GTS styrelse 2024      

                                                                                                                               

                                                                                                                              

                                                        Anders Ewert                          Sara Al-Badry                  Adnan Hajdarevic

                                                        Ordförande                            1:e sekreterare                       2:e sekreterare

                                                                Tel: 0709-22 47 07                                  Tel: 070-021 3185                               Tel: 073-674 0632
                                                          andersewert@hotmail.com                       saralbadry@gmail.com             Adnan.Hajdarevic@odontologi.gu.se

                                                                                                                                                     

                                                       Gunilla Fornmark              Agneta Robertson                           Bo Sundh

                                                                        Kassaförvaltare                           Biträdande kassaförvaltare                             Fastighetsvärd
                                                                        Tel: 0708-93 35 16                                        Tel:  0766-183144                                          Tel: 0768-24 23 49
                                                                    Gunilla.fornmark@oralcare.se       agneta.robertson@odontologi.gu.se                       bosundh@gmail.com

                                                          
                                                                                                                                                     
                                                                                                    André                      Claes-Göran             Matilda 
                                                       Vakant                                  Näf                             Emilson              Adolfsson

                                                            Kursnämndens                         Klubbmästare                          Webmaster                  Munhålans
                                                             ordförande                                                                                                                    studentnämnd

                                                          Tel:                                           Tel: 0736-89 24 97                  Tel: 0766-18 32 03        Tel:0760-68 40 55
                                                                                                      Andre.naf@gmail.com       emilson@odontologi.gu.se  matilda.nygren96@gmail.com