Kvällskurser, hösten 2023

Injection Moulding


Olof Ekdahl, tandläkare Vasa Viktoria tandvård

Tid:                 Onsdag 4 oktober kl. 18.00-21.00
Pris:                975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.40
Avsedd för:   Tandläkare
Kursvärd:      Per Olemyr
 
Kompositen formas efter silikonmallar (GC Exaclear) genom injektering. 
Detta tar bort osäkerhetsmoment vid uppbyggnad av tänder. Fördelar 
inkluderar minimalinvasivitet, förutsägbart resultat och möjlighet till 
justeringar. Det är användbart för komplexa morfologier, estetiska fall, 
erosion, abrasion och abfraktion.


Allmänmedicinska riskpatienter i tandvården

 Karin Garming Legert, adjunkt, övertandl, Karolinska Institutet
Tid:                 Tisdag 31 oktober kl. 18.00-21.00
Pris:                975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.40
Avsedd för:   Tandläkare
Kursvärd:      Gita Gale
 
Patienter med allmänmedicinska sjukdomar och ibland komplexamedicinska
sjukdomstillstånd och behandlingar är vanliga inomtandvården vilket medför
ökade krav på ett korrekt omhändertagande. Kursen ger grundläggande
kunskaper om sådana tillstånd där hänsyn behöver tas för att undvika att
komplikationer uppstår, samt kunna behandla medicinskt komprometterade
patienter avseende deras tandvårdsbehov. Vidare ger kursen kunskap om de
olika medicinska tillstånd som kräver förbehandlingar för att undvika
komplikationer vid behandling i munhålan.

Obstruktiv sömnapné – samarbetet mellan tandvård och
sjukvård

 Christine Lennartsson, övertandläkare bettfysiologi Mölndal 

Tid:                 Onsdag 8 november kl. 18.00-21.00
Pris:                975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.40
Avsedd för:   Tandläkare
Kursvärd:      Sara Thorbert Mros

Allt fler diagnostiseras med obstruktiv sömnapné och tandvården har en
viktig roll i omhändertagandet. Föreläsningen omfattar en översikt av sömn,
sömnstörningar och konsekvenserna av sömnbrist. Vi går igenom tandläkarens
roll i samarbetet med sjukvården och arbetet med apnébettskenor – från
regelverk, ansökningsförfarande, utredning, olika apnébettskenor samt rutiner
vid journalföring. 
 

Samband parodontit, hjärt- kärlsjukdom, diabetes och 
cancer

Anders Gustafsson, professor, övertandläkare, Karolinska Institutet
Tid:                Onsdag 30 november, kl. 18.00-21.00
Pris:               975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.40
Avsedd för:  Tandläkare
Kursvärd:     Sara Thorbert Mros
 
Anders Gustafssons forskning har rört sambandet mellan parodontit och andra
sjukdomar i kroppen, främst hjärt-kärlsjukdom, diabetes och cancer. Kursen lär
oss mer om dessa samband. Det kommer ibland frågor från patienter om detta.
Kvällen uppdaterar din kunskap på en vetenskaplig grund.

Anmälan:

Kontakta GTS kansli på e-post info@gtskansli.se eller telefon 031-711 91 74
Paketpris för alla fyra kurserna 3400 kr. Betala när du fått den faktura som
skickas efter anmälan.
Samtliga kurser bedrivs i GTS lokaler, Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg
Kursverksamhetens syfte är att bidra till efterutbildning inom odontologi och
närliggande områden för sällskapets medlemmar. För info om hur man blir
medlem se https://goteborgstandlakaresallskap.nu/

Välkommen
____________________________
Göteborgs Tandläkare-Sällskap
Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg
Tel/telesvar: 031-711 91 74
E-post: info@gtskansli.se
 
www.goteborgstandlakaresallskap.nu