Nyheter

Gåsfesten 2023 08 November

Gåsfesten den 11 november
är inställd pga för få deltagare

Julfesten 2023 20 September

 

 

 

AW den 31 mars på Munhålan 09 April

Invigning av Munhålans nya partykällare.

Den 31 mars 2023 var det äntligen dags att inviga Munhålans nya partykällare.
Ett 100-tal glada GTS-are minglade tillsammans med studentföreningens
tandläkarstudenter och lät sig väl smakas av Fridas goda buffémat.
Invigningstalade gjorde GTS ordförande John Bratel och därefter klippte
Munhålans studentnämnds Matilda Nygren bandet tillsammans med Student-
föreningens ordförande Oscar Eriksson. Deltagarna kunde sedan beundra
den nya partykällaren, som är en nybyggnation där man behållit en del av
ursprungets råhet, som de gamla tegelväggarna och betonggolvet. En helt
ny bastuavdelning, klubbdel med bar samt dansgolv och scen har byggts.
Invigningsfesten avslutades med dans och en rafflande beerpong-match.
Då kvällens AW blev en sådan succé kommer vi att ordna fler aktiviteter
på Munhålan.

(Text/bilder: John Bratel)

 

Högtidssammanträdet 2023 27 Februari

2023 års högtidssammanträde gick av stapeln den 21 januari.

    Ordföranden John Bratel öppnade mötet och hälsade alla,

även de som var med digitalt, hjärtligt välkomna. I sin rapport till deltagarna
nämnde han att våra kvällskurser har varit fullbokade och att ombyggnaden
av Munhålan var slutförd i december samt att GTS fyller 130 år. Därefter
presenterade vår sekreterare Amina Basic sin årsredogörelse som kan läsas
på protokollet från detta möte. Hon visade många fina bilder från året som
har varit. Mats Wallström från stipendienämnden delade ut stipendier och
resebidrag till de som var närvarande. John Bratel fortsatte med att tacka
Farid Akhlaghi och Julian Baranowski för sina insatser för GTS. De var ej
närvarande men kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.
 
   Därefter intogs scenen av Jonas Sundberg från avdelningen

för Oral medicin och patologi. Han ersatte Elanderpristagaren Bengt Hasséus
som var på en sedan länge planerad resa. Titeln på Jonas föredrag var ”Orala
leukoplakier, humant papillomvirus och cancertransformation”, ett ämne som
han har studerat och behandlat i sin avhandling. Leukoplakier kan klassificeras
i homogen leukoplaki och icke-homogen leukoplaki och de har en prevalens
av 1,5% till 4,1%. Risken för att de skall utveckla cancer varierar mellan 0,13%
och 34,0%. Det kliniska dilemmat är att recidiv av leukoplakier kan uppträda
efter kirurgi och cancerutveckling. Han har gjort en multicenter studie med
resultat från Sverige, Brasilien och Rumänien på patienter med orala leukoplakier
och oral squamous cell carcinoma. Han har även undersökt i en longitudinell
studie vilka kliniska och anamnestiska faktorer som korrelerar med ett recidiv
av leukoplakier efter kirurgisk avlägsnande. Hans slutsats var att de enda
kliniska parametrar som kan förutsäga recidiv av leukoplaki är den icke-homo-
gena typen och patienter som använder snus. Han fann även att kombinationen
av markörena p53 och p63 kan vara prognostiskt användbara för att bedöma
recidivrisken för leukoplakier.
 
Efter mötet vandrade vi ner till festvåningen där vi intog en härlig måltid
bestående av skaldjurscocktail, rödvinsmarinerad oxkind med jordärtkockpuré
och gräddstuvad kål samt chokladfondant med apelsinmousse.
 
  Flera tal hölls av John Bratel, som bl.a annat skålade
för grundarna av GTS.

 Nina Sabel höll ett trevligt tal som representant för
stipendiaterna.

 Catharina Hall tackade för maten och fortsatte med att
berätta om sitt långa engagemang i GTS, som varit mycket värdefullt för GTS 
och för henne personligen.  

 Med tanke på att det i år är är 130 år sedan GTS bildades
så berättade Claes-Göran Emilson om de senaste jubiléerna, som GTS firat,
nämligen efter 100, 105 och 120 år, alla med flera stora festligheter under
dessa år. Och i år är det dags igen.

Efter middagen följde dans till det riviga bandet ”Sex på scen”.

  

    

  

  

  

(Text: C.G. Emilson, bilder: CGE och Amina Basic )

 

Brev nr 7 från John Bratel 11 December

2022-12-11

Ordförandebrev nr 7
 
Bästa GTS-medlemmar!

Jag vill börja med att tacka årsmötet för det förnyade förtroendet jag
fick att leda GTS  tillsammans med den fina styrelsen vi har i ytterligare
ett år.
    Under året lade styrelsen fram ett nytt stadgeförslag som tagits fram av
Stadgenämnden. Det godkändes vid en första läsning med acklamation.
Vid andra läsningen restes invändningar på flera punkter från ett par
medlemmar. Efter diskussion kom ett förslag på bordläggning. Yrkandet
om bordläggning röstades igenom med stor majoritet. Det betyder att
stadgeförslaget kommer att läggas fram ytterligare en gång under våren.
Från styrelsens sida så ser vi inte det framlagda förslaget som speciellt
kontroversiellt. De ursprungliga fem artiklarna moderniseras fr a språkligt.
Grundstadgan och tilläggsstadgan slås ihop till en stadga och blir därmed
mer läsbar. Antalet paragrafer minskas men innehållet påverkas mest på
detaljnivå. Exempelvis, hur länge styrelseledamöter kan sitta och hur de
kan omväljas. En annan viktig detalj är att man vill begränsa tecknings-
rätten för styrelsen att gälla enbart ordförande och kassör. Denna
begränsning kan uppfattas som att den ekonomiska hanteringen blir
mindre smidig, men å andra sidan får man ett säkrare och tryggare
handhavande av föreningens tillgångar. Såväl ändringar gentemot
befintlig stadga samt en renskriven version finns utlagd på föreningens
hemsida. Jag rekommenderar er att titta på detta innan det allmänna
mötet där stadgefrågan kommer upp på nytt.
     Under diskussionen om stadgeförslaget så framfördes också förslag
på att artikel V i grundstadgan skulle ändras, så att GTS tillgångar vid
upplösning, skulle tillfalla Privattandläkarna. I dagens grundstadga skriver
man att tillgångarna skall tillfalla Statens tandläkarinstitut, någon sådant
finns inte länge, varför stadgenämndens ändringsförslag blev Institutionen
för odontologi vid Sahlgenska akademin. Yrkandet på att tillgångarna
skulle tillfalla Privattandläkarna är problematiskt på flera sätt. Först och
främst, för att stiftarnas önskan var att medlen skulle tillfalla tandläkar-
utbildning. När GTS bildades fanns bara ett begränsat antal privattand-
läkare. Idag består kåren av ca 1/3 privattandläkare, resten är anställda
tandläkare och universitetstandläkare Yrkandet är också olyckligt därför
att i GTS är vi enbart tandläkare och inte privattandläkare, anställda
tandläkare eller universitetstandläkare.  Det framlagda förslaget slungar
oss tillbaka till 80-talet, då det var stora stridigheter i Sveriges Tandläkar-
förbund mellan framför allt privattandläkare och tjänstetandläkare. Vi
måste stå över denna typ av infekterade bråk och se vad syftet med GTS
är; nämligen, god kollegial samvaro, tandläkarnas fortbildning samt stöd
till odontologisk forskning.
     Jag tror att man måste se ett stadgeförslag utifrån ett helhetsperspektiv,
om ett förslag överhuvudtaget skall kunna gå igenom. En stadga är ett
levande dokument, varför detaljer alltid diskuteras och vi kan besluta om
mindre förändringar fortlöpande.

Nu går vi snart in i 2023, som vi tror blir ett händelserikt och spännande år.
GTS firar 130 år samtidigt som Göteborg firar 400. Detta kommer vi att
uppmärksamma på flera olika sätt med bl.a stor fest och flera jubileums-
kurser under året. Som det inte räckte med detta, så kommer vi också
inviga munhålans nya pub med en festlig AW.

Med dessa rader vill jag önska alla medlemmar en riktigt God jul och ett
Gott Nytt 2023!
 
Vi ses på GTS!
 
John Bratel
Ordförande