Kvällskurser, våren 2023

Akuta situationer i tandvården     
     Anna Larsson, leg läkare, övertandläkare i käkkirurgi, Med Dr

Tid:                 Onsdag 25 januari kl. 18.00-21.00
Pris:                975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:   Tandläkare
Kursvärd:      Gita Gale
 
Det är viktigt att all tandvårdspersonal är väl insatt i det akuta omhändertagande
av patienter som drabbas av oväntade medicinska komplikationer under tand-
behandling. Syftet med föreläsningen är att ge kunskap om akuta tillstånd, läkemedel
och utrustning som är aktuella vid akuta situationer, förslag på rutiner till kliniken.i


Mineraliseringsavvikelser – när behandla med blekning,
mikroabrasion eller resininfiltration?

    Nina Sabel, docent och övertandläkare i pedodonti

Tid:                 Onsdag 22 februari kl. 18.00-21.00
Pris:                975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:   Tandläkare
Kursvärd:      Sara Thorbert-Mros
 
Mineraliseringsavvikelser, såsom MIH (Molar-Incisor-Hypomineralisation) och fluoros
har vi väl alla stött på i vår kliniska vardag. Att behandla dessa tillstånd utifrån estetiskt
perspektiv kan vara en utmaning. Föredraget presenterar sambandet mellan etiologin av
vanligt förekommande mineraliseringsavvikelser, dess diagnosställande samt behandling.
Den estetiska behandlingen som är minimalt avverkande belyses; verkan av tandblekning,
mikroabrasionens effekt samt resininfiltrationens principer presenteras. Dessutom
tydliggörs behandlingar som är indicerade vid respektive diagnos.

Vad behöver tandteknikern av tandläkaren?

 Anette Tunhall, Tandtekniker och delgrundare av Svea Dentallab  

Tid:                 Onsdag 22 mars kl. 18.00-21.00
Pris:                975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:   Tandläkare
Kursvärd:      Soraya Kjellgren
 

I de 28 år jag har arbetat som tandtekniker har det blivit allt tydligare för mig hur viktigt
ett bra samarbete mellan tandläkare, tandtekniker och patient är. Det är grundpelaren
för ett lyckat resultat och grundpelaren i min föreläsning.
Del 1 . Keramer. Vilka olika egenskaper har de och när väljer vi vad och varför?
Planering, arbetsordning när det gäller större fall

Del 2. Analogt vs Digitalt. Vad händer om vi väljer bara det ena tillvägagångssättet? Vad
missar vi då? Vad behöver tandteknikern av tandläkaren för bästa resultat? Tips&Trix utlovas”

Tandvårdens etik

   Thomas Kvist, docent/övertandläkare, Odontologiska Institutionen, Sahlgrenska Akademin.
Tid:                Onsdag 19 april, kl. 18.00-21.00
Pris:               975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:  Tandläkare
Kursvärd:     Peter Jonasson
 
Som tandläkare ställs vi ofta inför frågeställningar om hur vi bör agera i det ena eller andra
fallet. Det är i grunden etiska frågor. Etik handlar om vad som är rätt och fel och vad som är
ont och gott. Det handlar också om hur en person bör vara och leva. I föredraget presenterar
jag kortfattat några av etikens grundläggande begrepp och teorier. Därefter belyser och
diskuterar jag några vanliga etiska problem i tandvården.

Anmälan:

Kontakta GTS kansli på e-post info@gtskansli.se eller telefon 031-711 91 74
Paketpris för alla fyra kurserna 3400 kr. Betala när du fått den faktura som
skickas efter anmälan. Samtliga kurser bedrivs i GTS lokaler,
Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg
Kursverksamhetens syfte är att bidra till efterutbildning inom odontologi och
närliggande områden för sällskapets medlemmar. För info om hur man blir
medlem se https://goteborgstandlakaresallskap.nu/
Välkommen
____________________________
Göteborgs Tandläkare-Sällskap
Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg
Tel/telesvar: 031-711 91 74
E-post: info@gtskansli.se
 
www.goteborgstandlakaresallskap.nu