Dechargemötet 26 april, 2017 2017-04-26

På dechargemötet den 26 april, som samlade 31 medlemmar, berättade ordföranden Bengt Hasseus att ordet decharge betyder ”avlastande av börda”, dvs att årsredovisning och revisionsrapport avlämnas och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen tages. Efter denna avlastning kan styrelsen med andra ord fortsätta på nytt igen. Ordföranden meddelade bl. a att under 2016 hade GTS fått 41 nya medlemmar och den 31 december 2016 var antalet medlemmar 800.

Kvällens sponsor var ÅF som pratade om röntgenanvändning inom tandvården. ÅF hjälper till med tillstånd och med att uppfylla alla krav.

     Därefter följde en forskningspresentation av GTS stipendiaten Jonas Sundberg från avdelningen för Oral medicin. Han berättade om potentiella maligna sjukdomstillstånd i munnen i relation till HPV-infektion och cancerrisk. Humant papillomvirus, HPV, är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige och övriga världen. HPV ligger bakom de flesta fall av cellförändringar på livmoderhalsen där vissa kan vidarutvecklas till cancer. Vissa högriskvirus av HPV kan orsaka andra cancerformer såsom cancer i ändtarmen, penis och tonsiller. 95% av oral cancer är skivepitelcancer. Sambandet mellan oral skivepitelcancer och HPV är inte lika stark som vid livmoderhalscancer men de två senaste decennierna har man sett en markant ökning av incidensen av HPV-relaterande tungbascancer och tonsillcancer. I sina studier undersöker Jonas hur väl uttrycket av biomarkörerna p14, p16 samt E6/E7 korrelerar med en HPV-infektion i den orala slemhinnan. Vidare studeras vilka högrisk typer av HPV som finns hos patienter med leukoplakier och om det finns ett eventuellt samband med utvecklingen av oral skivepitelcancer.

     Kvällens huvudtalare var konstkännaren Paul Thomassen som även gästade oss på dechargemötet förra året. Hans föreläsning handlade om att ”alla kan samla på konst”. Paul har sedan 1990 ett konstgalleri på Götabergsgatan i Göteborg med inriktning på samtida konst. Med sig hade Paul ett antal tavlor och färgtryck som han visade och berättade om. Han inledde med att tala om graffitikonstnären Carolina Falkholt som har väckt uppmärksamhet med sina väggmålningar där hon hyllar kvinnokroppen och visade en av hennes litogafier. Han visade sedan grafisk konst av bl.a samtidskonstnärerna Ola Åstrand och Roger Metto. Han pratade även väldigt varmt för ”Våga Se”, en ideell förening som stöder samtidskonsten och unga konstnärer. De delar årligen ut tre stipendier och arrangerar ett stort konstlotteri. Varje medlem i Våga Se får ett grafiskt blad varje år. Genom detta medlemskap kan alla samla på konst.