Allmänna möten 2015
   Sammanträde 1          17 januari           Högtidssammanträde, föreläsare: Elanderpristagaren Gunilla Klingberg
   Sammanträde 2          17 februari         Föreläsare:  Kenneth Svensson om "Champagne"
   Sammanträde 3          30 mars             Föreläsare: Lars-Gunnar Andersson om "Svensken om svenskan"
   Sammanträde 4          28 april              Dechargemöte. Föreläsare: Sven Yrvind
   Sammanträde 5          16 september    Föreläsare: Agnes Wold
   Sammanträde 6            7 november     Gåsfest. Föreläsare: Birgit Thilander och Gunnar E Carlsson
   Sammanträde 7            9 december     Föreläsare: Carl Jan Granqvist

Allmänna möten 2016
   Sammanträde 1          16 januari           Högtidssammanträde, föreläsare: Elanderpristagaren Bertil Friberg
   Sammanträde 2          10 mars              Föreläsare: Christina Åhrén
   Sammanträde 3          28 april               Dechargemöte, föreläsare: Paul Tomassen
   Sammanträde 4            7 september     Föreläsare: Roger Bodin om emigranter och immigranter
   Sammanträde 5          12 november      Gåsfest. Föreläsare Lasse Swahn
   Sammanträde 6            7 december     Föreläsare: Sara Rangmar och Henry Ascher

Allmänna möten 2017
   Sammanträde 1           21 januari          Högtidssammanträde, föreläsare: Elanderpristagaren Lars Sennerby.  
   Sammanträde 2           15 mars             Föreläsare: Ulf Wagner: ”Sydafrika i mitt hjärta”
   Sammanträde 3           26 april              Dechargemöte, föreläsare: Paul Tomassen: "Alla kan samla på konst"
   Sammanträde 4           21 september    Föreläsare: Lars Gahnberg: "Allt fler tänder på äldre"
   Sammanträde 5           11 oktober         Föreläsare: Jario Robledo-Sierra: Oral lichen planus and thyroid disease –
                                                                    what do we know about this connection”
   Sammanträde 6           11 november     Gåsfest. Föreläsare Peter Loguin
   Sammanträde 7           13 december     Föreläsare: Maurits Persson

Allmänna möten 2018
   Sammanträde 1            20 januari         Högtidssammanträde, föreläsare: Elanderpristagare Peter Lingström
   Sammanträde 2            14 mars            Föreläsare: Daniel Buller: "Friskis & Svettis - 40 år i rörelse"
   Sammanträde 3            25 april             Dechargemöte. Föreläsare: Alf Carlsson: ”Gärna Champagne!!!”
   Sammanträde 4            31augusti         Kräftfest på GTS, se referat under nyheter
   Sammanträde 5            27 sept             Föreläsare: Annika Danielsson och Mikael Mangold
   Sammanträde 6            10 november    Gåsfest. Föreläsare Karin Flodhammar om sin resa till Kirgizistan
   Sammantröde 7            12 december    Föreläsare: Hans Ottosson “Om broar- Brobyggnationens historia,
                                                                    olika konstruktions- och materialtyper, broras samt udda och vackra broar ”