Sammanträden,   allmänna möten 1989-1991
Sammanträden,
   allmänna möten 1992-1995

Sammanträden,   allmänna möten 1996-1999
Sammanträden,   allmänna möten 2000-2003
Sammanträden,   allmänna möten 2004-2008
Sammanträden,   allmänna möten 2009-2014
Sammanträden,   allmänna möten 2015-2018
Sammanträden.   allmänna möten 2019-2021

 

Allmänna möten 2022
   Sammanträde 1           26 januari        Högtidligt allmänt möte via zoom. Föreläsare: Pether Ribbefors ”Pandemi och
                                                                 karantän - Sjukdomar som påverkat Göteborg”
   Sammanträde 2           16 mars           Allmänt möte: Föreläsare: Martin Nyström: "Konsten att se långt - nya
                                                                 perspektiv på Evert Taube"
   Sammanträde 3           29 april            Högtidssammanträde med dechargemöte.
                                                                 Föreläsare: Elanderpristagaren Agneta Robertson
   Sammanträde 4           26 augusti       Allmänt möte. Föreläsare: Ingrid Larsson: ”Kostens betydelse för hälsan och
                                                                 trender inom kostrådgivning”.
   Sammanträde 5           6 oktober        Allmännt möte. Föreläsare: Bengt Hasséus: ”Potentiellt maligna orala slemhinnesjukdomar
                                                                 och cancerutveckling – kliniska tecken och diagnostiska metoder för riskbedömning”.
   Sammanträde 6         12 november    Allmänt möte. Föreläsare: Lars Nordström ”Är det slut på globaliseringen nu när det
                                                                 byggs upp skyddsmurar och handelshinder?”
   Sammanträde 7          8 december     Allmänt möte med julbord. Föreläsare: Gunnar Dahlén:
                                                                "Munhålans mikroflora - fiende och vän"

Allmänna möten 2023
   Sammanträde 1          21 januari.        Högtidssammanträde.
  Föreläsare: Jonas Sundberg: "Leukoplakier, humant
                                                                 papillomvirus och cancer".
   Sammanträde 2            8 mars.          Allmänt möte: Föreläsare: Elanderpristagaren Bengt Hasséus: ”Bland mördarceller och
                                                                antikroppar på munslemhinnans barrikader – En resa från AIDS till immunterapi”
   Sammanträde 3            27 april           Dechargemöte. GTS-stipendiat Anna T Ericsson presenterade sin forskning