Allmänt möte med julbord 2019 2019-12-12

Den 12 december var det dags för årets sista allmänna möte. Ordförande Margaretha Lindqvist
hälsade välkommen till en i stort sett fullsatt konferenssal. Om det var det stundande julbordet
som hägrade eller om det var intresset för Kina som lockade ska vi låta vara osagt. Men mycket
roligt var att se så många medlemmar. Hon berättade vidare hur det går med olika arbeten i
fastigheterna och vad som väntar nästa år. Samtliga lokaler är uthyrda, vilket är väldigt glädjande.
     Inval av nya medlemmar skedde samt förslag på ytterligare intresserade kollegor som vill bli
medlemmar lästes upp. GTS medlemsavgift beslutades förbli oförändrad. 475 kronor för ordinarie
medlem och 300 kronor för 65+ medlem. Vice ekonomiansvarig Gunilla Fornmark informerade
om den planerade budgeten. Därefter var det dags för val. Det blir inga förändringar i GTS
styrelse medan några förändringar skedde i nämnderna.
     Ordförande i Stipendienämnden, Ken Hansen, informerade om vilka som fått stipendier samt
om årets Elanderpristagare, som är docent Birgitta Köhler. 
     Under övriga frågor togs frågan angående stilleståndsersättning till Frida upp. Frida var under
några månader tvungen att ställa in sin verksamhet då de fuktskador som uppstått i köket måste
åtgärdas och ingen verksamhet var möjlig under tiden. Ett förslag har arbetats fram i samarbete
med revisorn och fastighetsförvaltaren. Detta innebär att en ersättning på 100.000 kronor plus
moms (totalt 125.000 kronor) betalas ut. Beslut togs av medlemmarna att så ska ske.

   Därefter var det dags för kvällens föreläsning, Kina – en farlig stormakt.
Professor Lars Nordström, avdelningen för kulturgeografi på Handelshögskolan, Göteborgs
Universitet, berättade om Kinas utveckling från tiden med små enskilda riken till en sluten
stormakt och nuförtiden en stormakt som vill bli världsledande inom ekonomi, teknik och
kultur. Ämnet är högaktuellt då Kina har investerat i många bolag i Västsverige och har planer
på ytterligare investeringar. Men sedan Sveriges kulturminister i höstas utdelade ett litteraturpris
till den i Kina fängslade Gui Minhais är förbindelserna frostiga. Kinas ambassadör har även hotat
med att frångå tidigare ingångna avtal som berör verksamheter och industrier i västra Sverige.
     Lars Nordström har med stort intresse följt Kinas utveckling genom åren och han försökte
med sin berättelse om hur Kina agerat och utvecklats, få oss att bättre förstå den senaste tidens
agerande. Kina har i långa perioder haft en stor misstro mot sin omvärld. Samtidigt har man
en betydligt mer långsiktig planering avseende framtiden än västvärlden. Föreläsningen var
mycket intressant och följdes av en mängd frågor från våra medlemmar.
     Därefter blev det dags för lite glögg en trappa ner och det traditionsenliga julbordet. Men
då vi satt oss till bords fick vi först njuta av ett härligt Lucia-tåg med sjungande studenter
från Odontologen. Mycket uppskattat. Därefter köade vi till alla läckerheter som dukats fram.
Frida och hennes medarbetare hade nästan överträffat sig själva då det bjöds på flertal
sillrätter, Janssons, skaldjur, olika typer av lax, kallskuret i olika former, varmrätter och mycket
annat. Avslutningsvis bjöds vi på diverse söta desserter och massor av godis. Till detta
serverades öl eller vin och några som var sugna på snaps kunde få detta, vilket naturligtvis
resulterade i ytterligare sång. Ett riktigt härligt julbordsmöte med andra ord.

(Text: Margaretha Lindqvist)