Gåsfesten 8 nov, 2014 2014-11-08

Lördagen den 8 november, 2014 kunde ordföranden Anna Bogren välkomna  
ovanligt många deltagare, över 60 gäster. 

Efter fördrinken samlades vi i konferenssalen där Anna i snabb takt avverkade de stående punkterna
på programmet med bl.a en tillbakablick av vad som hänt sedan i maj månad och med inval av nya
medlemmar. Två förslag till GTS hedersledamot hade inkommit, nämligen Kjell Ludvigsson och
Birger Rockler. Deras gedigna insatser under många, många år i olika GTS funktioner är väl värda att
hedra med ett hedersledamotskap. Kvällen sponsor var Rubicon Life Science som presenterade sitt
företag.

      Därefter berättade GTS stipendiat tandläkare Charlotte Andrén Andås

om sina pågående forskningsprojekt som handlar om frisktandvården.

     Mötet avslutades med en föreläsning

av Tommy Lilja, arkeolog och boende på ön Ven. Han gav en mycket underhållande och levande
berättelse om ”Livet på Hven” (Hven, dansk och äldre svensk stavning). Ön Ven, belägen i
Öresund ca 4,5 km från den skånska västkusten, tillhör Landskrona kommun. Den har 361
permanenta invånare varav Tommy Lilja är en av dem. Ven är känd för den branta kusten
Backafall. Ön har kallats ”Pärlan i Öresund” och är ett populärt turistmål, känd inte minst genom
Gabriel Jönssons dikt ”Vid vakten”, som börjar med orden ”Flicka från Backafall….” och som är
tonsatt av trubaduren Gunnar Turesson.

Tommy Lilja berättade vidare om den danske vetenskapsmannen Tycho Brahe (1546-1601)
som byggde sitt slott Uranienborg och 1584 sitt astronomiska observatorium Stjerneborg ungefär
mitt på ön. Där gjorde han noggranna mätningar av stjärnors, planeters och kometers banor.
Han lämnade ön 1596 och flyttade till Prag i Böhmen. År 1601 deltog  Tycho Brahe i ett gästabud.
Efter festen insjuknade han och dog efter 11 dagar. Tommy Lilja deltog 2010 i återöppnandet av
Tycho Brahes grav i Prag. Föreläsaren avslutade med att visa ett arkeologiskt fynd han hittat på Ven,
nämligen delar av ett solur i sten (se bild ovan till höger).

Festen en våning ned i restaurangen startade som sig bör med svartsoppa, därefter gåsen med
klassiska tillbehör och som avslutning skånsk äpplekaka, allt serverat med goda drycker som
GTS köksmästare Peter satt ihop. Under middagen och senare till dansen underhöll jazzkvartetten
Soft and Swing” med frontmusikern och tandläkaren Bo Holst på klarinett.

    

    

   

(text: CG Emilson)