Allmänt möte 30 september, 2021 2021-10-10

   I sitt välkomsttal nämnde ordförande Margaretha Lindqvist
att på grund av pandemin blev årets högtidssammanträde i januari inställt. Nu när
de allmänna restriktionerna nyligen släpptes i Sverige kunde vi åter träffas fysiskt i
GTS trevliga lokaler.

   Över 70 personer
hade hörsammat denna inbjudan. Vid detta minihögtidssammanträde kunde vi så
äntligen gratulera 2020 års Elanderpristagare. Samtidigt var det premiär för vår
installerade utrustning i konferenssalen för digital utsändning av mötet.

 
Alla medlemmar hade fått en länk för att kunna koppla upp sig och på så sätt deltaga
i mötet hemma vid datorn. Hur det mottogs och fungerade kommer att bli intressant
att ta del av. De som inte hade möjlighet att deltaga den 30 september kan fortfarande
gå in på länken, som skickades ut före mötet från GTS kansli, och ta del av vad som
sades. 

  Kvällens sponsor
var företaget DentFriends, ett företag som hjälper fristående dentalkliniker att uppnå
samma fördelar som större privata kedjor. De nämnde som exempel bättre inköpspriser
än vad en enskild klinik kan få utan att behöva lägga tid på att förhandla om detta,
prissättningsstöd, samt kunskapsdelning och nätverk med medlemsträffar, mm.
Redan idag hade de fler än 180 kliniker anslutna i landet som kunder. Intresserade
GTS medlemmar fick också ett generöst erbjudande med 0 kronor i startavgift och
0 kronor i årsavgift första året. Detta gäller endast under oktober 2021.Vill man veta
mer kan man gå in på www.dentfriends.se alternativt kontakta Emma Borggren
(08-50235009) som var en av de tre representanterna på mötet. Övriga represen-
tanter var Johan Bergström Hyldahl och Sofia Hasselberg.
 
    Sedan var det dags för Elander-
pristagaren professor emeritus Claes Reit att intaga scenen där han blev
gratulerad av ordföranden med blommor. Margaretha nämnde att Claes hade
bakom sig ett långt yrkesliv fyllt med undervisning, forskning och klinik och
många studenter fick lära sig mycket om pulpans inre väsen och etiskt förhåll-
ningsätt inom vården. Claes tillhörde den första kursen som examinerades från
den nyöppnade odontologiska fakulteten i Göteborg. Efter några år började han
på endodontiavdelningen i Göteborg, en avdelning som han blev trogen till sin
pensionering.
 
För sin prisföreläsning hade Claes valt som rubrik ”50 år i rotkanalen – dags att
komma upp”. Med sitt medryckande filosofiska sätt berättade han utan bilder om


dessa år, några gånger med exempel skrivna på blädderblocket. I sina filosofiska
betraktelser utgick han från Aristoteles idé om olika former av kunskap: episteme
(teoretisk kunskap), techne (praktisk yrkeskunskap) och fronesis (praktisk klokhet).
Ur en pedagogisk synvinkel möter de olika kunskapsformerna olika svårigheter för
lärande och måste närmas med skilda metoder. Hur lär man sig exempelvis ett
praktiskt kliniskt hantverk som att instrumentera och försegla en rotkanal?
   I utövandet är en stor del av kunskapen ”tyst”, det vill säga den kan inte uttryckas
i ord och låter sig svårligen traderas. Jämför exempelvis med Cremonensarnas
fiolbyggen. Deras tysta kunskap har inte kunnat föras vidare och deras konst har gått
förlorad. Den praktiska kunskapens pedagogik är ofta oreflekterad vid de akademiska
lärosätena och bör bli föremål för mer forskning. Claes avslutade med att ge några
reflektioner hur den ”gode tandläkaren” bör vara beskaffad. Utgångspunkten var även
här Aristoteles och hans teorier om moral, karaktärsdrag och dygder.
 
Därefter drog vi oss ned till de vackert dukade borden i festsalen där vi blev undfägnade
en delikat måltid med en krämig jordärtskocksoppa som entrérätt, följt av en härlig
lammrostbiff med sufflé på palsternacka och potatis. En toscacheesecake med blåbär
avslutade det hela.

Styrelsen hade med anledning av Elanderpristagarens stora jazzintresse  lyckats

 


engagera ett mindre band "Three for two" bestående av musikerna Martin, Jan och
Erik och med en duktig sångerska, Anna Maria. De spelade många jazziga musik-
stycken varav vissa tillägnades pristagaren Claes Reit. De fortsatte med fler kända
melodier, vilket ledde till att många deltagare gick upp på dansgolvet och tog sig
en sväng. Nöjda och glada gick vi hem i den mörka Göteborgska natten.

(Text CG Emilson, foton M Lindqvist)