Nyheter

Dechargemötet 26 april, 2017 26 April

På dechargemötet den 26 april, som samlade 31 medlemmar, berättade ordföranden Bengt Hasseus att ordet decharge betyder ”avlastande av börda”, dvs att årsredovisning och revisionsrapport avlämnas och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen tages. Efter denna avlastning kan styrelsen med andra ord fortsätta på nytt igen. Ordföranden meddelade bl. a att under 2016 hade GTS fått 41 nya medlemmar och den 31 december 2016 var antalet medlemmar 800.

Kvällens sponsor var ÅF som pratade om röntgenanvändning inom tandvården. ÅF hjälper till med tillstånd och med att uppfylla alla krav.

     Därefter följde en forskningspresentation av GTS stipendiaten Jonas Sundberg från avdelningen för Oral medicin. Han berättade om potentiella maligna sjukdomstillstånd i munnen i relation till HPV-infektion och cancerrisk. Humant papillomvirus, HPV, är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige och övriga världen. HPV ligger bakom de flesta fall av cellförändringar på livmoderhalsen där vissa kan vidarutvecklas till cancer. Vissa högriskvirus av HPV kan orsaka andra cancerformer såsom cancer i ändtarmen, penis och tonsiller. 95% av oral cancer är skivepitelcancer. Sambandet mellan oral skivepitelcancer och HPV är inte lika stark som vid livmoderhalscancer men de två senaste decennierna har man sett en markant ökning av incidensen av HPV-relaterande tungbascancer och tonsillcancer. I sina studier undersöker Jonas hur väl uttrycket av biomarkörerna p14, p16 samt E6/E7 korrelerar med en HPV-infektion i den orala slemhinnan. Vidare studeras vilka högrisk typer av HPV som finns hos patienter med leukoplakier och om det finns ett eventuellt samband med utvecklingen av oral skivepitelcancer.

     Kvällens huvudtalare var konstkännaren Paul Thomassen som även gästade oss på dechargemötet förra året. Hans föreläsning handlade om att ”alla kan samla på konst”. Paul har sedan 1990 ett konstgalleri på Götabergsgatan i Göteborg med inriktning på samtida konst. Med sig hade Paul ett antal tavlor och färgtryck som han visade och berättade om. Han inledde med att tala om graffitikonstnären Carolina Falkholt som har väckt uppmärksamhet med sina väggmålningar där hon hyllar kvinnokroppen och visade en av hennes litogafier. Han visade sedan grafisk konst av bl.a samtidskonstnärerna Ola Åstrand och Roger Metto. Han pratade även väldigt varmt för ”Våga Se”, en ideell förening som stöder samtidskonsten och unga konstnärer. De delar årligen ut tre stipendier och arrangerar ett stort konstlotteri. Varje medlem i Våga Se får ett grafiskt blad varje år. Genom detta medlemskap kan alla samla på konst.

Allmänt möte 15 mars, 2017 15 Mars

Det allmänna mötet den 15 mars 2017 lockade många medlemmar. Föreläsningssalen var helt fullsatt då ordföranden Bengt Hasseus hälsade alla välkomna. Efter information om aktuella ärenden på GTS intog kvällens företagssponsor Clinicland scenen och Falk Andersson berättade vad de gjorde.

   Clinicland är en handelsplatform som tandvårdskliniker kan köpa sina förbrukningsmaterial från. De tillhandhåller ett specialsortiment med över 700 unika varumärken. De har byggt upp ett globalt nätverk av leverantörer och kan på så sätt få ned inköpskostnaden för kliniken.

Kvällens fördrag gick i vinets tecken. Ulf Wagner, som driver restaurang Sjömagasinet, berättade om Sydafrikanska viner,


  ett intresse som ligger honom varmt om hjärtat. Sydafrika är det nionde största vinlandet i världen och producerade 2012 10 miljoner hektoliter det året. Vinodlingen är koncentrerad till Western Cap i sydvästra delen av landet där det finns ett behagligt Medelhavsklimat. Vinodlingen i Sydafrika startade den 2 februari 1659 då den första pressningen av vindruvor skedde. Ulf berättade att det finns ca 4-500 olika druvsorter, men 30-40 sorter står för 95% av all produktion. Idag har landet många unga vinstockar och ca 40% av dem är yngre än 10 år. Dessutom odlar man idag mer blå druvor (53%) än gröna vilket innebär att man har gått till att producera mer rött än vitt vin. Sydafrikas egen druvsort är Pinotage, en druva som togs fram 1924. Annars är Chenin blanc och Cabernet Sauvignon de vanligaste druvsorterna som odlas. Även jordmånen spelar en stor roll för vinodlingen och odling sker på både sandstens- eller granitbaserade jordar. I Stellenboschområdet odlas druvorna på skifferjord.

Efter föredraget gick vi ned till restaurangen där Frida och medhjälpare hade dukat upp för vinprovning.

     

På varje plats stod 5 glas, nämligen ett glas vitt vin (Chenin blanc Bellingham) och 4 glas rött vin (Fleur de Cap, Meerlust, Jacobsdal och Wagners vin).

       

Efter att vi hade smakat på vinerna och diskuterat våra omdömen kunde Ulf Wagner tala om vad vi hade i glasen. Därefter serverades vi en härlig kötträtt med efterföljande chokladkaka.
(referat & foto: CG Emilson)

Högtidssammanträdet 2017 21 Januari

Årets stora händelse på Göteborgs Tandläkare Sällskap är dess högtidssammanträde. Det var för 124 år sedan som GTS bildades den 19 januari 1893 och i år 2017 högtidlighölls denna dag den 21 januari.

                         

Efter en välkomstdrink med tilltugg välkomnade GTS´s ordförande Bengt Hasseus 55 gäster som kommit för att fira denna dag. Förutom 4 hedersledamöter i GTS var även Göteborgs läkarsällskaps ordförande Kerstin Landin närvarande.

Efter sekreteraren Emina Cirgic´s trevliga årsrapport följde ett fyllnadsval till den vakanta posten som skattmästare och Josefin Svensson godkändes till denna viktiga position inom Sällskapet.

     Därefter följde utdelning av stipendier från GTS olika fonder.

     Kvällens sponsor W&H tog sedan podiet i besittning. Andreas Rosberg, produktspecialist inom företaget, berättade om vinkelstycken med LED belysning, autoklaver, pulverpolerare och scalers samt om Sendoline, ett system med filar och vinkelstycken för maskinell endodontisk rensning.

   Ordföranden överlämnade 2016 års Elanderpris till professor Lars Sennerby som tackade för den stora äran att nu få tillhöra gruppen av tidigare välkända Elanderpristagare. I sin prisföreläsning gav han en kort tillbakablick på sin odontologiska bana alltifrån starten 1981 med anatomi på termin 1 till doktorsavhandlingen 10 år senare. 1993 blev Lars lektor och år 2000 befodrad till professor. 1986 började han som tandläkare i Särö och kom 3 år senare till Brånemarkkliniken. Numera är Lars knuten till kirurgiavdelningen men arbetar 1 vecka i månaden i Italien med klinik och forskning på patienter. Hans forskningsinriktning har utgjorts av både experimentell och klinisk forskning och då i samklang med industriföretag. De områden han har ägnat sig åt har varit 1) inläkning – osseointegration, 2) stabilitet av implantat, 3) kliniska tekniker såsom direktbelastning och benaugmentation samt 4) produktkontroller med uppföljningar och långtidseffekter. Bland annat har han studerat hur ökad ytråhet på implantatskruven har lett till ökad beninväxt mot implantatytan, så kallad ”contact osteogenes”. Långtidsstudier har visat att nyare typer av implantat ger färre misslyckanden. Ett spännande område som Lars har bearbetat har varit extraktion och samtidig insättning av implantatet. Ett annat område som berördes var stora sinusar med lite ben för implantatskruvarna. Detta kunde lösas dels med bensubstitut som infördes men också med en teknik där sinusslemhinna lyftes och bildade en hålighet runt skruven. Denna hålighet fylldes med tiden med inväxt av benceller och därmed med nytt ben som omslöt implantatskruven.

   Ordföranden tackade för det intressanta föredraget och inbjöd alla till festvåningen en trappa ned. Till bords startade vi med en härlig blåmusselsoppa med västerbottencreme och löjrom  följt av huvudrätten bestående av en  perfekt tillagad torskrygg med mandelpotatis, betor, pepparrot och dill. Till detta en gott vitt Chardonnayvin. Till desserten bestående av chokoladpuck med färska jordgubbar serverades ett moscatelvin. Köksmästaren Frida med 3 medhjälpare erhöll en ros och stående applåder för den härliga middagen. Musikunderhållning och dans följde innan vi alla lämnade GTS med fina minnen från denna kväll.

(referat och foton: CG Emilson)

Avliden, Ulf Kewenter 11 December

    Ulf Kewenter

Ulf Kewenter avled den 11 november 85 år gammal.

Efter tandläkarexamen 1962 arbetade han som privattandläkare i Göteborg.

Ulf Kewenter var Göteborgs Tandläkars-Sällskaps ordförande under åren 1994-95.
Under jubileumsåret 1993 blev han vald till hedersmedlem för sina stora insatser
för GTS.

 

Allmänt möte 7 dec 2016 07 December

Årets sista allmänna möte den 7 dec 2016

inleddes med att ordföranden Bengt Hasseus efter välkomsthälsning till ca 60 närvarande medlemmar meddelade att
GTS tidigare ordförande och hedersmedlem Ulf Kewenter har gått bort i en ålder av 85 år.


   Gunnar E Carlsson blev vald till korresponderande medlem i Sällskapet och fick diplom och blommor.

Till årets Elanderpristagare har utsetts Lars Sennerby.

Kvällens sponsor var Prodentor med vd Niels Rask i spetsen. Även på marsmötet i år gjorde de reklam för sina produkter. Denna gång pratade de om sin nya affärsidé att hjälpa till att förmedla försäljning och köp av tandkliniker.

   Doktoranden på Oral mikrobiologi Amina Basic pratade om sina studier som kommer att ingå  avhandlingen och som handlade om svavelväte (H2S) vid gingivit/parodontit. Svavelväte är en gas som produceras vid nedbrytning av proteiner bl.a i tandköttsfickan. Den är toxisk och anses ha pro-inflammatoriska egenskaper. Är även involverad i halitosis. Hon hade studerat svavelväteproduktionen in vitro från olika bakterier associerade med parodontit och funnit en hög produktion för Fusobakterier, Treponema denticola och Prevotella tannerae. I subgingivala plackprov från äldre Thailändare med parodontit studerades H2S produktionen med hjälp av bimuth metoden och resultaten pekade på att H2S kunde vara en värdefull markör av nedbrytning av proteiner i tandköttsfickan.

Därefter var det dags för kvällens förläsning med titeln ”Jätteprecis” – hur kan vi stödja nyanländas hälsa?
  Tandläkare Sara Rangmar inledde med att visa en röntgenbild med stora skador på underkäksmolarerna och ställde frågan hur vi i publiken såg på behandlingen om patienten var en papperslös asylsökande eller en patient med god ekonomi. Hon nämnde även vilka lagar som utfärdats av SoS och som gäller för tandvård till papperslösa.

  Henry Ascher, barnläkare och prof i folkhäsovetenskap fortsatte och pratade om effekten på barn som utsatts för krigets fasor och som har flytt och kommit till vårt land. Han nämnde att de uppvisar plågsamma minnesbilder, har mardrömmar och skadad tillit till samhället samt avsaknad av tillhörighet och framtidshopp. Många av de som söker asyl och får avslag håller sig undan. De har hela tiden en rädsla och känner ett kontinuerligt hot och är i konstant beredskap. Han tog även upp hur vi kan stödja dessa människor, återskapa trygghet och tillit och ge dem framtidshopp.

Efer mötet gick vi alla ned till restaurangen där Frida hade dukat upp ett härligt dignande julbord.

Studenterna kom och lussade och stämningen var på topp. En fin inledning på årets julfirande.