Allmänna möten 2019

Sammanträde 1     19 januari          Högtidssammanträde (se referat), föreläsare: Ken Hansen "Ortodonti i tiden"
Sammanträde 2       6 mars             Föreläsare: Ulf Wagner: “Min gastronomiska resa - Bordeaux med provning"
Sammanträde 3     16 april              Dechargemöte. Föreläsare: Cecilia Bothorp: “Ostindiefararen Götheborg - ett äventyr"
Sammanträde 4     30 augusti         Allmänt möte med efterföljande kräftfest
Sammanträde 5       8 oktober         Föreläsare: Birgitta Jälevik: ”Emaljutvecklingsdefekter – Diagnostik och prevalens”
Sammanträde 6       9 november     Gåsfest. Föreläsare: Margareta Parén: På uppdrag som volontärtandläkare i Kenya
Sammanträde 7     12 december.    Föreläsare: Lars Nordström: "Kina- en farlig stormakt”

Allmänna möten 2020

Sammanträde 1      18 januari           Högtidssammanträde. Föreläsare: Elanderpristagaren Birgitta Köhler
                                  17 mars             Allmänna mötet inställt pga coronaoro
                                  28 maj               Dechargemötet blev också inställt pga coronan
Sammanträde 2       28 augusti         Allmänt möte med efterföljande kräftfest
Sammanträde 3         6 oktober        Föreläsare: Jessica Larning: "Balans i livet. Att brinna utan att brinna upp"
                                    7 november    Gåsfesten den 7 november inställd pga coronapandemin
Sammanträde 4         8 december    Allmänt möte "on line" via Zoom

Allmänna möten 2021

Sammanträde 1        26 januari.          Högtidssammanträde on line via Zoom. 2020 års Elanderpris tilldelas Claes Reit
Sammanträde 2        16 mars              Allmänt möte "on line" via Zoom
Sammanträde 3        22 april               Dechargemöte "on line" via Zoom
Sammanträde 4        27 augusti          Allmänt möte med efterföljande kräftfest
Sammanträde 5        30 september    Allmänt möte. Föreläsare: Elanderpristagaren Claes Reit
Sammanträde 6          5 november.    Gåsfest. Föreläsare: Anders Jonsson: ”Tandvårdsstöd och politik – går det ihop?”
Sammanträde 7          7 december     Allmänt möte med julbord. Föreläsare: Per Rehnberg: "Dental reflektioner från
                                                                 Abu Dhabi och några andra ställen"