Kurser

 

GTS kurser under våren 2021

Vårens preliminära kursprogram kommer med största sannolikhet att skjutas
upp och ges till hösten, tyvärr.

Nya paroddiagnoser - Anna Bogren               

Endodonti - Gunnar Stridh

Estetisk mjukvävnadskirurgi  - DejanTomic                           

Födoämnesallergi och orala besvär – Gita Gale
 

Datum kommer när vi vet mer om restriktionerna.

Håll ut!

Kursnämnden

________________________