Nyheter

Allmänt möte 11 okt, 2017 11 Oktober

Det allmänna mötet den 11 oktober, 2017 lockade 27 deltagare. Av dessa var 6 hedersmedlemmar i GTS (22%). Efter att ordföranden Bengt Hasseus hälsat alla välkomna och nya medlemmar röstats in i GTS intog kvällens sponsor 3M podiet och pratade om ”Passion for innovation”.

     Annelie Hult från företaget berättade att 3M startade 1902 och har idag ca 90.000 anställda i världen. Vd för det globala företaget 3M är en svensk, nämligen Inge Thulin. De producerar mer än 55.000 produkter men i Sverige saluför de bara ca 8000 produkter. De har 5 affärsområden där dental är ett. Bland de odontologiska produkterna kan nämnas kompositen Filtec Supreme, adhesivmaterialet Scotchbond Universal för selektiv, total och självets samt Rely X cement.

     GTS stipendiat Torgny Alstad rapporterade om sin nuvarande forskning som gick ut på att validera och följa kostutvecklingen med hjälp av stabila isotoper. De isotoper man då använder är i första hand isotoperna kol13 och kväve15. Med hjälp av dessa kan man få en viss uppfattning om kostens sammansättning vilket använts främst i historiskt personmaterial. Torgny har nu fått pengar för att titta på om analys av C13 och N15 i tandmaterial från nyligen extraherade tänder kan ge information om kostens sammansättning i stora drag.

     Kvällen föreläsare var Jario Robledo-Sierra från Medillin i Colombia. Han kom 2010 till avdelningen för Oral Medicin. Titeln på hans föredrag var ”Oral licken planus and thyroid disease – what do we know about this connection” och han höll det på engelska. Oral licken planus (OLP)  drabbar 0,5-1,3 % av befolkningen och då mest i 50-70-års åldern där kvinnorna är i majoritet. Många mediciner har ansetts som möjliga etiologiska faktorer för OLP. I ett arbete från 2013 kunde Robledo visa att medicinen Levaxin var starkt associerat med OLP. I ett annat senare arbete studerade han förekomsten av thyroidea sjukdomen hos 1611 patienter med OLP och som jämfördes med 1615 patienter utan OLP i en kontrollgrupp. I gruppen med OLP var förekomsten av thyroidea sjukdomen signifikant större än i kontrollgruppen. Nästan 11% av patienterna med OLP intog medicinen Levaxin jämfört med 2,5% i kontrollgruppen. Trots dessa resultat ville han ej rekommendera tandläkarna att sända alla sina patienter med OLP till läkare för att utreda om de också hade thyroidea sjukdomen.

 

Allmänt möte 21 sept 2017 21 September

Till det allmänna mötet på GTS den 21 september, 2017 kom 40 medlemmar. Ordförande Bengt Hasseus befann sig på resande
fot i Rwanda och besökte ett sjukhus och tandläkarhögskolan i Kigali, Rwandas huvudstad. Som mötesordförande
ledde Claes-Göran Emilson kvällens förhandlingar.

                 
Vad gäller Munhålan har ett nytt staket uppförts runt tomten och förhandlingar pågår med Sahlgrenska akademins
studentkår - SAKS – om att hyra ut Munhålan som kårlokal till dem till marknadsmässig hyra för att täcka våra kostnader
för drift och underhåll både på kort och lång sikt. Under hösten kommer balkongerna på ED9 att repareras/renoveras- en
viktig säkerhetsåtgärd. Byggnadsställningar är redan uppsatta på innergården.

     Kvällens sponsor var Nobel Biocare och Susanne Johnson visade produkter och pratade om företaget.

     Därefter var det GTS stipendiat pedodontisten Larisa Krekmanova, som berättade om sin avhandling som
handlade om smärta i barntandvården, erfarenheter och attityder. Hon uppehöll sig särskilt med det fjärde arbetet i avhandlingen
som redovisade resultat från en enkätstudier till ett stort antal tandläkare. Bl.a nämnde hon att äldre tandläkare och kvinnliga
tandläkare använde fler strategier i behandlingen av smärta hos barn vid tandläkarbesök än övriga tandläkare.

          Lars Gahnberg från  Hälsoodontologiska enheten inom Folktandvården
med ansvar för äldretandvården i Västra Götaland berättade under rubriken ”allt fler tänder på äldre” om tandhälsan hos den
åldrade befolkningen. Vi blir allt äldre och får behålla allt fler tänder högt upp i åldrarna. Särskilt intressant var att höra att efter 
2020 ökar antalet 80-åringar dramatiskt och mer än andra åldersgrupper. Det är då som 40-talisterna kommer upp i den 
åldern. Han berättade att den gamla ålderstrappan med topp vid 50 år behöver ritas om då toppen forsätter horisontellt upp i
60-70-årsåldern. Många personer med hög ålder är antingen oberoende, sköra eller beroende av samhällets tjänster och 8 av 10
personer kommer att passera genom dessa stadier. Ca 20% av 80-åringarna har en hög kariesrisk men bland de beroende är
det ca 50% som behöver nödvändig tandvård. Protesgenerationen kommer att fasas ut då allt fler äldre har egna tänder. Centrum
för äldretandvård är ett nätverk inom allmäntandvården och bedriver bl.a uppsökande tandvård men trots detta har ca 25% i
åldern >80 år tappat kontakten med tandvården. Lars berättade om Gerioweb, en metod där patienternas odontologiska
undersökningsresultat, inlagda på datorn, används i telefonkonferens med många inkopplade och uppkopplade tandläkare som
diskuterar behandlingsförslag.

Efter mötet bjöds vi på en härlig fisksoppa nere i restaurangen och fick då testa om det nya ljudisolerade material som satts upp
i taket hade en dämpande effekt på ljudnivån och ekot i salen.

 

GTS stipendier 30 Augusti

Se ovan under rubriken "Stipendier"

Dechargemötet 26 april, 2017 26 April

På dechargemötet den 26 april, som samlade 31 medlemmar, berättade ordföranden Bengt Hasseus att ordet decharge betyder ”avlastande av börda”, dvs att årsredovisning och revisionsrapport avlämnas och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen tages. Efter denna avlastning kan styrelsen med andra ord fortsätta på nytt igen. Ordföranden meddelade bl. a att under 2016 hade GTS fått 41 nya medlemmar och den 31 december 2016 var antalet medlemmar 800.

Kvällens sponsor var ÅF som pratade om röntgenanvändning inom tandvården. ÅF hjälper till med tillstånd och med att uppfylla alla krav.

     Därefter följde en forskningspresentation av GTS stipendiaten Jonas Sundberg från avdelningen för Oral medicin. Han berättade om potentiella maligna sjukdomstillstånd i munnen i relation till HPV-infektion och cancerrisk. Humant papillomvirus, HPV, är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige och övriga världen. HPV ligger bakom de flesta fall av cellförändringar på livmoderhalsen där vissa kan vidarutvecklas till cancer. Vissa högriskvirus av HPV kan orsaka andra cancerformer såsom cancer i ändtarmen, penis och tonsiller. 95% av oral cancer är skivepitelcancer. Sambandet mellan oral skivepitelcancer och HPV är inte lika stark som vid livmoderhalscancer men de två senaste decennierna har man sett en markant ökning av incidensen av HPV-relaterande tungbascancer och tonsillcancer. I sina studier undersöker Jonas hur väl uttrycket av biomarkörerna p14, p16 samt E6/E7 korrelerar med en HPV-infektion i den orala slemhinnan. Vidare studeras vilka högrisk typer av HPV som finns hos patienter med leukoplakier och om det finns ett eventuellt samband med utvecklingen av oral skivepitelcancer.

     Kvällens huvudtalare var konstkännaren Paul Thomassen som även gästade oss på dechargemötet förra året. Hans föreläsning handlade om att ”alla kan samla på konst”. Paul har sedan 1990 ett konstgalleri på Götabergsgatan i Göteborg med inriktning på samtida konst. Med sig hade Paul ett antal tavlor och färgtryck som han visade och berättade om. Han inledde med att tala om graffitikonstnären Carolina Falkholt som har väckt uppmärksamhet med sina väggmålningar där hon hyllar kvinnokroppen och visade en av hennes litogafier. Han visade sedan grafisk konst av bl.a samtidskonstnärerna Ola Åstrand och Roger Metto. Han pratade även väldigt varmt för ”Våga Se”, en ideell förening som stöder samtidskonsten och unga konstnärer. De delar årligen ut tre stipendier och arrangerar ett stort konstlotteri. Varje medlem i Våga Se får ett grafiskt blad varje år. Genom detta medlemskap kan alla samla på konst.

Allmänt möte 15 mars, 2017 15 Mars

Det allmänna mötet den 15 mars 2017 lockade många medlemmar. Föreläsningssalen var helt fullsatt då ordföranden Bengt Hasseus hälsade alla välkomna. Efter information om aktuella ärenden på GTS intog kvällens företagssponsor Clinicland scenen och Falk Andersson berättade vad de gjorde.

   Clinicland är en handelsplatform som tandvårdskliniker kan köpa sina förbrukningsmaterial från. De tillhandhåller ett specialsortiment med över 700 unika varumärken. De har byggt upp ett globalt nätverk av leverantörer och kan på så sätt få ned inköpskostnaden för kliniken.

Kvällens fördrag gick i vinets tecken. Ulf Wagner, som driver restaurang Sjömagasinet, berättade om Sydafrikanska viner,


  ett intresse som ligger honom varmt om hjärtat. Sydafrika är det nionde största vinlandet i världen och producerade 2012 10 miljoner hektoliter det året. Vinodlingen är koncentrerad till Western Cap i sydvästra delen av landet där det finns ett behagligt Medelhavsklimat. Vinodlingen i Sydafrika startade den 2 februari 1659 då den första pressningen av vindruvor skedde. Ulf berättade att det finns ca 4-500 olika druvsorter, men 30-40 sorter står för 95% av all produktion. Idag har landet många unga vinstockar och ca 40% av dem är yngre än 10 år. Dessutom odlar man idag mer blå druvor (53%) än gröna vilket innebär att man har gått till att producera mer rött än vitt vin. Sydafrikas egen druvsort är Pinotage, en druva som togs fram 1924. Annars är Chenin blanc och Cabernet Sauvignon de vanligaste druvsorterna som odlas. Även jordmånen spelar en stor roll för vinodlingen och odling sker på både sandstens- eller granitbaserade jordar. I Stellenboschområdet odlas druvorna på skifferjord.

Efter föredraget gick vi ned till restaurangen där Frida och medhjälpare hade dukat upp för vinprovning.

     

På varje plats stod 5 glas, nämligen ett glas vitt vin (Chenin blanc Bellingham) och 4 glas rött vin (Fleur de Cap, Meerlust, Jacobsdal och Wagners vin).

       

Efter att vi hade smakat på vinerna och diskuterat våra omdömen kunde Ulf Wagner tala om vad vi hade i glasen. Därefter serverades vi en härlig kötträtt med efterföljande chokladkaka.
(referat & foto: CG Emilson)