Kvällskurser, hösten 2022

Juridik i tandvården     

  Ulf Fröberg, VD/ Chefsjurist, Institutet för medicinsk rätt   
 
Tid:                 Onsdag 14 september kl. 18.00-21.00
Pris:                975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:   Tandläkare
Kursvärd:      Maria Nygren
 
Föreläsningen kommer att behandla följande 
ämnen:Odontologisk rätt - tandvårdens rättsliga reglering.
Skyldigheter för vårdgivare i tandvården,
odontologiskt lednings- och yrkesansvar,
tillsyn av tandvårdsverksamheten och dess yrkesutövare


Den smärtsamma patienten

   Per Alstergren, professor, övertandläkare, prodekan

odontologiska fakulteten Malmö
Tid:                 Onsdag 28september kl. 18.00-21.00
Pris:                975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:   Tandläkare
Kursvärd:      Sara Thorbert-Mros
 
Föredraget kommer att omfatta senaste kliniskt tillämpbara 
forskningsrön inom orofacial smärta och käkfunktion och kronisk
smärta, identifiering av dessa patienter, enkel och effektiv
diagnosticering och behandling av TMD i allmäntandvård.

Området är mycket forskningsintensivt och det finns nu enkla, säkra
och effektiva sätt att ta hand om fler av dessa patienter i
allmäntandvården. Föreläsningen kommer även att ta upp hur de
utmaningar som dessa patienter kan utgöra i tandvården kan hanteras.

Kariologi i tiden- så gör vi nu

   Peter Lingström, professor i kariologi

   Ulf Örtengren, universitetslektor
Båda verksamma vid Sahlgrenska akademin, Göteborg

Tid:                 Onsdag 19 oktober kl. 18.00-21.00
Pris:                975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:   Tandläkare
Kursvärd:      Peter Jonasson
 
Peter och Ulf ger en uppdaterad och breddad syn på
kariessjukdomen baserat på vetenskap, evidens, klinik
och ny forskning. Prevention och minimal invasiv
tandvård diskuteras liksom behandling för bevarande
av den vitala tanden vid djup kariesskada".

Ortodonti, ett verktyg i verktygslådan och 
aligners, när är det svårt och när är det utmärkt

   Nayroz Mansour Ockell, ortodontist, Lemér tandreglering
Tid:                Onsdag 9 november kl. 18.00-21.00
Pris:               975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:  Tandläkare
Kursvärd:     Soraya Kjellgren
 
Hur man kan man använda ortodonti i kombination med andra
behandlingar för att förbättra behandlingsresultatet och uppnå
bättre estetik och funktion. Vad är lämpligt att behandla med
aligners och vilka behandlingar man skall undvika.
 

Anmäl dig idag!

Anmälan: Kontakta GTS kansli på e-post info@gtskansli.se eller
telefon 031-711 91 74
Paketpris för alla fyra kurserna 3400 kr. Betala när du fått den
faktura som skickas efter anmälan.
Samtliga kurser bedrivs i GTS lokaler, Erik Dahlbergsgatan 9, Gbg
Kursverksamhetens syfte är att bidra till efterutbildning inom
odontologi och närliggande områden för sällskapets medlemmar.
För info om hur man blir medlem se
https://goteborgstandlakaresallskap.nu/

Välkommen

____________________________
Göteborgs Tandläkare-Sällskap
Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg
Tel/telesvar: 031-711 91 74
E-post: info@gtskansli.se
 
www.goteborgstandlakaresallskap.nu