Allmänna möten 2000
    Sammanträde 1              x januari        Högtidssammanträdet. Föreläsare: Elanderpristagaren Anders Hugoson
    Sammanträde 2              x mars           Föreläsare: 
    Sammanträde 3              x april            Dechargemöte.
    Sammanträde 4              x september  Föreläsare
    Sammanträde 5              x november   Gåsfest. Föreläsare:
    Sammanträde 6              x december    Föreläsare: 

Allmänna möten 2001
    Sammanträde 1            x januari           Högtidssammanträdet. Föreläsare: Elanderpristagaren Jan Wennström
    Sammanträde 2             x mars            Föreläsare: 
    Sammanträde 3             x april             Dechargemöte.
    Sammanträde 4             x september    Föreläsare
    Sammanträde 5             x november    Gåsfest. Föreläsare: 
    Sammanträde 6             x december     Föreläsare: 

Allmänna möten 2002
    Sammanträde 1              19 januari          Högtidssammanträdet. Föreläsare: Elanderpristagaren Jan Olsson
    Sammanträde 2              27 februari         Föreläsare Roland Svensson: Den framtida förbundsuppbyggnaden 
    Sammanträde 3              20 mars             Föreläsare Hans Remanius: Grå starr och andra ögonsjukdomar 
    Sammanträde 4              29 april               Ingen föreläsning
    Sammanträde 5              24 maj                Möte i samband med vårfest på Åstol 
    Sammanträde 6              26 september    Föreläsare Gull-Britt Axelsson: Attityder och förhållningssätt vid demens, Alzheimers och Parkinsons sjukdom. 
    Sammanträde 7                9 november     Gåsfest. Föreläsare Bengt A Öhnander: Götebosska Gubbs å Gumms
    Sammanträde 8               16 december     Föreläsare Lars G Pettersson & Peter Lingström: Vad kan vi lära av SBU-rapporten?


Allmänna möten 2003
    Sammanträde 1             18 januari           Högtidssammanträdet. Föreläsare: Elanderpristagaren Mats Jontell
    Sammanträde 2             24 februari         Föreläsare Gunilla Lidin-Janson: Forskning där medmänniskor deltar. Etikprövning. 
    Sammanträde 3             11 mars             Föreläsare Lyndon Cooper: Enhanced Implant Treatment Using Expedited Protocols.
    Sammanträde 4             22 april              Föreläsare Hélène Borrman: ”Långfredagsslaget” – en arkeologisk historia     
    Sammanträde 5               4 juni                Föreläsare Ingvar Brånemark: Osseointegrerade reservdelar, blod, märg och ben.
    Sammanträde 6               7 oktober         Föreläsare Hans-Göran Gröndahl: Unik ny röntgenteknik 
    Sammanträde 7               8 november     Gåsfest. Föredrag. Vad hände och händer under takåsarna i Sällskapets hus
    Sammanträde 8               9 december     Kammarmusikalisk afton med Giardinokvartetten.