Allmänna möten 2009
   Sammanträde 1          17 januari            Högtidssammanträdet. Föreläsare: Elanderpristagaren Olle Larkö. Text och bilder.
   Sammanträde 2          24 februari          Föreläsare och sponsor: Confidentor
   Sammanträde 3          21 april               Decharge. Föreläsare: Kerstin Lundgren om ”tandhälsoprojekt i kåkstaden Khayelitsha i Kapstaden”
   Sammanträde 4          24 september     Föreläsare : Åke Lagerqvist som volontärtandläkare med Rotarys läkarbank i Motomo Kenya.
   Sammanträde 5            7 november      Gåsfest. Föreläsare: Håkan Liljekvist talade om choklad.
   Sammanträde 6            1 december      Gerd och Ingela från Oral B och SB12 berättade om sina produkter

Allmänna möten 2010
   Sammanträde 1          16 januari           Högtidssammanträde. Elanderpristagaren Jörgen Norén kunde ej närvara
   Sammanträde 2            1 mars              Föreläsare: Gunilla Klingberg om "vad Sveriges Tandläkarförbund gör"
   Sammanträde 3          10 maj               Föreläsare: Leif Borg och Göran Hammarskjöld om sitt tandvårdsprojekt i Rumänien
   Sammanträde 4          27 september    Föreläsare: Kerstin Westbacke om tandhälsan i skolor i Nepal
   Sammanträde 5          13 november     Gåsfest. Föreläsare: Thomas Norman om "Gås, krås och gudomliga drycker"
   Sammanträde 6             6 december

Allmänna möten 2011
   Sammanträde 1          15 januari          Högtidssammanträdet. Föreläsare: Elanderpristagaren Torsten Jemt
   Sammanträde 2          28 februari         Föreläsare: Bo Rothstein om: Uppväxtpolitik, en ny politisk agenda
   Sammanträde 3
   Sammanträde 4          28 september    Föreläsare: Claes Reit: ”Att skruva eller inte skruva - Etiska funderingar kring dentala implantat"
   Sammanträde 5
   Sammanträde 6            7 december     Föreläsare: Jan Derks: Funderingar kring implantatbehandling i parodontitbenägna patienter"

Allmänna möten 2012
   Sammanträde 1                                      Högtidssammanträde. Föreläsare: Elanderpristagaren Claes-Göran Emilson
   Sammanträde 2          21 mars             Föreläsare: Gunnar Bagge om implantatdistanser
   Sammanträde 3
   Sammanträde 4          29 oktober         Föreläsare: Sven Volter om ”Från soldaten i Hamlet till Påklädaren”  
   Sammanträde 5          10 november     Gåsfest. Föreläsare: Peter Schéle om "det självupplevda livet kring artisterna inom konstmusiken".
   Sammanträde 6            6 december      Föreläsare: Sverker Toreskog berättar och visar en film om sin tandläkarkarriär

Allmänna möten 2013
   Sammanträde 1           19 januari          Högtidssammanträde. Föreläsare: Elanderpristagaren Bengt Magnusson
   Sammanträde 2          12 mars             Föreläsare: Christina Fahlvik-Planefeldt, Kerstin Lundgren och Nils Lundberg om ”Att jobba i en kåkstad” 
   Sammanträde 3           22 april             Dechargemöte. Föreläsare: Ingela Engfors om "Keramer, när är de ett alternativ till metallkonstruktioner?"
   Sammanträde 4
   Sammanträde 5            9 november     Gåsfest. Föreläsare: Amir Khorram om "katastrofmedicinsk beredskap".
   Sammanträde 6            4 december     Föreläsare: Guy Heyden om ” Uti vår hage på huk och på mage”. Ordsatta botaniska bilder. 

Allmänna möten 2014
   Sammanträde 1             18 januari        Högtidssammanträde (se referat). Föreläsare: Elanderpristagaren Bengt Wenneberg.
   Sammanträde 2               5 mars           Föreläsare: B Hasseus, G Kjeller, M Wallström: “Oral cancer"
   Sammanträde 3             24 mars           Föreläsare: Marie Rådbo om “Ögon känsliga för stjärnor”.
   Sammanträde 4             28 april            Dechargemöte, Föreläsare: Peter Andersson Lind om "Ölbryggandets konst"
   Sammanträde 5               1 oktober       Föreläsare: Elmir Omerovic om "Brustet hjärta"
   Sammanträde 6               8 november   Gåsfest. Föreläsare: Tommy Lilja om "Livet på Hven"
   Sammanträde 7               9 december   Föreläsare: Björn Ranelid