Brev nr 2 från ordf John Bratel 2022-03-02

Bästa GTS medlemmar!
 
I dessa tider av krig och ofred med stora mänskliga tragedier i som följd, kan
det som händer på GTS tyckas alltför futtigt.
Men icke desto mindre så ökar behovet av samhörighet och sammanhang i orostider.
Den fortfarande pågående Coronapandemin har helt hamnat i bakvattnet. Sverige
har dock äntligen öppnat upp efter 2 års pandemi och olika restriktioner.  
Det betyder att GTS också öppnar upp. Nu kan ni äntligen komma och träffa kollegor
under trevliga former och ta del av intressanta program.
Redan den 16/3 är det Allmänt möte. Vi har då bjudit in Martin Nyström, författare
och litteraturkritiker på DN, som pratar om Evert Taube.
Den 29 april går ett försenat Högtidssammanträde av stapeln. Då ges ni tillfälle att l
yssna på 2021 års Elanderpristagare, Agneta Robertson.
 
P g a Covid ställdes vårens två första kurser in. Kursen med Annica Torbjörner har
redan fått ett nytt datum satt till den 20/4. Kurs 3 och 4 kommer att gå som planerat.
 
Den sedan länge planerade ombyggnaden av Munhålan har långhalats p g a problem
med hur brandskyddet skall säkras. Byggnadsnämnden har nu äntligen gett klartecken
och ombyggnaden kan starta så fort en av anbudsgivarna kan lämna startdatum för
byggstart.
 
Vi ses på GTS
John Bratel
Ordförande