Sammanträden, allmänna möten 1989-1991
Sammanträden,
allmänna möten 1992-1995

Sammanträden, allmänna möten 1996-1999
Sammanträden, allmänna möten 2000-2003
Sammanträden, allmänna möten 2004-2008
Sammanträden, allmänna möten 2009-2014
Sammanträden, allmänna möten 2015-2018


Allmänna möten 2019

   Sammanträde 1        19 januari          Högtidssammanträde (se referat), föreläsare: Ken Hansen "Ortodonti i tiden"
   Sammanträde 2          6 mars             Föreläsare: Ulf Wagner: “Min gastronomiska resa - Bordeaux med provning"
   Sammanträde 3        16 april              Dechargemöte. Föreläsare: Cecilia Bothorp: “Ostindiefararen Götheborg - ett äventyr"
   Sammanträde 4         30 augusti        Allmänt möte med efterföljande kräftfest
   Sammanträde 5          8 oktober        Föreläsare: Birgitta Jälevik: ”Emaljutvecklingsdefekter – Diagnostik och prevalens”
   Sammanträde 6          9 november     Gåsfest. Föreläsare: Margareta Parén: På uppdrag som volontärtandläkare i Kenya
   Sammanträde 7        12 december.    Föreläsare: Lars Nordström: "Kina- en farlig stormakt”

Allmänna möten 2020
   
Sammanträde 1         18 januari          Högtidssammanträde. Föreläsare: Elanderpristagaren Birgitta Köhler
   Sammanträde 2          
17 mars            Inställd pga Coronaoro