Brev nr 3 från Ordf John Bratel 2022-04-28

Göteborg 220428 
Hej alla GTS-medlemmar!

Jag vill passa att önska alla en Glad Valborg. Trots en dyster och hemsk omvärld, kan
vi nu efter flera år fira våren, med Chalmeristcortège och andra traditionsbundna nöjen.
Den 29/4 äger ett försenat Högtidssammanträde rum. Vi är väl medvetna om att det
för många kolliderar med andra redan planerade aktiviteter, men vi tycker ändå att det
är angeläget att låta det gå av stapeln, efter två inställda Högtidssammanträden.
 
Vad händer annars?
Efter ett långt planerande kan ombyggnaden av Munhålan äntligen påbörjas i maj
månad. För studenterna innebär det att en moderniserad och uppfräschad munhåla
äntligen kan återinvigas och börja användas under senare delen av hösten.

På det allmänna mötet i augusti kommer stadgenämnden att lägga fram ett förslag på
nya stadgar. Den gamla grundstadgans fem paragrafer, som inte får ändras, har klätts
i en modernare språklig dräkt. Den nuvarande stadgan är rörig, svårläst och otidsenlig.
Den har nu omarbetats och blivit mer lättläst. Antalet paragrafer har på så sätt kunnat
minskas i antal. I sak innebär dock inte förändringarna, någon påtaglig skillnad.
 
För Er som missar Högtidssammanträdet nu på fredag, så kan ni redan nu skriva in
datumet i kalendern för höstens första sammanträde, nämligen kräftskivan den 26/8.
 
Vi ses på GTS!
 
John Bratel
Ordförande
 
john@bratel.se