Allmänt möte 7 sept, 2016 2016-09-07

Om emigranter och immigranter då och nu

Efter möteförhandlingarna lämnade ordföranden Bengt Hasséus ordet till Sven Hilmersson,
   som erhållit GTS´s resestipendium. 
Hans rapport handlade om förebyggande barntandhälsovårdsprojekt för skolbarn i Rumänien.

Därefter kom turen till Roger Bodin som är verksamhetschef för Emigranternas Hus i Göteborg.
  Titeln på hans föreläsning var "Från Karl-Oskar och Kristina till Manouchehr och
Fatima, om ut- och invandring då och nu". Han berättade att under mitten av 1800-talet till 1930
utvandrade 1,3 miljoner, dvs. 25% av svenska befolkningen, till USA. För många skedde avfärden
från Packhuskajen i Göteborg och där de tog ett tårfyllt avsked av det gamla hemlandet. Roger
berättade även om hur Svenska Amerika rederiet uppstod, vilket innebar att man då kunde resa
direkt från Göteborg till New York istället för att åka via England. Roger delade med sig av  sin
kunskap om invandring och då med paralleller till dagens invandring. Immigration kan man se
som ett mynt, med en sida som immigrant och den andra som emigrant. Man får inte glömma
att vart än man kommer så tar man med sig sina rötter. Han poängterade också vikten av att i
tid säga stopp till de som delar in oss i vi och de. Det vi klarar av på ett framgångsrikt sätt
tillsammans över gränser, det blir man framgångsrik på.