text o foton CG Emilson)

 

Allmänt möte 13 dec, 2017 17 December

Årets sista allmänna möte 2017 inföll på Luciadagen och ca 50 medlemmar hade infunnit sig för att lyssna
på föredrag och äta julbord. Val till styrelse och olika nämnder för 2018 skedde varefter mottagare av
stipendier till ett värde av 95.000 kr från GTS´s samlade fonder och SPAN-stiftelsen kungjordes.
Vidare meddelades att Peter Lingström hade utsetts till 2017 års mottagare av Elanderpriset.

    GTS´s stipendiat Ulrike Schütz-Fransson, verksam som ortodontist i Uddevalla,
berättade om sin forskning, som handlade om en långtidsuppföljning av underkäksfrontens stabilitet-
en jämförelse mellan två olika bondade retainrar. Hon hade gjort en uppföljning 6 och 12 år efter
tandregleringsbehandling och jämfört cuspidretainern (som bondas enbart till hörntänderna) med
twistflexretainern (som bondas till samtliga incisiver och hörntänder). Studien var retrospektiv och
mätningarna var gjorda på studiemodeller samt profilröntgenbilder. Den främsta variabeln som
uppmättes var Little’s irregularitets-index. Resultaten visade att det inte förelåg någon signifikant
skillnad mellan de två olika retainrarna, 6 och 12 år efter behandling, när det gäller underkäksfrontens
stabilitet. Det förelåg ingen skillnad i lossande frekvensen mellan de två retainrarna. Den ortodontiska
behandlingen resulterade i en normalisering av den horisontella och vertikala överbitningen som visade
sig vara stabil 12 år efter behandling. Ulrike ansåg att båda retentionstrådarna kan rekommenderas.

     Därefter var turen kommen till Maurits Persson, emeritusprofessor i ortodonti
vid Umeå universitet. Han hade haft Bibby Thilander som lärare/handledare i Umeå och Göteborg. Efter
sin disputation i Göteborg 1973 har han haft ett långvarigt samarbete med Bibi.

    Hans ämne för kvällen var
”Birgit Thilander 1924-2016: när sista pusselbiten lagts på sin plats”. Han berättade att forskning för
henne var som att lägga ett pussel där varje nytt resultat blev en pusselbit att passa in i det som redan
lagts. Bibbis egen avhandling kom 1961 och 50 år senare 2011 blev hon jubeldoktor. Till den nya
odontologiska fakulteten i Göteborg kom hon 1969 som den första kvinnliga professorn i landet i ämnet
ortodonti. Under de följande åren kom hon att arbeta med forskning inom många områden inom sitt
ämne ortodonti. Dentoalveolär utveckling och behandling, dvs ansiktets och käkarnas växt var ett
huvudområde liksom hur oral funktioner som tal, andning, ätning kunde påverka käkarnas växt liksom
det omvända hur käkarnas utveckling kunde påverka orala funktioner. Vävnadssvaret vid ortodontiska
tandförflyttningar blev föremål för många forskningsartiklar liksom hur osseointegrerade implantat kunde
påverka käkarnas växt. Maurits nämnde att Bibby var gästprofessor under åren 1993-99 i Colombia, fick
flera utmärkelser och blev hedersdoktor vid några universitet. Väldigt glad och hedrad blev hon då
universitetet i Göteborg namngav en av föresläsningssalarna på Medicinarberget efter henne.

Maurits avslutade med att berätta om sitt samarbete med Bibby med en longitudinell studie av normal
ocklusion hos en kohort 7-åriga Umeåbarn som de följt till 62 års ålder. Vid 62-års uppföljningen
kunde 22 personer fortfarande studeras vad gällde den kranofaciala och dentoalveolära utvecklingen
under alla dessa år.

Efter mötet gick alla deltagare ned en våning för att avnjuta Fridas uppdukade och välsmakande
julbordsdelikatesser.
     Även Lussetåg med sång fick vi höra innan vi all mätta och glada tågade hem
i den regniga Göteborgsnatten.

(vid pennan: C.G. Emilson)

 

Avliden, Torsten Lundblad 16 December

      Torsten Lundblad

Torsten Lundblad avled den 10 november 2017,  67 år gammal.
Han var ordförande för Göteborgs Tandläkare-Sällskap under åren 2002-03.

Torsten Lundblad var född den 21 september 1950. Efter tandläkarexamen i
Göteborg 1974 fick han tidigt ett intresse för protetik och oral kirurgi och vidare- 
utbildade sig i implantologi på Johann Wolfgang Goethe universitetet i Frankfurt.
Torsten var under senare tid delägare i Partille Implantat Center och ägnade sig
huvudsakligen åt att sätta in implantat. Intresset för ämnesområdet estetisk tandvård
ledde till att han var en av grundarna av SACD (Svenska akademin för kosmetisk tandvård).

Torsten har även varit ordförande för Göteborgs Privattandläkare och PT-vård AB.
Han har innehaft ett flertal styrelseuppdrag inom Praktikertjänst bl.a som ledamot i
koncernstyrelsen i åtta år.

Gåsfesten 11 nov, 2017 13 November

Gåsfesten den 11 november 2017

Gåsfesten på GTS firades traditionsenligt lördagen den 11 november, dagen efter Mårtensafton enligt almanackan. Ordföranden Bengt Hasséus hälsade alla välkomna och han berättade bl.a att ljudisolerande plattor har satts upp i taket i festvåningen. Förhoppningsvis kommer detta att märkbart dämpa ekot i salen under kvällens gåsfest.

           Kvällens sponsor var Unident. Robert Lenhov från företaget berättade om digital avtryckstagning. Han visade mycket illustrativt hur han med en digitalkamera kunde scanna en kvadrant på sig själv. Bilden som framträdde på datorn var mycket skarp och denna kan sedan skickas till en tandtekniker över nätet.

    Peter Loguin var kvällens föreläsare och berättade hur det är ”framför och bakom kulisserna i ett operahus nära dig”. Peter Loguin är bassångare och utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm och Teater- och Operahögskolan i Göteborg. Han har arbetat som operasolist i snart trettio år. Han började arbeta 1988 på Stora teatern i Göteborg och har därefter mest sjungit på Göteborgsoperan sedan denna invigdes 1994. Han har spelat ett stort antal karaktärsroller inom opera, operett och musikal. Just nu har Peter ett flertal roller i musikalen ”The Phantom of the opera”, som drar stor publik här i Göteborg. 

    Han hade med sig sin gitarr och började med att sjunga en sång av Bellman. Han berättade att operan som konstform är intellektuell och samtidigt emotionell. Musiken vid nya uppsättningar ändrar man inte på men texten kan ändras. På frågan om alla föreställningar som ges av ett verk är lika bra kväll efter kväll svarande Peter ja på den frågan.

Därefter vandrade vi ner en våning till festsalen där borden var trevligt utplacerade i salen med sex gäster vid varje. Väl till bords serverades svartsoppa med krås, gåsen med tillbehör och som avlutning skånsk äppelkaka med vaniljsås. Därtill passande drycker.

     Vi blev även underhållna med en musikfrågetävling.

       

      

(foto o text, CG Emilson)