Kvällskurser, våren 2022

Inställda kurser. Återkommer med nya datum.

Djupa bett i högsta grad      Nytt datum: 20 april

Annika Torbjörner, Specialist i Oral Protetik
 
Tid:                 Onsdag 26 januari kl. 18.00-21.00
Pris:                975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:   Tandläkare
Kursvärd:      Awara Amin
 
Djupa bett är protetiska riskbett. Kronor och broar lossnar, tänder, konstruktioner 
och implantatkomponenter frakturerar lättare och proteser vill inte sitta. Med 
kliniska fall som grund kommer vägar presenteras för en säkrare protetik i djupa bett. 
Bland annat dessa frågor kommer att tas upp:
Hur kan kraftriktningen ändras i djupa bett? 
Frontal avstödning – vad är det och hur viktigt är det? 
Betthöjning – vad behöver man tänka på? 
Behöver man höja stegvis?

Juridiken i tandvården       Obs! Kursen inställd

Ulf H Fröberg, Institutet för medicinsk rätt
 
Tid:                 Onsdag 9 februari kl. 18.00-21.00
Pris:                975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:   Tandläkare
Kursvärd:      Maria Nygren
 
Föreläsningen kommer att behandla följande ämnen:
Odontologisk rätt - tandvårdens rättsliga reglering
Skyldigheter för vårdgivare i tandvården
Odontologiskt lednings- och yrkesansvar
Tillsynen av tandvårdsverksamheten och dess yrkesutövare 

Stiftpelare – vilken teknik och vilket
material ska jag använda?

Christel Larsson, docent/övertandläkare

Tid:                 Onsdag 30 mars kl. 18.00-21.00
Pris:                975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:   Tandläkare
Kursvärd:      Soraya Kjellgren
 
Under föreläsningen kommer vi diskutera och jämföra olika tekniker
och olika material som används för stiftpelare idag.
Vi kommer även snegla mot framtidens material och tekniker, och
slutligen prata om vad man gör om man vill undvika stiftpelare.

Anterior estetik och singelimplantat

Nicole Winitsky, övertandläkare i protetik
Tid:                Onsdag 6 april kl. 18.00-21.00
Pris:               975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:  Tandläkare
Kursvärd:     Gita Gale
 
När vi utför behandlingar i fronten så vill vi göra dem med så god
estetik som möjligt. Nicole kommer att föreläsa om estetiska
principer att ta hjälp av för att uppnå goda resultat samt gå in på
kliniska parametrar som påverkar våra resultat där både terapi-
planering, patientselektion och utförande är viktiga. Föreläsningen
kommer att visa fall med helkeramiska behandlingar och även
belysa senaste forskningen om anteriora singelimplantat och dess
lyckande och överlevnad över tid.
 

Anmäl dig idag!

Antalet kursplatser är begränsat.
Kontakta GTS kansli per e-post eller telefon för anmälan. 

Betala endast mot den faktura som skickas efter anmälan.
 
Paketpris för alla fyra kurserna 3400 kr.
Samtliga kurser bedrivs i GTS lokaler.
____________________________
Göteborgs Tandläkare-Sällskap
Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg
Tel/telesvar: 031-711 91 74
E-post: info@gtskansli.se
 
www.goteborgstandlakaresallskap.nu