Allmänt möte 11 okt, 2017 2017-10-11

Det allmänna mötet den 11 oktober, 2017 lockade 27 deltagare. Av dessa var 6 hedersmedlemmar i GTS (22%). Efter att ordföranden Bengt Hasseus hälsat alla välkomna och nya medlemmar röstats in i GTS intog kvällens sponsor 3M podiet och pratade om ”Passion for innovation”.

     Annelie Hult från företaget berättade att 3M startade 1902 och har idag ca 90.000 anställda i världen. Vd för det globala företaget 3M är en svensk, nämligen Inge Thulin. De producerar mer än 55.000 produkter men i Sverige saluför de bara ca 8000 produkter. De har 5 affärsområden där dental är ett. Bland de odontologiska produkterna kan nämnas kompositen Filtec Supreme, adhesivmaterialet Scotchbond Universal för selektiv, total och självets samt Rely X cement.

     GTS stipendiat Torgny Alstad rapporterade om sin nuvarande forskning som gick ut på att validera och följa kostutvecklingen med hjälp av stabila isotoper. De isotoper man då använder är i första hand isotoperna kol13 och kväve15. Med hjälp av dessa kan man få en viss uppfattning om kostens sammansättning vilket använts främst i historiskt personmaterial. Torgny har nu fått pengar för att titta på om analys av C13 och N15 i tandmaterial från nyligen extraherade tänder kan ge information om kostens sammansättning i stora drag.

     Kvällen föreläsare var Jario Robledo-Sierra från Medillin i Colombia. Han kom 2010 till avdelningen för Oral Medicin. Titeln på hans föredrag var ”Oral licken planus and thyroid disease – what do we know about this connection” och han höll det på engelska. Oral licken planus (OLP)  drabbar 0,5-1,3 % av befolkningen och då mest i 50-70-års åldern där kvinnorna är i majoritet. Många mediciner har ansetts som möjliga etiologiska faktorer för OLP. I ett arbete från 2013 kunde Robledo visa att medicinen Levaxin var starkt associerat med OLP. I ett annat senare arbete studerade han förekomsten av thyroidea sjukdomen hos 1611 patienter med OLP och som jämfördes med 1615 patienter utan OLP i en kontrollgrupp. I gruppen med OLP var förekomsten av thyroidea sjukdomen signifikant större än i kontrollgruppen. Nästan 11% av patienterna med OLP intog medicinen Levaxin jämfört med 2,5% i kontrollgruppen. Trots dessa resultat ville han ej rekommendera tandläkarna att sända alla sina patienter med OLP till läkare för att utreda om de också hade thyroidea sjukdomen.