Avliden, Ulf Kewenter 2016-12-11

    Ulf Kewenter

Ulf Kewenter avled den 11 november 85 år gammal.

Efter tandläkarexamen 1962 arbetade han som privattandläkare i Göteborg.

Ulf Kewenter var Göteborgs Tandläkars-Sällskaps ordförande under åren 1994-95.
Under jubileumsåret 1993 blev han vald till hedersmedlem för sina stora insatser
för GTS.