Allmänna möten under 2023

                                                                          Onsdag 8/3.  Föreläsare: Bengt Hasseus, Elanderpristagare
                                                                          Fredag 21/4 AW med invigning av Munhålan
                                                                          Torsdag 27/4 Decharge-möte. Föreläsare: stipendiater
                                                                          Onsdag 6/9.   Föreläsare: Janne Josefsson
                                                                          Lördag 14/10  Jubileumskurs med jubileumsfest
                                                                          Lördag 11/11  Gåsfest. Föreläsare: Kristian Wedel
                                                                          Onsdag 6/12    Årsmöte med julbord. Föreläsare: Adam Cwejman

 

                                               Styrelsemöten under 2023

                                                                          Torsdag 9/2,  torsdag 16/3,  torsdag 20/4,  torsdag 25/5
                                                                          Torsdag31 /8,  torsdag 28/9,  torsdag 26/10,  torsdag 23/11