Allmänt möte 21 sept 2017 2017-09-21

Till det allmänna mötet på GTS den 21 september, 2017 kom 40 medlemmar. Ordförande Bengt Hasseus befann sig på resande
fot i Rwanda och besökte ett sjukhus och tandläkarhögskolan i Kigali, Rwandas huvudstad. Som mötesordförande
ledde Claes-Göran Emilson kvällens förhandlingar.

                 
Vad gäller Munhålan har ett nytt staket uppförts runt tomten och förhandlingar pågår med Sahlgrenska akademins
studentkår - SAKS – om att hyra ut Munhålan som kårlokal till dem till marknadsmässig hyra för att täcka våra kostnader
för drift och underhåll både på kort och lång sikt. Under hösten kommer balkongerna på ED9 att repareras/renoveras- en
viktig säkerhetsåtgärd. Byggnadsställningar är redan uppsatta på innergården.

     Kvällens sponsor var Nobel Biocare och Susanne Johnson visade produkter och pratade om företaget.

     Därefter var det GTS stipendiat pedodontisten Larisa Krekmanova, som berättade om sin avhandling som
handlade om smärta i barntandvården, erfarenheter och attityder. Hon uppehöll sig särskilt med det fjärde arbetet i avhandlingen
som redovisade resultat från en enkätstudier till ett stort antal tandläkare. Bl.a nämnde hon att äldre tandläkare och kvinnliga
tandläkare använde fler strategier i behandlingen av smärta hos barn vid tandläkarbesök än övriga tandläkare.

          Lars Gahnberg från  Hälsoodontologiska enheten inom Folktandvården
med ansvar för äldretandvården i Västra Götaland berättade under rubriken ”allt fler tänder på äldre” om tandhälsan hos den
åldrade befolkningen. Vi blir allt äldre och får behålla allt fler tänder högt upp i åldrarna. Särskilt intressant var att höra att efter 
2020 ökar antalet 80-åringar dramatiskt och mer än andra åldersgrupper. Det är då som 40-talisterna kommer upp i den 
åldern. Han berättade att den gamla ålderstrappan med topp vid 50 år behöver ritas om då toppen forsätter horisontellt upp i
60-70-årsåldern. Många personer med hög ålder är antingen oberoende, sköra eller beroende av samhällets tjänster och 8 av 10
personer kommer att passera genom dessa stadier. Ca 20% av 80-åringarna har en hög kariesrisk men bland de beroende är
det ca 50% som behöver nödvändig tandvård. Protesgenerationen kommer att fasas ut då allt fler äldre har egna tänder. Centrum
för äldretandvård är ett nätverk inom allmäntandvården och bedriver bl.a uppsökande tandvård men trots detta har ca 25% i
åldern >80 år tappat kontakten med tandvården. Lars berättade om Gerioweb, en metod där patienternas odontologiska
undersökningsresultat, inlagda på datorn, används i telefonkonferens med många inkopplade och uppkopplade tandläkare som
diskuterar behandlingsförslag.

Efter mötet bjöds vi på en härlig fisksoppa nere i restaurangen och fick då testa om det nya ljudisolerade material som satts upp
i taket hade en dämpande effekt på ljudnivån och ekot i salen.