Göteborgs Tandläkare-Sällskaps stadgar

Senaste uppdatering av stadgarna: 16 april, 2019
_________________________________________________________________________________________

Grundstadgar, artikel I till V

Grundläggande stadgar, §§ 1 till 19

Tilläggsstadgar, §§ 20 till 41
_________________________________________

Instruktioner för

      styrelsens arbetsutskott
      styrelsens och sällskapets funktionärer
      stiftelser och nämnder
__________________________________________________________________________

Fonder och stiftelser            

      Karl Fredrik Andrés fond
      Göteborgs Tandläkare-Sällskaps forskningsfond
      Stiftarnas fond      
      Göteborgs Tandläkare-Sällskaps Vetenskapliga fond          
      Gustaf Björkmans fond      
      Inga Floréns fond      
      Göteborgs Tandläkare-Sällskaps studiefond
      Sigge Perssons och Alice Nybergs stiftelse för odontologisk forskning 
      Sverkers fond och pris
 
     Birgit och Holger Thilanders forskningsfond

__________________________________________________________________  

Göteborgs Tandläkare-Sällskaps Elanderpris
Göteborgs Tandläkare-Sällskaps kursnämnd
Göteborgs Tandläkare-Sällskaps stipendienämnd
Göteborgs Tandläkare-Sällskaps stadgekommitté
Göteborgs Tandläkare-Sällskaps valnämnd