Ulf Kewenter
Ordförande 1994-1995

 

                                

Ulf Kewenter var född den 13 oktober 1931 och avled den 11 november 2016. Han blev 85 år gammal.
Efter tandläkarexamen 1962 arbetade han som privattandläkare i Göteborg.

Ulf Kewenter var Göteborgs Tandläkars-Sällskaps ordförande under åren 1994-95. Under jubileumsåret
1993 blev han vald till hedersmedlem för sina stora insatser för GTS.

Ulf Kewenter var även en duktig golfspelare och deltog i många tävlingar arrangerade av GTS.
Bilden visar segerpriset i en av dessa tävlingar.