Högtidssammanträdet 2024 2024-01-20

Trots kallt väder och snö infann sig 53 personer för att deltaga i GTS´s
högtidssammanträde den 20 januari, 2024 för att ha en trevlig kväll i
GTS lokaler. Efter mingel med lite bubbel i glasen hälsade 

  ordföranden John Bratel alla välkomna.
Vid sin sida hade han GTS´s nya förste sekreterare Sara Al-Badry.

  Amina Basic berättade vad som hänt på GTS
under det gångna året 2023 och illustrerade detta med ett trevligt bildspel.

    

Sedan blev det ordförandebyte och Anders Ewert fick överta den gyllene
ordförandekedjan. Han tackade de avgående styrelsemedlemmarna
John Bratel, Maria Nygren, Amina Basic och Josefin Vingsäter med ett
presentkort till var och en.

Anders Ewert överlämnade sedan ordet till kvällens föredragshållare 

   2023 års Elanderpristagare Annika Ekestubbe.

Hennes titel på sin föreläsning var ”Snabb teknikutveckling och fascinerande
diagnostiskt detektivarbete – en spännande resa som radiolog”. Annika berättade
att hon började på röntgenavdelningen i slutet av 80-talet. Då använde man
slätröntgen och också panoramaröntgen. 1989 kom Scanora, en maskin som var
rätt revolutionerande för sin tid. Den kallades multimodal då den kunde ta både
spalt radiografiska bilder och tomografibilder. Från början var den analog men
utvecklades senare till digital teknik. Att man utvecklade denna typ av utrustning
berodde främst på implantatpatienterna som krävde mycket olika typer av röntgen-
bilder. För fixturer i andra delar av ansiktsskelettet var panoramatekniken även
utmärkt för att studera fixturerna. I slutet av 90-talet till början 2000-talet övergick
man från analog till digital röntgenteknik och då fick avdelningen byggas om
för att granska bilderna digitalt. Då började man också använda sensorer och
bildplattor för intraoral bildtagning. Samtidigt kom datortomografi, CT och CBCT
tekniken som idag är mycket vanlig. 2021 fanns det 2200 stycken i Sverige och
antalet tomografiundersökningar hade dubblerats under en 10-årsperiod. Man
använde CBCT tekniken mest för implantatpatienter och, på andra plats för reti-
nerade tänder särskilt visdomständer. Då de nationella riktlinjerna för tandvården
kom 2022 hade man haft med radiologisk expertis för många behandlingar.
Vägledande var ”ALARA” dvs att få nödvändig information med lägsta möjliga dos
till lägsta möjliga kostnad. Annika avslutade sin berättelse med några ord om
framtiden. Hon menade att nya behandlingsmetoder kommer att ställa krav på
nya diagnostiska metoder och då det gäller bilddiagnostik kommer mer och mer
bildmaterial att behöva granskas. Användandet av AI inom radiologin är fort-
farande i sin linda. Det som däremot är nytt inom medicinsk radiologi är foton-
räknande CT. Problemet med all datortomografi är joniserad strålning som är
farlig för individen. Kan man få ned stråldosen, och det kan man med foton-
räknande CT och höja bildkvaliteten så kommer det att vara något även för
odontologisk radiologi. Även MR, helt utan joniserande strålning, kan eventuellt
kunna komma att användas för dentalt bruk.
       Ander Ewert tackade för det fina föredraget och nämnde att när han själv
på sin klinik införde digitalröntgen så kunde han tidsmässigt spara 6 veckor,
som annars skulle gå åt till bildframkallning. Han fick 6 veckor extra semester
på detta sätt.
       Han inbjöd sedan alla till festsalen. Där startade vi med krabbsallad på
nötbröd. Därpå följde smörstekt kummelrygg med mandelpotatis. Måltiden
avslutades med dessert bestående av ”marängsviss med chokladmousse.    
       Anders Ewert höll flera fina tal och skålade bl.a för stiftarna av Göteborgs
tandläkar-sällskap för 130 år sedan. Annika Ekestubbe tackade för priset och
framhöll bl.a Odontologens framstående forskning. Läkarsällskapet representant

  Björn Rydevik höll ett trevligt tacktal i slutet

av måltiden. Sedan vidtog dans till inspelad musik. Det blev en trevlig och 
lyckad kväll.

  

   

  

  

(Text och bilder: C.G. Emilson)