Avliden, Birgit Thilander 2016-07-31

    Professor emerita Birgit Thilander har avlidit. Hon blev 92 år gammal.

Birgit var mycket aktiv som medlem i Göteborgs Tandläkare-Sällskap. Under åren 1986-88 var Birgit ordförande för GTS och var då den första kvinnliga ordföranden för vårt sällskap. 1979 hedrades hon av GTS med Elanderpriset.

På gåsfesten på GTS  i november 2015 berättade Birgit med stor entusiasm om sin odontologiska levnadsbana,  om hur det är och har varit att vara kvinna i den mansdominerade akademiska världen. Birgit växte upp i Gävle där hon tog studentexamen 1943. Efter tandläkarexamen på Kungliga Tandläkarhögskolan i Stockholm startade hon tillsammans med sin make Holger en privatpraktik i Dalarna. Att bli länsortodontist lockade Birgit och hon sökte till specialistutbildningen i ortodonti i Stockholm. Professor Lundström i ortodonti var emellertid ytterst tveksam att anta en kvinnlig tandläkare på sin avdelning för utbildning. På eget bevåg åkte Birgit 1954 till Wien under några månader för att skaffa de meriter hon behövde. Hon blev antagen till sin drömutbildning och fick så småningom sin specialistexamen i ortodonti. Samtidigt började hon sin forskarkarriär. Hon erhöll tjänst 1957 vid Tandläkarinstitutet i Umeå. Birgit disputerade 1961 på en avhandling om innervation av käkleden och blev 50 år senare 2011 jubeldoktor vid Karolinska Institutet. Som övertandläkare och docent i Umeå arbetade Birgit bland annat med vården av barn med kraniofaciala missbildningar.

1969 kom Birgit till Göteborgs universitet som professor i ortodonti och var då den första kvinnan i Sverige att bli professor inom odontologi. Under sin tid som chef på avdelningen för ortodonti var hon handledare för 19 avhandlingar och av de som disputerade blev 8 sedemera professorer. Hennes forskning har genom åren resulterat i mer än 200 artiklar. ”Forskning är för mig som att lägga ett stort pussel, där varje nytt resultat blir en ny pusselbit som passar in i det jag redan lagt. Jag har alltid varit nyfiken på hur nästa pusselbit kan se ut, och den nyfikenheten driver mig fortfarande” sade hon vid ett tillfälle för 5 år sedan i en intervju i Sahlgrenska akademins nyhetsblad ”Akademinliv”. Birgit var in i det sista fortfarande vetenskapligt aktiv med fokus på craniofacial växt och utveckling.