Allmänt möte 7 dec 2016 2016-12-07

Årets sista allmänna möte den 7 dec 2016

inleddes med att ordföranden Bengt Hasseus efter välkomsthälsning till ca 60 närvarande medlemmar meddelade att
GTS tidigare ordförande och hedersmedlem Ulf Kewenter har gått bort i en ålder av 85 år.


   Gunnar E Carlsson blev vald till korresponderande medlem i Sällskapet och fick diplom och blommor.

Till årets Elanderpristagare har utsetts Lars Sennerby.

Kvällens sponsor var Prodentor med vd Niels Rask i spetsen. Även på marsmötet i år gjorde de reklam för sina produkter. Denna gång pratade de om sin nya affärsidé att hjälpa till att förmedla försäljning och köp av tandkliniker.

   Doktoranden på Oral mikrobiologi Amina Basic pratade om sina studier som kommer att ingå  avhandlingen och som handlade om svavelväte (H2S) vid gingivit/parodontit. Svavelväte är en gas som produceras vid nedbrytning av proteiner bl.a i tandköttsfickan. Den är toxisk och anses ha pro-inflammatoriska egenskaper. Är även involverad i halitosis. Hon hade studerat svavelväteproduktionen in vitro från olika bakterier associerade med parodontit och funnit en hög produktion för Fusobakterier, Treponema denticola och Prevotella tannerae. I subgingivala plackprov från äldre Thailändare med parodontit studerades H2S produktionen med hjälp av bimuth metoden och resultaten pekade på att H2S kunde vara en värdefull markör av nedbrytning av proteiner i tandköttsfickan.

Därefter var det dags för kvällens förläsning med titeln ”Jätteprecis” – hur kan vi stödja nyanländas hälsa?
  Tandläkare Sara Rangmar inledde med att visa en röntgenbild med stora skador på underkäksmolarerna och ställde frågan hur vi i publiken såg på behandlingen om patienten var en papperslös asylsökande eller en patient med god ekonomi. Hon nämnde även vilka lagar som utfärdats av SoS och som gäller för tandvård till papperslösa.

  Henry Ascher, barnläkare och prof i folkhäsovetenskap fortsatte och pratade om effekten på barn som utsatts för krigets fasor och som har flytt och kommit till vårt land. Han nämnde att de uppvisar plågsamma minnesbilder, har mardrömmar och skadad tillit till samhället samt avsaknad av tillhörighet och framtidshopp. Många av de som söker asyl och får avslag håller sig undan. De har hela tiden en rädsla och känner ett kontinuerligt hot och är i konstant beredskap. Han tog även upp hur vi kan stödja dessa människor, återskapa trygghet och tillit och ge dem framtidshopp.

Efer mötet gick vi alla ned till restaurangen där Frida hade dukat upp ett härligt dignande julbord.

Studenterna kom och lussade och stämningen var på topp. En fin inledning på årets julfirande.