Avliden, Torsten Lundblad 2017-12-16

      Torsten Lundblad

Torsten Lundblad avled den 10 november 2017,  67 år gammal.
Han var ordförande för Göteborgs Tandläkare-Sällskap under åren 2002-03.

Torsten Lundblad var född den 21 september 1950. Efter tandläkarexamen i
Göteborg 1974 fick han tidigt ett intresse för protetik och oral kirurgi och vidare- 
utbildade sig i implantologi på Johann Wolfgang Goethe universitetet i Frankfurt.
Torsten var under senare tid delägare i Partille Implantat Center och ägnade sig
huvudsakligen åt att sätta in implantat. Intresset för ämnesområdet estetisk tandvård
ledde till att han var en av grundarna av SACD (Svenska akademin för kosmetisk tandvård).

Torsten har även varit ordförande för Göteborgs Privattandläkare och PT-vård AB.
Han har innehaft ett flertal styrelseuppdrag inom Praktikertjänst bl.a som ledamot i
koncernstyrelsen i åtta år.