Högtidssammanträdet 2020 2020-01-18

127 år har förflutit sedan Göteborgs Tandläkare-Sällskaps bildades den 19 januari 1893. Högtidsdagen brukar av
hävd firas närmaste lördag runt detta datum och i år inföll dagen för GTS´  Högtidssammanträde den 18 januari.
Över 40 deltagande gäster hade samlats till mingel med ett glas mousserande vin innan Sällskapets ordförande
Margaretha Lindqvist hälsade alla välkomna till mötet. Hon beklagade att hon inte hade sin ordförandekedja runt
halsen. När hon skulle hämta ut den ur sällskapets kassaskåp hade detta gått i baklås och nyckeln stod ej att finna.

   Amina Basic, vår förstesekreterare, visade med många fina bilder vad vi GTS´ medlemmar har
fått vara med om under det gångna året (se Bilaga nedan). 

      Efter den trevliga årsredogörelse delade Ken Hansen
ut sällskapets stipendier och forskningsbidrag.

   Därefter var det dags för Birgitta Köhler, 2019 års Elanderpristagare, att inta scenen.
Hon berättade från ett händelserikt yrkesliv fyllt med forskning, klinik och undervisning till ett pensionärsliv.
Efter tandläkarexamen 1968 i Malmö blev hon 1971 lockad av Bo Krasse att börja på avdelningen som assistent-
tandläkare. Där kom hon i kontakt med Douglas Bratthall som blev hennes handledare tillsammans med Krasse.
I sin forskning har Birgitta Köhler arbetat med mikrobiologiska problem. I sitt avhandlingsarbete från 1982 visar
hon att kariesförebyggande åtgärder på mödrar kan minska risken för överföring av S. mutans till deras spädbarn.
Fördröjningen eller uteblivande av tidig kolonisation av S mutans ledde till lägre kariesförekomst jämfört med
tidig kolonisation både i mjölktandsbettet som i tidiga permanenta tänder. Barnen i Oskarshamn följdes sedan
upp till 19 års ålder. Dessa resultat har rönt internationell uppmärksamhet. Birgitta lämnade sedermera fakulteten
och blev anställd av Folktandvården i Västra Götaland som föreståndare och klinikchef för vuxenkliniken på
Odontologen, en tjänst som hon innehade till sin pensionering 2008. Under senare år har hon ägnat tid åt ett
biståndsprojekt i Burkina Faso, ett av Afrikas fattiga länder, medsyftet att bedriva förebyggande tandvård på
skolbarn. De har haft med sig tandborstar, tandkräm och annat tandvårdsmaterial från Sverige och försökt
lära ut hur man ska sköta sin munhygien

     Under middagen nere i vår fina festlokal utbringade vår ordförande
flera traditionsenliga skålar inte minst till grundarna av GTS. Olle Larkö överbringade en hälsning från läkar-
sällskapet. Ken Hansen tackade för maten.

     
Därefter blev det underhållning med dansuppvisning av tandläkarstuderanden (tandkötten och borrsvängarna)
till popmusik. Kvällens meny bestod av en välsmakande blåmusselsoppa och till huvudrätt lammracks med
ljummen rotfruktsallad, grönkål och getost. Som avslutning fick vi en god chokladtårta med björnbär.

  

  

  

  

  

  _

(text: CG Emilson. Foto: Amina Basic och Kjell Ludwigsson)
_____________________________________________________________________________________

Bilaga

GTS´s årsredogörelse för 2019
Amina Basic:
 
Det årliga Högtidssammanträdet hölls den 19 januari. Då avtackades tidigare styrelsemedlemmar för fina
insatser under lång tid i GTS styrelse. GTS stipendier delades ut och GTS medlemmen Bertil Hager skänkte
en spottkoppsställning från en tandläkarmottagning till GTS samlingar. Spittoonen är från 1800-talet och
kan nu beskådas av oss medlemmar i samband med våra aktiviteter här på GTS. 2018 års Elanderpristagare
Mauritz Persson, en pensionerad ortodontiprofessor i Umeå kunde tyvärr inte närvara på Högtidssammanträdet
eftersom han samma dag fyllde 80 år. Ken Hansen, docent på ortodonti, höll istället en föreläsning med titeln
”Ortodonti i tiden” Kvällen fortsatte sedan en våning ner med god mat och trevligt umgänge. Hisingens
nationalorkester ”Vier Brillen” stod för kvällens underhållning.
    2019 års andra möte hölls den 6 mars. Claes-Göran Emilson gick då igenom stadgarna för Birgit och Holger
Thilanders fond. GTS´s stipendiat Jack Hilon berättade om sin studie. Av kvällens föreläsare Ulf Wagner fick vi
lära oss om Bordeaux viner och sedan följde vinprovning. Dechargemötet hölls i april och kvällens föreläsare var
Cecilia Bothorp, eventansvarig på Svenska Ostindiska Companiet AB som berättade om Ostindiefararen. Även
Thilanderfondens stadgar presenterades för andra gången och godkändes av medlemmarna. 
    I april gick hedersmedlemmen Bengt Waldenström bort. Han blev 93 år gammal. Bengt blev vald till heders-
ledarmot i GTS 1999 och var en mycket uppskattad och omtyckt kollega och vän.
    Under våren bjöds det även på 4 intressanta kurser. Bl.a med Anders Dyrbing från Norge  med titeln
”odontologisk søvnmedisin – tandlegens rolle mellom odontologi och medisin”. Även under hösten bjöds det på
fyra intressanta kurser.
    Den 30 augusti hölls en mycket lyckad kräftfest på GTS för andra året i rad. Trots fuktskadan i golvet i köket
i juli, som lett till ett stillestånd för Fridas  restaurangverksamhet och avsaknad av köksdel, hade Frida och
medhjälpare lyckats duka upp ett härligt buffébord med ett stort antal läckerheter i kräftans tecken. I slutet på
september var renoveringen klar och i oktober hade vi ett allmänt möte. Java Walladbei berättade om sin
forskning. Vi fick lära oss om emaljutvecklingsdefekter av Birgitta Jälevik.
     Gåsmiddagen hölls den 9 november. Margaretha Parén berättade om sitt volontärarbete i Kenya för organisa-
tionen Rotary Doctors innan det blev dags för svartsoppa, gås och äppelkaka med vaniljsås. Underhållningen
stod Peter Loguin, bassångare på Göteborgsoperan, för. 
     Den 12 december hölls årets sista allmänna möte. Kvällens föreläsare var Professor Lars Nordström med
titel ”Kina- en farlig stormakt”. Efter mötet bjöds det på glögg och traditionsenligt julbord. Lussetåget stod
tandläkarstudenter för. Med detta sammandrag vill 2019 år styrelse tacka för det gånga året.