Länkar till allmänna möten att ta
del av digitalt:

Högtidsmötet den 29 april, 2022:
https://gtskonferens.streamify.io/play/broadcast/YgNriR5NfAO

Allmänna mötet den 26 augusti, 2022:
https://gtskonferens.streamify.io/play/broadcast/lGDWI49zu8w

Allmänna mötet den 6 oktober, 2022:
https://gtskonferens.streamify.io/play/broadcast/g3bVSPA7iJ5

Allmänna mötet den 12 november 2022:
https://gtskonferens.streamify.io/play/broadcast/r1BltP6vi5n

Allmänna mötet den 8 december 2022:
https://gtskonferens.streamify.io/play/broadcast/GN5QIokWuXk

Högtidsmötet den 21 januari, 2023:
https://gtskonferens.streamify.io/play/broadcast/E5OqIzlDUyj

Allmänna mötet den 8 mars, 2023:
https://gtskonferens.streamify.io/play/broadcast/jo2wSAmGFAn

Allmänna mötet den 27 april, 2023:
https://gtskonferens.streamify.io/play/broadcast/LRAgfM5qS3L