Högtidssammanträdet 20 jan, 2018 2018-01-20

Ett 70-tal medlemmar välkomnades till Göteborgs Tandläkare-Sällskaps årliga högtidssammanträde
den 20 januari 2018 med bubbel och härlig kammarmusik av fyra musikanter med Anna Bogren i spetsen.
Denna gång var det extra festligt med tanke på att det i år är 125 år sedan GTS startade som odontologiskt
sällskap.

                             

     

Ordföranden Bengt Hasséus inledde mötet med att tacka för det gångna året.

      Därefter visade Claes-Göran Emilson bilder från
några nedslag i GTS´s långa historia med tonvikt på de senaste 30 åren. En stor milstolpe var
100-årsjubiléet 1993, som firades i Frimurarlogens lokaler och fortsatte med stor bankett på
Börsen. Under jubileumsåret serverades våra medlemmar ett 100-årspaket av 8 föreläsningsdagar
på Park Aveny med både nationella och internationella toppföreläsare. Nästa stora händelse
var 105-årsjubiléet 1998 som startade med 2-dagars föreläsningar på GTS´s lokaler. Överskottet
användes för inköp av flygeln i festlokalen. Denna invigdes sedan med att Bengt Gustavsson
klippte bandet och spelade på flygeln. År 2006 invigdes vår föreläsningslokal under högtidliga
former. Nästa jubileum skedde 2013 när GTS fyllde 120 år. Detta firades med konferens på
Clarion Hotel Post med föreläsare från Sverige, Norge och Polen.

    Emina Cirgic presenterade sedan sin årsrapport med trevliga och intressanta bilder
från året som gått.

        Efter utdelning av stipendier var det dags för
styrelseskifte. Bengt lämnade över ordförandekedjan till Margaretha Lindqvist som därmed axlar GTS´s
vidare öden som sällskapets fjärde kvinnliga ordförande genom åren.


   Därefter var det dags för 2017-års Elanderpristagare att inta scenen. Peter Lingström,
professor i Cariologi vid Odontologiska institutionen, gav en fin presentation av vad som rör sig ”I huvudet
på en kariolog”. Han inledde med tankar från igår med att steget till att bli tandläkare inte var så långt
eftersom båda hans föräldrar var tandläkare.
       Han läste i Malmö under en period då studenterna uppmanades att hoppa av pga tandläkaröverskottet.
Peter gjorde ej detta utan tog sin examen i Malmö 1986 och fortsatte med kariologiska studier som 1993
ledde fram till  doktorsavhandlingen ”On the cariogenic potential of starch”.
       Idag är karies fortfarande den stora folksjukdomen i världen. Vanligast av alla redovisade sjukdomar
är obehandlad karies i permanenta tänder med en global förekomst på 35% av alla vuxna individer
(2,4 miljarder människor). På sjätte plats hamnar allvarlig parodontit och på tionde plats obehandlad karies
i primära tänder (621 miljoner barn), så nog behövs det kariologer med fördjupade kunskaper om denna
folksjukdom. Peter berättade om den ekologiska plackhypotesen som visar ett samspel mellan tänder, saliv,
bakterier och kost för utvecklingen av karies och lyfte särskilt fram kostens roll där den dagliga mängden
socker är särskilt viktig. Riskindivider för karies på 2000-talet återfinns både bland barn, tonåringar, och
äldre-äldre. Men det finns även en lång rad sjukdomar som innebär en ökad risk för sjukdom. Nyligen
publicerade data från Göteborg visar att biofilmens syrebildande förmåga är större hos gravida kvinnor,
vilket leder till lägre plack-pH. Även den genetiska sidan anses idag vara en viktig faktor för karies.
Peter nämnde att i enkätstudier där frågan ställdes om karies är en sjukdom svarade och trodde 85%
att så ej var fallet. För tandlossning svarade 62% att det var en sjukdom liksom för förkylning (58%) och
influensa (87%). Peter kom sedan in på de stora frågor som diskuteras och arbetas med inom cariologin,
nämligen beslut om ”laga – inte laga” och var bör  ”the treatment decision point” ligga. Då det gäller
ofullständig exkavering av kariös tandvävnad har mycket seriös forskning visat på en framkomlig väg.
Då det gäller studenternas kliniska utbildning är förberedande träning med virtuella metoder på gång.
       Peter avslutade med att nämna att beteendeförändringar hos våra patienter då det gäller
kariessjukdomen är viktiga eftersom vi idag har kunskap och metoder för att förebygga sjukdom,
men det gäller att använda dem på rätt sätt. 

Efter mötet fortsatte festligheterna en trappa ned i festvåningen. Där serverade Frida och medhjälpare
Löjrom på nötbröd med västerbottenchips och pepparrotscreme.
Rosastekt anka med rostad blomkål, apelsinsky och pinjenötter 
   
och som dessert chokoladmousse med champagnejordgubbar, mascarpone och knäck.

         Margaretha Lindqvist höjde en skål för GTS´s stiftare
och Läkarsällskapets ordförande Kerstin Landin-Wilhelmsen framförde en hälsning och skålade för
våra två sällskap. Nöjda och glada lämnade vi alla GTS med många fina minnen i bagaget
från denna kväll.

   

  

 

(text o foton CG Emilson)