Brev nr 1 från Ordf John Bratel 2022-02-12

Bästa GTS-medlemmar!

Jag är stolt och hedrad över det fina uppdraget Ni har gett mig. Vill också passa
på att tacka min företrädare, Margaretha Lindqvist för de fyra åren som hon har
lagt ner på GTS. Hon har gjort ett fint och mycket gediget arbete.

På något sätt så har cirkeln slutits för min del. Från att ha varit engagerad på olika
positioner i tandläkarsverige såsom Sveriges Tandläkarförbund, Svenska Tandläkare-
sällskapet, Tjänstetandläkarna centralt samt olika uppdrag på myndighetsnivå, så
har jag nu blivit ordförande i Göteborgs finaste odontologiska sällskap. Det är en
stor ära. När man kommer in i våra fina lokaler på Erik Dahlbergsgatan  9 så slås
man av de fina traditioner som GTS har, genom alla porträtt av tidigare generationers
ordföranden som hänger på väggarna. Man brukar ju ibland säga att det sitter i
väggarna. Det sägs ofta i ett negativt avseende. För att gå vidare så måste man
riva ner hela huset. Men i vårt fall, så finns det istället så mycket fint att vårda.
Så det är bara att försiktigt bygga vidare på det vi har. Som ny ordförande önskar
jag bygga på verksamheten vidare på dessa fina grunder, men också föra sällskapet
in i framtiden, så att våra unga tandläkare även fortsättningsvis vill vara med.

När jag 1975, som tandläkarstudent, för första gången satte min fot på GTS, så var
Malte Hultstam ordförande. Då var GTS också en lokalförening i Sveriges Tandläkar-
förbund. Det innebar också att tjänstetandläkarna, privattandläkarna och
universitetslärarna hade permanenta styrelseplatser i GTS. Sedan 2005 är dock
GTS återigen ett självständigt sällskap och alla dess medlemmar är just tandläkare
i föreningen.

Vem är jag då? Nybliven pensionär. Sammanboende med Annika. Två vuxna barn
samt dvärgpudeln Dani. Jag tog min examen 1977, och är specialist i orofacial
medicin samt docent vid Sahlgrenska akademin. Kom tidigt in i det som då var
sjukhustandvård, men som sedan 2018 är en specialitet.

GTS är ett sällskap för sociala aktiviteter, men är också en kunskapsbärare inom
odontologin med en fin kursverksamhet. Detta skall vi vara stolta över och
förvalta väl.

När denna pandemi någon gång tar slut, så hoppas jag att många hittar hit igen,
kanske bara för en öl och god social samvaro.

Vi ses på GTS!

John Bratel
Ordförande