Allmänna möten 1992
     Sammanträde 1        24 januari          Högtidssammanträdet. Föreläsare: Elanderpristagaren Göran Stenman: "Genvägen inom odontologin".
     Sammanträde 2        20 februari.        Föreläsare: Karl-Erik Kahnberg och Roy Samuelsson: "Oralkirurgiska problem i allmämpraktik"
     Sammanträde 3        25 mars.            Föreläsare: Rune Rennemark: "Vad går hem först - budskapet eller åhörarna".
     Sammanträde 4        28 april              Dechargemöte. Föreläsare: Carl Fredrik Almskoug och Ove Sjöström: "Privat eller offentligt". 
     Sammanträde 5        21 maj               Föreläsare: Jan Håkansson, Bertil Hager och Birger Olsson: "Vem vill ha en begagnad försäkring?"
     Sammanträde 6        27 augusti         Demonstrationsdagarna med ett odontologiskt smörgåsbord för hela tandvårdsteamet.
     Sammanträde 7        28 september    Föreläsare: SPANs stiftelses stipendiater berättar om sin forskning  
     Sammanträde 8        19 oktober         Föreläsare: Karin Öckert och Mats Jontell:  "Amalgam - inom och utom vetenskapens ram"
     Sammanträde 9        13 november     Gåsfest. Föreläsare: Jan Tunér: "Om laser inom tandvården".
     Sammanträde 10        7 december     Föreläsare: Jan Fornell: "Dax att regenera".

Allmänna möten 1993
     Sammanträde 1        23 januari.         Högtidssammanträdet. 100-årsjubiléet. Föreläsare: Elanderpristagaren Jan Carlsson
     Sammanträde 2        25 februari        Marshall Midda: "Laser dedntistry - the light thing to do".
     Sammanträde 3        30 mars             Föreläsare: Stefan Åhrén och Claes Myrin: kommunikation mellan praktiken och dentallaboratoriet 
     Sammanträde 4        30 mars             Extra sammanträde angående ärendet om nya hedersledamöter
     Sammanträde 5        26 april             Dechargemöte. Föreläsare: Lars Salonen: Epidemiologi med tonvikt på Älvsborgsstudien
     Sammanträde 6        12 maj.              Föreläsare: K.G. Olsson: Protetik i avancerade fall
     Sammanträde 7        22 september   Korta redogörelser av GTS stipendiater
     Sammanträde 8        25 oktober        Tomas Svidén från Spendrup bjöd på en ölprovarkurs.
     Sammanträde 9        14 november    Gåsfest. Föreläsare: Gordon J. Christensen berättar om CRA, Clinical Research Associates
     Sammanträde 10        9 december.    Föreläsare: Jens Pindborg och Tony Axell. BBC-filmen om HIV och tandläkarpraktiker

Allmänna möten 1994
     Sammanträde 1        22 januari           Högtidssammanträdet. Föreläsare: Elanderpristagaren Göran Koch
     Sammanträde 2          3 mars              Föreläsare Eva Bejerot: Forskningsrapport
     Sammanträde 3        20 april               Dechargemöte. Föreläsare Jan Lilja: Missbildningskirurgi i ansiktet: var står vi idag?
     Sammanträde 4        17 maj                Föreläsare Eva Berglin: Hjärttransplantation - igår, idag och imorgon. Var står vi?
     Sammanträde 5          6 september     Föreläsare Edgar Borgenhammar: Hur skall den framtida vården se ut och hur skall den finansieras?
     Sammanträde 6        20 oktober          Föreläsare Göran Koch: Vilka stora frågor står Sveriges tandläkarförbund inför idag
     Sammanträde 7        13 november      Gåsfest. Föreläsare Bengt Carlsson: Djurtandvården i Borås djurpark
     Sammanträde 8          6 december      Föreläsare: Annika Dörrhede: Det nya pensionssystemet 1996

Allmänna möten 1995
     Sammanträde 1        28 januari          Högtidssammanträdet. Föreläsare Elanderpristagaren Jens Pindborg
     Sammanträde 2        23 februari         Föreläsare: Birgit Thilander: Erfarenheter från Colombia i Sydamerika
     Sammanträde 3        23 mars             Föreläsare: Eva Haglind: Titthålskirurgi - modern kirurgi?
     Sammanträde 4        27 april              Dechargemöte. Föreläsare: Inger von Bültzinglöwen: Patientklagomål - hur hanteras dessa
                                                                          i Socialstyrelsen och i Förtroendenämnden? 

     
Sammanträde 5      
  12 maj                GTS demonstrationsdag     
     Sammanträde 6        13 september    Föreläsare: Gunnar E Carlsson: Protetikens utveckling under 40 år. En tillbakablick och 
                                                                          funderingar om framtiden
     Sammanträde 7        24 oktober         Föreläsare: Alf Nachemson: Aktuellt om ont i ryggar
     Sammanträde 8        10 november     Gåsfest: Einar Höjer Harksen: Om Fritiof Nilsson Piraten och gåsmiddagar
     Sammanträde 9          5 december     Föreläsare: Lars Rekke: Varför premietandvård?