Nyheter

Avliden, Torsten Lundblad 16 December

      Torsten Lundblad

Torsten Lundblad avled den 10 november 2017,  67 år gammal.
Han var ordförande för Göteborgs Tandläkare-Sällskap under åren 2002-03.

Torsten Lundblad var född den 21 september 1950. Efter tandläkarexamen i
Göteborg 1974 fick han tidigt ett intresse för protetik och oral kirurgi och vidare- 
utbildade sig i implantologi på Johann Wolfgang Goethe universitetet i Frankfurt.
Torsten var under senare tid delägare i Partille Implantat Center och ägnade sig
huvudsakligen åt att sätta in implantat. Intresset för ämnesområdet estetisk tandvård
ledde till att han var en av grundarna av SACD (Svenska akademin för kosmetisk tandvård).

Torsten har även varit ordförande för Göteborgs Privattandläkare och PT-vård AB.
Han har innehaft ett flertal styrelseuppdrag inom Praktikertjänst bl.a som ledamot i
koncernstyrelsen i åtta år.

Gåsfesten 11 nov, 2017 13 November

Gåsfesten den 11 november 2017

Gåsfesten på GTS firades traditionsenligt lördagen den 11 november, dagen efter Mårtensafton enligt almanackan. Ordföranden Bengt Hasséus hälsade alla välkomna och han berättade bl.a att ljudisolerande plattor har satts upp i taket i festvåningen. Förhoppningsvis kommer detta att märkbart dämpa ekot i salen under kvällens gåsfest.

           Kvällens sponsor var Unident. Robert Lenhov från företaget berättade om digital avtryckstagning. Han visade mycket illustrativt hur han med en digitalkamera kunde scanna en kvadrant på sig själv. Bilden som framträdde på datorn var mycket skarp och denna kan sedan skickas till en tandtekniker över nätet.

    Peter Loguin var kvällens föreläsare och berättade hur det är ”framför och bakom kulisserna i ett operahus nära dig”. Peter Loguin är bassångare och utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm och Teater- och Operahögskolan i Göteborg. Han har arbetat som operasolist i snart trettio år. Han började arbeta 1988 på Stora teatern i Göteborg och har därefter mest sjungit på Göteborgsoperan sedan denna invigdes 1994. Han har spelat ett stort antal karaktärsroller inom opera, operett och musikal. Just nu har Peter ett flertal roller i musikalen ”The Phantom of the opera”, som drar stor publik här i Göteborg. 

    Han hade med sig sin gitarr och började med att sjunga en sång av Bellman. Han berättade att operan som konstform är intellektuell och samtidigt emotionell. Musiken vid nya uppsättningar ändrar man inte på men texten kan ändras. På frågan om alla föreställningar som ges av ett verk är lika bra kväll efter kväll svarande Peter ja på den frågan.

Därefter vandrade vi ner en våning till festsalen där borden var trevligt utplacerade i salen med sex gäster vid varje. Väl till bords serverades svartsoppa med krås, gåsen med tillbehör och som avlutning skånsk äppelkaka med vaniljsås. Därtill passande drycker.

     Vi blev även underhållna med en musikfrågetävling.

       

      

(foto o text, CG Emilson)

Allmänt möte 11 okt, 2017 11 Oktober

Det allmänna mötet den 11 oktober, 2017 lockade 27 deltagare. Av dessa var 6 hedersmedlemmar i GTS (22%). Efter att ordföranden Bengt Hasseus hälsat alla välkomna och nya medlemmar röstats in i GTS intog kvällens sponsor 3M podiet och pratade om ”Passion for innovation”.

     Annelie Hult från företaget berättade att 3M startade 1902 och har idag ca 90.000 anställda i världen. Vd för det globala företaget 3M är en svensk, nämligen Inge Thulin. De producerar mer än 55.000 produkter men i Sverige saluför de bara ca 8000 produkter. De har 5 affärsområden där dental är ett. Bland de odontologiska produkterna kan nämnas kompositen Filtec Supreme, adhesivmaterialet Scotchbond Universal för selektiv, total och självets samt Rely X cement.

     GTS stipendiat Torgny Alstad rapporterade om sin nuvarande forskning som gick ut på att validera och följa kostutvecklingen med hjälp av stabila isotoper. De isotoper man då använder är i första hand isotoperna kol13 och kväve15. Med hjälp av dessa kan man få en viss uppfattning om kostens sammansättning vilket använts främst i historiskt personmaterial. Torgny har nu fått pengar för att titta på om analys av C13 och N15 i tandmaterial från nyligen extraherade tänder kan ge information om kostens sammansättning i stora drag.

     Kvällen föreläsare var Jario Robledo-Sierra från Medillin i Colombia. Han kom 2010 till avdelningen för Oral Medicin. Titeln på hans föredrag var ”Oral licken planus and thyroid disease – what do we know about this connection” och han höll det på engelska. Oral licken planus (OLP)  drabbar 0,5-1,3 % av befolkningen och då mest i 50-70-års åldern där kvinnorna är i majoritet. Många mediciner har ansetts som möjliga etiologiska faktorer för OLP. I ett arbete från 2013 kunde Robledo visa att medicinen Levaxin var starkt associerat med OLP. I ett annat senare arbete studerade han förekomsten av thyroidea sjukdomen hos 1611 patienter med OLP och som jämfördes med 1615 patienter utan OLP i en kontrollgrupp. I gruppen med OLP var förekomsten av thyroidea sjukdomen signifikant större än i kontrollgruppen. Nästan 11% av patienterna med OLP intog medicinen Levaxin jämfört med 2,5% i kontrollgruppen. Trots dessa resultat ville han ej rekommendera tandläkarna att sända alla sina patienter med OLP till läkare för att utreda om de också hade thyroidea sjukdomen.

 

Allmänt möte 21 sept 2017 21 September

Till det allmänna mötet på GTS den 21 september, 2017 kom 40 medlemmar. Ordförande Bengt Hasseus befann sig på resande
fot i Rwanda och besökte ett sjukhus och tandläkarhögskolan i Kigali, Rwandas huvudstad. Som mötesordförande
ledde Claes-Göran Emilson kvällens förhandlingar.

                 
Vad gäller Munhålan har ett nytt staket uppförts runt tomten och förhandlingar pågår med Sahlgrenska akademins
studentkår - SAKS – om att hyra ut Munhålan som kårlokal till dem till marknadsmässig hyra för att täcka våra kostnader
för drift och underhåll både på kort och lång sikt. Under hösten kommer balkongerna på ED9 att repareras/renoveras- en
viktig säkerhetsåtgärd. Byggnadsställningar är redan uppsatta på innergården.

     Kvällens sponsor var Nobel Biocare och Susanne Johnson visade produkter och pratade om företaget.

     Därefter var det GTS stipendiat pedodontisten Larisa Krekmanova, som berättade om sin avhandling som
handlade om smärta i barntandvården, erfarenheter och attityder. Hon uppehöll sig särskilt med det fjärde arbetet i avhandlingen
som redovisade resultat från en enkätstudier till ett stort antal tandläkare. Bl.a nämnde hon att äldre tandläkare och kvinnliga
tandläkare använde fler strategier i behandlingen av smärta hos barn vid tandläkarbesök än övriga tandläkare.

          Lars Gahnberg från  Hälsoodontologiska enheten inom Folktandvården
med ansvar för äldretandvården i Västra Götaland berättade under rubriken ”allt fler tänder på äldre” om tandhälsan hos den
åldrade befolkningen. Vi blir allt äldre och får behålla allt fler tänder högt upp i åldrarna. Särskilt intressant var att höra att efter 
2020 ökar antalet 80-åringar dramatiskt och mer än andra åldersgrupper. Det är då som 40-talisterna kommer upp i den 
åldern. Han berättade att den gamla ålderstrappan med topp vid 50 år behöver ritas om då toppen forsätter horisontellt upp i
60-70-årsåldern. Många personer med hög ålder är antingen oberoende, sköra eller beroende av samhällets tjänster och 8 av 10
personer kommer att passera genom dessa stadier. Ca 20% av 80-åringarna har en hög kariesrisk men bland de beroende är
det ca 50% som behöver nödvändig tandvård. Protesgenerationen kommer att fasas ut då allt fler äldre har egna tänder. Centrum
för äldretandvård är ett nätverk inom allmäntandvården och bedriver bl.a uppsökande tandvård men trots detta har ca 25% i
åldern >80 år tappat kontakten med tandvården. Lars berättade om Gerioweb, en metod där patienternas odontologiska
undersökningsresultat, inlagda på datorn, används i telefonkonferens med många inkopplade och uppkopplade tandläkare som
diskuterar behandlingsförslag.

Efter mötet bjöds vi på en härlig fisksoppa nere i restaurangen och fick då testa om det nya ljudisolerade material som satts upp
i taket hade en dämpande effekt på ljudnivån och ekot i salen.

 

GTS stipendier 30 Augusti

Se ovan under rubriken "Stipendier"