Sammanträden, allmänna möten 1989-1991
Sammanträden,
allmänna möten 1992-1995

Sammanträden, allmänna möten 1996-1999
Sammanträden, allmänna möten 2000-2003
Sammanträden, allmänna möten 2004-2008
Sammanträden, allmänna möten 2009-2014
Sammanträden, allmänna möten 2015-2018


Allmänna möten 2019

   Sammanträde 1        19 januari          Högtidssammanträde (se referat), föreläsare: Ken Hansen "Ortodonti i tiden"
   Sammanträde 2          6 mars             Föreläsare: Ulf Wagner: “Min gastronomiska resa - Bordeaux med provning"
   Sammanträde 3        16 april              Dechargemöte. Föreläsare: Cecilia Bothorp: “Ostindiefararen Götheborg - ett äventyr"
   Sammanträde 4         30 augusti        Allmänt möte med efterföljande kräftfest
   Sammanträde 5          8 oktober        Föreläsare: Birgitta Jälevik: ”Emaljutvecklingsdefekter – Diagnostik och prevalens”
   Sammanträde 6          9 november     Gåsfest. Föreläsare: Margareta Parén: På uppdrag som volontärtandläkare i Kenya
   Sammanträde 7        12 december.    Föreläsare: Lars Nordström: "Kina- en farlig stormakt”

Allmänna möten 2020
   
Sammanträde 1         18 januari          Högtidssammanträde. Föreläsare: Elanderpristagaren Birgitta Köhler
                                       
17 mars            Allmänna mötet inställt pga coronaoro
                                        28 maj              Dechargemötet blev också inställt pga coronan
   Sammanträde 2          28 augusti        Allmänt möte med efterföljande kräftfest
   Sammanträde 3           6 oktober        Föreläsare: Jessica Larning: "Balans i livet. Att brinna utan att brinna upp"
                                         7 november     Gåsfesten den 7 november inställd pga coronapandemin
   Sammanträde 4          8 december      Allmänt möte "on line" via Zoom

Allmänna möten 2021
   Sammanträde 1          26 januari.       Högtidssammanträde on line via Zoom. 2020 års Elanderpris tilldelas Claes Reit
   Sammanträde 2          16 mars           Allmänt möte "on line" via Zoom
   Sammanträde 3           22 april           Dechargemöte "on line" via Zoom
   Sammanträde 4          27 augusti       Allmänt möte med efterföljande kräftfest
   Sammanträde 5          30 september  Allmänt möte. Föreläsare: Elanderpristagaren Claes Reit
   Sammanträde 6          
5 november.    Gåsfest. Föreläsare: Anders Jonsson: ”Tandvårdsstöd och politik – går det ihop?”
   Sammanträde 7          7 december     Allmänt möte med julbord. Föreläsare: Per Rehnberg: "Dental reflektioner från
                                                                Abu Dhabi och några andra ställen"

Allmänna möten 2022
   Sammanträde 1           26 januari        Högtidligt allmänt möte via zoom. Föreläsare: Pether Ribbefors ”Pandemi och
                                                                 karantän - Sjukdomar som påverkat Göteborg”
   Sammanträde 2           16 mars           Allmänt möte: Föreläsare: Martin Nyström: "Konsten att se långt - nya
                                                                 perspektiv på Evert Taube"
   Sammanträde 3           29 april            Högtidssammanträde med dechargemöte.
                                                                 Föreläsare: Elanderpristagaren Agneta Robertson
   Sammanträde 4           26 augusti       Allmänt möte. Föreläsare: Ingrid Larsson: ”Kostens betydelse för hälsan och
                                                                 trender inom kostrådgivning”.
   Sammanträde 5           6 oktober        Allmännt möte. Föreläsare: Bengt Hasséus: ”Potentiellt maligna orala slemhinnesjukdomar
                                                                 och cancerutveckling – kliniska tecken och diagnostiska metoder för riskbedömning”.
   Sammanträde 6         12 november    Allmänt möte. Föreläsare: Lars Nordström ”Är det slut på globaliseringen nu när det
                                                                 byggs upp skyddsmurar och handelshinder?”
   Sammanträde 7          8 december     Allmänt möte med julbord. Föreläsare: Gunnar Dahlén:
                                                                "Munhålans mikroflora - fiende och vän"

Allmänna möten 2023
   Sammanträde 1          21 januari.        Högtidssammanträde.
  Föreläsare: Jonas Sundberg: "Leukoplakier, humant
                                                                 papillomvirus och cancer".
   Sammanträde 2            8 mars.          Allmänt möte: Föreläsare: Elanderpristagaren Bengt Hasséus: ”Bland mördarceller och
                                                                antikroppar på munslemhinnans barrikader – En resa från AIDS till immunterapi”