Protokoll nr 3 fört vid GTS´s allmänna möte
den 6 oktober, 2020

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg.

Närvarande: Ordföranden Margaretha Lindqvist samt 37 ledamöter 

Dagordning:
§1.    Mötets öppnandes av ordförande Margaretha Lindqvist
§2.   Maria Nygren och Helena Klingberg Gunnesbyutsågs till justeringspersoner
§3.   Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen fastställdes
§4.   Föregående mötesprotokoll godkändes (finns tillgängligt på GTS hemsida)
§5.   Ordförandes rapport
: GTS var ålagda av räddningstjänsten att förse en vindsvåning i
        fastigheten på ED7 med en utrymningsväg. Denna slutfördes i maj.
        Vid senaste styrelsemötet hade det precis upptäckts en vattenläcka från ett kylaggregat
        på konferensvåningen där det runnit ner vatten i hörnet i festvåningen. Detta måste nu
        åtgärdas men ska inte påverka Fridas verksamhet.
        GTS försöker anpassa sin verksamhet utifrån rådande covid regler med avstånd och
        mellanrum mellan deltagarna både i konferenssalen och på festvåningen. För att hålla
        igång verksamheten även nu under covid arbetar GTS styrelse med att erbjuda
        medlemmar att delta i möten och eventuellt också kurser online. Detta dröjer dock
        något bland annat pga. inköp av nödvändig utrustning.
        Renovering av Munhålan var tänkt att påbörjas i början på detta år men det har tyvärr
        inte kommit igång ännu. Äntligen har offerter kommit in som styrelsen ska ta ställning
        till vid nästa möte. Förhoppningen är att arbetet ska påbörjas under hösten.
        Medicinhistoriska muséet ska renovera och har då hört av sig angående de möbler
        som GTS lämnat till muséet. Det beslutades att muséet tar hand om detta under
        renoveringen för att sedan kunna ställa ut igen. Medicinhistoriska muséet finns nu
        på Kronhusgatan 2F.
§6.   Inval av medlemmar: Flaureta Rexhaj,Hanna Schariot, Arezo Sehat Lou,Atheer Gabban,
        Erik Helander, Linda Boström, Reem Al Taha,Therese Westberg, Per Rehnberg, Eusebio
        Ramirez, Martin Asparusova, Angelica Andersson, Farzad Afzal, Chloe Nejadnik Afzal,
        Adam Alvenfors,Shervin Akhlaghi och Rebecka Akhlaghi
        Dessa godkändes av medlemmarna
§7.   Förslag till inval av medlemmar: Omoyemwen Emeka-Anazia föreslås av Maja Öfverman
        och Cecilia Levander, Lila Ghavamzadeh föreslås av Karzan Amin och Anne Trolle,
        Petra Larsson föreslås av Katarina Nilsson och Anki Lister, Mai Lin Lövgren föreslås av
        Linnea Hegge och Bie Holtz, Moa Brandt föreslås av Bengt Hasséus och Maria Nygren,
        Åsa Remper föreslås av Marie Staberg och Anna Oldin, Alexandra Fasth föreslås av Bengt
        Hasséus och Larisa Krekmanova, Camilla Sundin föreslås av Josefine Vingsäter och Anna
        Borcic, Sara Al-Badry föreslås av Maria Nygren och Anna Bogren
        Dessa godkändes av medlemmarna
§8.   Övriga frågor: Inga övriga frågor
§9.   Kvällens föreläsning ”Balans i livet. Att brinna utan att brinna upp” med Jessica Larning.
           Jessica som är beteendevetare och arbetar på Hagabadet Älvstranden

        med bl.a. workshops och kurser inom personlig utveckling, föreläste bland annat om sömn,
        kost, träning och meditation samt delade med sig av tips och verktyg att använda sig av i
        sin strävan efter att finna balans i livet

§10. Mötet avslutas
 
Göteborg den 6 oktober, 2020

Margaretha Lindqvist         Amina Basic         Maria Nygren        Helena Klingberg Gunnesby
Ordförande                       1:a sekreterare    Justeringsperson       Justeringsperson