Sammanträden,   allmänna möten 1989-1991
Sammanträden,
   allmänna möten 1992-1995

Sammanträden,   allmänna möten 1996-1999
Sammanträden,   allmänna möten 2000-2003
Sammanträden,   allmänna möten 2004-2008
Sammanträden,   allmänna möten 2009-2014
Sammanträden,   allmänna möten 2015-2018
Sammanträden.   allmänna möten 2019-2021

 

Allmänna möten 2022
   Sammanträde 1           26 januari        Högtidligt allmänt möte via zoom. Föreläsare: Pether Ribbefors ”Pandemi och
                                                                 karantän - Sjukdomar som påverkat Göteborg”
   Sammanträde 2           16 mars           Allmänt möte: Föreläsare: Martin Nyström: "Konsten att se långt - nya
                                                                 perspektiv på Evert Taube"
   Sammanträde 3           29 april            Högtidssammanträde med dechargemöte.
                                                                 Föreläsare: Elanderpristagaren Agneta Robertson
   Sammanträde 4           26 augusti       Allmänt möte. Föreläsare: Ingrid Larsson: ”Kostens betydelse för hälsan och
                                                                 trender inom kostrådgivning”.
   Sammanträde 5           6 oktober        Allmännt möte. Föreläsare: Bengt Hasséus: ”Potentiellt maligna orala slemhinnesjukdomar
                                                                 och cancerutveckling – kliniska tecken och diagnostiska metoder för riskbedömning”.
   Sammanträde 6         12 november    Allmänt möte. Föreläsare: Lars Nordström ”Är det slut på globaliseringen nu när det
                                                                 byggs upp skyddsmurar och handelshinder?”
   Sammanträde 7          8 december     Allmänt möte med julbord. Föreläsare: Gunnar Dahlén:
                                                                "Munhålans mikroflora - fiende och vän"

Allmänna möten 2023
   Sammanträde 1          21 januari.        Högtidssammanträde.
  Föreläsare: Jonas Sundberg: "Leukoplakier, humant
                                                                 papillomvirus och cancer".
   Sammanträde 2            8 mars.           Allmänt möte: Föreläsare: Elanderpristagaren Bengt Hasséus: ”Bland mördarceller och
                                                                 antikroppar på munslemhinnans barrikader – En resa från AIDS till immunterapi”
   Sammanträde 3          27 april             Dechargemöte. GTS-stipendiat Anna T Ericsson presenterade sin forskning.
   Sammanträde 4           6 september    Allmänt möte: Föreläsare: Janne Josefsson: "Rädd för sanningen"
   Sammanträde 5          11 november    Allmänt möte och gåsfest inställd
   Sammanträde 6          6 december      Allmänt möte med julbord. Föreläsare: Adam Cwejman: "Sverige i konflikternas centrum"

   Allmänna möten 2024
   Sammanträde 1            20 januari.       Högtidssammanträde. Föreläsare: Elanderpristagaren Annika Ekestubbe: ''Snabb
                                                                 teknikutveckling och
fascinerande diagnostik detektivarbete - en spännande resa som radiolog''
   Sammanträde 2           6 mars.          Allmänt möte. Föreläsare: polischef Erik Nord: Gbg: Brottsutvecklingen i Sverige.