Nyheter

Avliden, Elanderpristagaren Jan Wennström 23 Maj

      

GTS´s Elanderpristagare professor Jan Wennström gick den 14 maj, 2021
bort efter en tids sjukdom. Han blev 74 år.

Jan erhöll år 2000 Elanderpriset för sin forskning inom parodontologi.

Jan avlade tandläkarexamen 1972 i Göteborg och disputerade 1982.
Från 2000 var han chef på parodontologiavdelningen under ett
decennium. Jan skapade ett framgångsrikt internationellt
specialistutbildningsprogram och hade en drivande roll i arbetet med
nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Hans forskning har prisats både nationellt och internationellt.
I april 2020 utsågs Jan till hedersdoktor vid Atens universitet för sin
forskningsgärning och sitt stöd till grekiska forskare inom ämnesområdet.

 

Högtidssammanträdet 18 jan, 2020 18 Januari

127 år har förflutit sedan Göteborgs Tandläkare-Sällskaps bildades den 19 januari 1893. Högtidsdagen brukar av
hävd firas närmaste lördag runt detta datum och i år inföll dagen för GTS´  Högtidssammanträde den 18 januari.
Över 40 deltagande gäster hade samlats till mingel med ett glas mousserande vin innan Sällskapets ordförande
Margaretha Lindqvist hälsade alla välkomna till mötet. Hon beklagade att hon inte hade sin ordförandekedja runt
halsen. När hon skulle hämta ut den ur sällskapets kassaskåp hade detta gått i baklås och nyckeln stod ej att finna.

   Amina Basic, vår förstesekreterare, visade med många fina bilder vad vi GTS´ medlemmar har
fått vara med om under det gångna året (se Bilaga nedan). 

      Efter den trevliga årsredogörelse delade Ken Hansen
ut sällskapets stipendier och forskningsbidrag.

   Därefter var det dags för Birgitta Köhler, 2019 års Elanderpristagare, att inta scenen.
Hon berättade från ett händelserikt yrkesliv fyllt med forskning, klinik och undervisning till ett pensionärsliv.
Efter tandläkarexamen 1968 i Malmö blev hon 1971 lockad av Bo Krasse att börja på avdelningen som assistent-
tandläkare. Där kom hon i kontakt med Douglas Bratthall som blev hennes handledare tillsammans med Krasse.
I sin forskning har Birgitta Köhler arbetat med mikrobiologiska problem. I sitt avhandlingsarbete från 1982 visar
hon att kariesförebyggande åtgärder på mödrar kan minska risken för överföring av S. mutans till deras spädbarn.
Fördröjningen eller uteblivande av tidig kolonisation av S mutans ledde till lägre kariesförekomst jämfört med
tidig kolonisation både i mjölktandsbettet som i tidiga permanenta tänder. Barnen i Oskarshamn följdes sedan
upp till 19 års ålder. Dessa resultat har rönt internationell uppmärksamhet. Birgitta lämnade sedermera fakulteten
och blev anställd av Folktandvården i Västra Götaland som föreståndare och klinikchef för vuxenkliniken på
Odontologen, en tjänst som hon innehade till sin pensionering 2008. Under senare år har hon ägnat tid åt ett
biståndsprojekt i Burkina Faso, ett av Afrikas fattiga länder, medsyftet att bedriva förebyggande tandvård på
skolbarn. De har haft med sig tandborstar, tandkräm och annat tandvårdsmaterial från Sverige och försökt
lära ut hur man ska sköta sin munhygien

     Under middagen nere i vår fina festlokal utbringade vår ordförande
flera traditionsenliga skålar inte minst till grundarna av GTS. Olle Larkö överbringade en hälsning från läkar-
sällskapet. Ken Hansen tackade för maten.

     
Därefter blev det underhållning med dansuppvisning av tandläkarstuderanden (tandkötten och borrsvängarna)
till popmusik. Kvällens meny bestod av en välsmakande blåmusselsoppa och till huvudrätt lammracks med
ljummen rotfruktsallad, grönkål och getost. Som avslutning fick vi en god chokladtårta med björnbär.

  

  

  

  

  

  _

(text: CG Emilson. Foto: Amina Basic och Kjell Ludwigsson)
_____________________________________________________________________________________

Bilaga

GTS´s årsredogörelse för 2019
Amina Basic:
 
Det årliga Högtidssammanträdet hölls den 19 januari. Då avtackades tidigare styrelsemedlemmar för fina
insatser under lång tid i GTS styrelse. GTS stipendier delades ut och GTS medlemmen Bertil Hager skänkte
en spottkoppsställning från en tandläkarmottagning till GTS samlingar. Spittoonen är från 1800-talet och
kan nu beskådas av oss medlemmar i samband med våra aktiviteter här på GTS. 2018 års Elanderpristagare
Mauritz Persson, en pensionerad ortodontiprofessor i Umeå kunde tyvärr inte närvara på Högtidssammanträdet
eftersom han samma dag fyllde 80 år. Ken Hansen, docent på ortodonti, höll istället en föreläsning med titeln
”Ortodonti i tiden” Kvällen fortsatte sedan en våning ner med god mat och trevligt umgänge. Hisingens
nationalorkester ”Vier Brillen” stod för kvällens underhållning.
    2019 års andra möte hölls den 6 mars. Claes-Göran Emilson gick då igenom stadgarna för Birgit och Holger
Thilanders fond. GTS´s stipendiat Jack Hilon berättade om sin studie. Av kvällens föreläsare Ulf Wagner fick vi
lära oss om Bordeaux viner och sedan följde vinprovning. Dechargemötet hölls i april och kvällens föreläsare var
Cecilia Bothorp, eventansvarig på Svenska Ostindiska Companiet AB som berättade om Ostindiefararen. Även
Thilanderfondens stadgar presenterades för andra gången och godkändes av medlemmarna. 
    I april gick hedersmedlemmen Bengt Waldenström bort. Han blev 93 år gammal. Bengt blev vald till heders-
ledarmot i GTS 1999 och var en mycket uppskattad och omtyckt kollega och vän.
    Under våren bjöds det även på 4 intressanta kurser. Bl.a med Anders Dyrbing från Norge  med titeln
”odontologisk søvnmedisin – tandlegens rolle mellom odontologi och medisin”. Även under hösten bjöds det på
fyra intressanta kurser.
    Den 30 augusti hölls en mycket lyckad kräftfest på GTS för andra året i rad. Trots fuktskadan i golvet i köket
i juli, som lett till ett stillestånd för Fridas  restaurangverksamhet och avsaknad av köksdel, hade Frida och
medhjälpare lyckats duka upp ett härligt buffébord med ett stort antal läckerheter i kräftans tecken. I slutet på
september var renoveringen klar och i oktober hade vi ett allmänt möte. Java Walladbei berättade om sin
forskning. Vi fick lära oss om emaljutvecklingsdefekter av Birgitta Jälevik.
     Gåsmiddagen hölls den 9 november. Margaretha Parén berättade om sitt volontärarbete i Kenya för organisa-
tionen Rotary Doctors innan det blev dags för svartsoppa, gås och äppelkaka med vaniljsås. Underhållningen
stod Peter Loguin, bassångare på Göteborgsoperan, för. 
     Den 12 december hölls årets sista allmänna möte. Kvällens föreläsare var Professor Lars Nordström med
titel ”Kina- en farlig stormakt”. Efter mötet bjöds det på glögg och traditionsenligt julbord. Lussetåget stod
tandläkarstudenter för. Med detta sammandrag vill 2019 år styrelse tacka för det gånga året. 

 


 

 

Allmänt möte med julbord 2019 12 December

Den 12 december var det dags för årets sista allmänna möte. Ordförande Margaretha Lindqvist
hälsade välkommen till en i stort sett fullsatt konferenssal. Om det var det stundande julbordet
som hägrade eller om det var intresset för Kina som lockade ska vi låta vara osagt. Men mycket
roligt var att se så många medlemmar. Hon berättade vidare hur det går med olika arbeten i
fastigheterna och vad som väntar nästa år. Samtliga lokaler är uthyrda, vilket är väldigt glädjande.
     Inval av nya medlemmar skedde samt förslag på ytterligare intresserade kollegor som vill bli
medlemmar lästes upp. GTS medlemsavgift beslutades förbli oförändrad. 475 kronor för ordinarie
medlem och 300 kronor för 65+ medlem. Vice ekonomiansvarig Gunilla Fornmark informerade
om den planerade budgeten. Därefter var det dags för val. Det blir inga förändringar i GTS
styrelse medan några förändringar skedde i nämnderna.
     Ordförande i Stipendienämnden, Ken Hansen, informerade om vilka som fått stipendier samt
om årets Elanderpristagare, som är professor emerita Birgitta Köhler. 
     Under övriga frågor togs frågan angående stilleståndsersättning till Frida upp. Frida var under
några månader tvungen att ställa in sin verksamhet då de fuktskador som uppstått i köket måste
åtgärdas och ingen verksamhet var möjlig under tiden. Ett förslag har arbetats fram i samarbete
med revisorn och fastighetsförvaltaren. Detta innebär att en ersättning på 100.000 kronor plus
moms (totalt 125.000 kronor) betalas ut. Beslut togs av medlemmarna att så ska ske.

   Därefter var det dags för kvällens föreläsning, Kina – en farlig stormakt.
Professor Lars Nordström, avdelningen för kulturgeografi på Handelshögskolan, Göteborgs
Universitet, berättade om Kinas utveckling från tiden med små enskilda riken till en sluten
stormakt och nuförtiden en stormakt som vill bli världsledande inom ekonomi, teknik och
kultur. Ämnet är högaktuellt då Kina har investerat i många bolag i Västsverige och har planer
på ytterligare investeringar. Men sedan Sveriges kulturminister i höstas utdelade ett litteraturpris
till den i Kina fängslade Gui Minhais är förbindelserna frostiga. Kinas ambassadör har även hotat
med att frångå tidigare ingångna avtal som berör verksamheter och industrier i västra Sverige.
     Lars Nordström har med stort intresse följt Kinas utveckling genom åren och han försökte
med sin berättelse om hur Kina agerat och utvecklats, få oss att bättre förstå den senaste tidens
agerande. Kina har i långa perioder haft en stor misstro mot sin omvärld. Samtidigt har man
en betydligt mer långsiktig planering avseende framtiden än västvärlden. Föreläsningen var
mycket intressant och följdes av en mängd frågor från våra medlemmar.
     Därefter blev det dags för lite glögg en trappa ner och det traditionsenliga julbordet. Men
då vi satt oss till bords fick vi först njuta av ett härligt Lucia-tåg med sjungande studenter
från Odontologen. Mycket uppskattat. Därefter köade vi till alla läckerheter som dukats fram.
Frida och hennes medarbetare hade nästan överträffat sig själva då det bjöds på flertal
sillrätter, Janssons, skaldjur, olika typer av lax, kallskuret i olika former, varmrätter och mycket
annat. Avslutningsvis bjöds vi på diverse söta desserter och massor av godis. Till detta
serverades öl eller vin och några som var sugna på snaps kunde få detta, vilket naturligtvis
resulterade i ytterligare sång. Ett riktigt härligt julbordsmöte med andra ord.

(Text: Margaretha Lindqvist)

Gåsfesten 9 nov, 2019 09 November

Volontärarbete som tandläkare i Kenya

Årets gåsfest den 9 november 2019 inleddes med en rapport av ordföranden Margaretha Lindqvist
och inval av nya medlemmar. Därefter intogs scenen av tandläkare Margareta Parén som berättade


         
om sina erfarenheter som volontärtandläkare i Kenya. Hon har tidigare arbetat både på
östra och västra Grönland innan hon sökte sig till Kenya där hon ett flertal gånger har
arbetat i 4- eller 6 veckors perioder för organisationen Rotary Doctors.

Denna organisation grundades 1988 av Rotarianen och journalisten Lars Braw. Genom sitt nätverk
inom Rotary fick han svenska läkare att anmäla sig frivilligt till läkaruppdrag för att förbättra
människors villkor genom att ge bra sjukvård och förebyggande vård till familjer som inte har
tillgång till detta. Numera utgör läkare eller tandläkare basen i Rotarys Doctors  verksamhet.
Ca 50 läkare/tandläkare har varit i Kenya under årens lopp. Ett annat projekt för organisationen
har varit att finansiera tillgång till rent vatten. Att gräva en brunn kan kosta upp till 35.000 kronor
och kan då serva 500 hushåll. Förr hämtade man vatten i ett gyttjehål, nu kan man ställa sin hink
eller dunk under strålen med rent vatten. Det är många som är nöjda och glada - dessutom
minskar magsjukdomarna.

Då det gäller tandläkarverksamheten åker man ut till skolor med mobil tandläkarutrustning.
Nu i september/oktober fick flera skolor i Kismuområdet besök av Rotary Doctors tandvårdsteam
bestående av Margareta med sin assistent Patrick.Skoleleverna, som alla har skoluniform, får
information om tandvård och tandborstning. Sedan får de ställa sig på led för att screenas under
primitiva förhållanden utomhus.

        

       

Nästa dag är det behandling av de elever som har stora hål eller tandbesvär. Behandlingen görs då
i en skolsal och vanligast behandling är extraktion då tandskadorna är så stora.

De har stora problem med karies då de odlar mycket rörsocker i dessa byar. Margareta känner en
stor tillfredsställelse att på detta sätt kunna hjälpa till. Det betyder så mycket för dessa människor.
Hon skall nästa år åka iväg igen till Kenya och arbeta som volontärtandläkare.
 
Efter detta intressanta föredrag gick vi alla ned till restaurangen för att avnjuta svartsoppan, gåsen
med alla tillbehör och som avslutning skånsk äppelkaka med vaniljsås. Under middagen underhölls

    
vi av Peter Loguin, bassångare på Göteborgsoperan, som sjöng ett antal visor till eget
gitarrackompanjemang.

     

    

(text: CG Emilson,  bilder: M. Parén och CG Emilson) 

 

Kräftfest 30 aug, 2019 02 September

30 augusti, 2019
 
Ett drygt 40-tal gäster kom till GTS för att avnjuta årets kräftfest och ha trevligt.
Det var andra gången som GTS anordnade en kräftfest istället för vårfest.


   

Efter lite mousserande fördrinksmingel nere i salongen hälsade Margaretha Lindqvist oss
alla välkomna och berättade om att fuktskadan i golvet i köket lett till ett stillestånd för
Fridas Kettils restaurangverksamhet sedan 8 juli med många avbokningar i juli, augusti
och september som följd. Runt 20 september skall det dock vara klart igen för att
återuppta denna verksamhet. Vidare berättade Margaretha att en ny videoprojektor är
installerad i föreläsningssalen. Efter ytterligare några punkter där revisionsberättelsen för
2018 framlades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet bjöd Margaretha oss ner en våning.

 

Där visade Ingela Åhman och Birgitta Jonsson från kvällens sponsor Neoss  företagets
implantatsystem för att ersätta förlorade tänder.

   

Inne i restaurangen hade Frida och medhjälpare trots avsaknad av köksdel lyckats duka
upp ett härligt dignande buffébord med ett stort antal läckerheter i kräftans tecken.
Stämningen i salen steg snabbt och ljudligt vid borden och alla njöt i stora drag. Anders
Holmén ledde allsången där vi sjöng ett flertal visor till kräftans lov. Kvällens fest blev
ytterligare ett fint minne att läggas till den långa raden av kollegiala fester på GTS.

    

   

(Text o foton: CG Emilson)