Kurser

 

GTS kvällskurser under hösten 2019

Grundläggande estetiklära 

Martin Janda, privattandläkare i Lund, specialist i oral protetik, odont dr,
honorary associate professor i Hongkong samt flerfaldigt prisbelönt och
mycket uppskattad föreläsare

Tid:              Tisdag 3 september kl. 17.30-20.30.   OBS tid/datum!
Pris:             975 kr inkl. lättare middag kl. 18.30-19.00
Avsedd för: Tandläkare

Färgtagning - hur gör jag det praktiskt så att det verkligen stämmer i all sort belysning?
Karakterisering av tanden. Vad behöver tandteknikern veta, hur kommunicerar jag detta?
Hur beskriver jag när ”något inte stämmer”? Den intakta tanden och dess grundläggande
biometriska principer. Kursen ger en grundläggande estetiklära för att kunna använda i
vardagsprotetiken. Denna föreläsning hölls i samband med Forsbergs föreläsningspris
för 2015. 
   

Digitala vs konventionella avtryck 

Mikael Braian, tandläkare och tandtekniker med en helt digitaliserad
privat mottagning i Malmö

Tid:                Onsdag 18 september kl. 18.00–21.00
Pris:               975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:   Tandläkare

Välkomna på en kurs i det digitala med fokus på det kliniska!
Våra konventionella avtryck fungerar väl, vi har blivit experter på att lösa allt
från enkla till komplicerade fall med metoden. Ska vi överge en fullt fungerande
metod? Kursen kommer att belysa för och nackdelar med såväl den konventionella
som den digitala tekniken. Finns det något tillfälle där den digitala tekniken är
överlägsen?

Modern kompositteknik

Johan Hagman, privattandläkare i Varberg, uppskattad föreläsare
och en influencer på olika sociala medier som handlar om tandvård
och speciellt kompositteknik. 

Tid:                Onsdag 23 oktober kl. 18.00–21.00
Pris:               975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:   Tandläkare

Den främsta orsaken att man gör fyllningar idag är att gamla kompositfyllningar
utvecklar sekundärkaries - vi har en epidemi av dåliga kompositfyllningar!
Denna kurs handlar om hur vi gått tillbaka till ritbordet för att lösa de svårigheter
som kompositen har men också för att tillvarata dess styrkor - för att göra
fyllningar som inte bara fungerar bättre och håller längre utan dessutom känns
bättre. Vi kommer gå igenom hela konceptet med fokus på hur man återskapar
optimala kontaktpunkter för att skapa fyllningar som håller.

Att möta och förstå patienter med
psykisk ohälsa

Johan Sahlsten, specialistläkare i psykiatri, Psykoskliniken
Mölndals sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

Tid:                Onsdag 6 november  kl. 18.00–21.00
Pris:               975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:   Tandläkare

Flera psykiatriska diagnoser är omgärdade av stigma och förutfattade meningar.
Utmaningen att tolka och bemöta patienter med psykisk ohälsa är alltid utmanande,
inte minst inom kroppssjukvård/tandhälsa. Denna föreläsning ämnar till att ge en
fördjupad bild av personen bakom diagnosen och därmed underlätta i mötet.

 

 

Anmäl dig idag!

Antalet kursplatser är begränsat.
Kontakta GTS kansli per e-post eller telefon för anmälan.

Betala endast mot den faktura som skickas efter anmälan.

Paketpris för alla fyra kurserna är 3400 kr.
Samtliga kurser bedrivs i GTS lokaler. 

Kursdeltagare skall vara medlem i GTS

Göteborgs Tandläkare-Sällskap
Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg
Tel/telesvar: 031-711 91 74
E-post: info@gtskansli.se
www.goteborgstandlakaresallskap.nu