Dechargemötet 28 april, 2016 2016-04-28

Årets dechargemöte hade lockat ca 40 medlemmar att komma och höra
om den ekonomiska ställningen för GTS under år 2015.

     Henrik Hjelte, GTS nye kassör, meddelade den glädjande
nyheten att GTS efter många år med förlust nu äntligen kunde uppvisa en bra vinst
under 2015. Medlemmarna gav styrelsen ansvarsfrihet.
Mötet fortsatte med en presentation av kvällens sponsor, Cliniclands. 

   Falk Andersson berättade att företaget startade för 3 år sedan
och har redan uppnått en god omsättning. Cliniclands är en handelsplattform som tillhandhåller
marknadens största sortiment av material och varumärken till tandläkarkliniker. De har en
användarvänlig ”webshop” som tar emot beställningar dygnet runt och agerar som klinikens
personliga inköpare. Anledningen till att de startade var att de ville återställa balansen på
marknaden där idag några stora aktörer dominerar. Dessutom har inte tandvårdspersonal tillräcklig
tid till att leta runt bland dentaldepåerna för att hitta varor till fördelaktigaste priset.

      GTS stipendiat Jan Derks berättade sedan om sin forskning som handlade
om ”effectivness” av implantatterapi i Sverige. De flesta publicerade långtidsstudier har visat goda resultat
men de har utförts vid universitets- eller specialistkliniker och i selekterade patientgrupper. Hur
behandlingsresultaten är då implantatterapi har utförts under vardagliga förhållanden är mindre känt och
denna frågeställning har Jan intresserat sig för. Under 2003 godkände försäkringskassan sådan terapiform
för ca 25 000 patienter.  Ur detta material har 4716 patienter fått en enkät 6 år efter protesens utelämnande
och journaluppgifter från 2765 av dessa patienter kunde insamlas. Tidiga implantatförluster förekom i 4,4% av
alla patienter (1,4% av implantaten). 596 patienter kunde undersökas vid en 9-års examination och bland dessa
patienter uppvisade 4,2% sena implantatförluster (2,0% av implantaten). Totalt drabbades 7,6% av alla
patienter av implantatförluster över 9-årsperioden. 14,5% av patienterna diagnosticerades med
måttlig/svår peri-implantit (blödning vid sondering & >2 mm benförlust) vid 9-års undersökningen.

           
Sedan intog konsthandlaren Paul Tomassen podiet och berättade om ”Konst nu – en ingång
till konstvärlden”. Paul har sedan 1990 ett konstgalleri på Götabergsgatan i Göteborg med inriktning på
samtida konst. Med sig hade Paul ett antal tavlor och färgtryck som han visade och berättade om. Han
menade att för att slå igenom som konstnär måste man idag få in en fot hos ett stort konstgalleri och då
får man i Sverige bege sig till Stockholm med dess större folkmängd. Nya trender inom konstvärlden var
gatukonst (grafiti) som blivit mer accepterat. Han kom även in på fotokonst där konstnären tar fotografiska
bilder och bearbetar dem med dataprogram och kompletterar dem med påmålade färger och motiv.

Efter mötet fick vi en härlig fisksoppa med vitt vin därtill samt till kaffet en riktigt läcker chokladkaka.

(text o foton CG Emilson)