Avliden, Karl-Gustaf Olsson 2022-10-18

   

GTS hedersmedlem Karl-Gustaf Olsson avled den 18 oktober, 2022.
Han var född den 13 mars 1933 och blev 89 år gammal.

KG arbetade som privattandläkare i Surte där han startade sin klinik
1961 Han höll på i 48 år till 2009 då han och hans sköterska sedan
starten stängde kliniken och gick i pension. Efteråt har han fortsatt
med sin utbildningsverksamhet som han under många år lagt ner
mycket tid på. . 

KG var en omtyckt föreläsare dels på GTS men även i övriga Norden
och gav många kurser om svåra protetiska patientfall. Han fotodoku-
menterade alla speciella ingrepp och hade över 40.000 diabilder.

1958 invaldes KG i Göteborgs Tandläkarsällskap. Under åren sedan
dess har han medverkat i många funktioner i GTS. I demonstrations-
nämnden var han ordförande under åren 1972-1974, då han även
var verksam i GTS´s styrelse. Var ledamot i GTS´s kursnämnd och
under många år även sekreterare.

För sina stora insatser för GTS invaldes KG som hedersmedlem i
sällskapet 1998.