Allmänna möten 1996
     Sammanträde 1         20 januari          Högtidssammanträdet. Föreläsare: Elanderpristagaren Lars-Åke Hansson 
     Sammanträde 2         20 februari         Föreläsare: Sture Nyman: Återuppbyggnad av förlorad parodontal stödjevävnad
     Sammanträde 3         20 mars             Föreläsare: Leif Leisnert: Tandläkarkåren inför framtiden - vinnare eller förlorare?
     Sammanträde 4         25 april              Dechargemöte. Föreläsare: Karl-Erik Kahnberg: Oral kirurgi - käkkirurgi. Utveckling och möjligheter
     Sammanträde 5         28 maj                Föreläsare: Lars Hollender, Seattle: På västfronten inget nytt. Några reflexioner över amerikansk
                                                                       grund- och specialistutbildning     
     Sammanträde 6        10 september     Föreläsare: Stig Karlsson: Nya tankegångar och trender inom Oral Protetik                                                       
     Sammanträde 7        15 oktober          Föreläsare: Hans Fride: Tandläkarens, speciellt ortodontistens roll i behandlingen av patienter med
                                                                        kraniofaciala missbildningar
     Sammanträde 8          9 november      Gåsfest. Föreläsare: Gerd Hegnell: Gerds odont stå-upp vid Mårten Gås. Om gamla teaterminnen
     Sammanträde 9          5 december      Föreläsare: Ann-Britt Magnusson: Hur vill vi se vårt tandläkarförbund i framtiden

Allmänna möten 1997
     Sammanträde 1        18 januari           Högtidssammanträdet. Föreläsare: Elanderpristagaren Karl-Erik Kahnberg
     Sammanträde 2        20 februari          Föreläsare: Hélène Borrman: Rättsodontologi och historisk odontologi   
     Sammanträde 3        11 mars              Föreläsare: Åke Brandberg: Renrutiner och sterilt. Hur gör vi i sjukvården 

     Sammanträde 4        21 april               Dechargemöte. Föreläsare: Birgitta Stevinger: Odontologisk informationssökning via databaser och internet
     Sammanträde 5        26 maj                Föreläsare: Jan-Otto Ottosson: Prioriteringar i sjukvåden - går de att tillämpa i tandvården?
     Sammanträde 6        16 september     Föreläsare: Peter Lingström: Kost och tandhälsa. Gamla principer eller nya sanningar
     Sammanträde 7          8 oktober          Föreläsare: Anne-Marie Olheden: Ökar välfärden - se vart utvecklingen går!
     Sammanträde 8          8 november      Gåsfest. Föreläsare: Lars Olbe: Losec: från problembarn till försäljningsledare
     Sammanträde 9         2 december       Föreläsare: Jan Söderholm: Annorlunda användningsområde för ett glasfiberförstärkt kompositmterial

Allmänna möten 1998
     Sammanträde 1       17 januari            Högtidssammanträdet. Föreläsare: Elanderpristagaren Hans Friede
     Sammanträde 2      18 februari           Föreläsare: Jan Ekstrand: Kvicksilver, plaster och fluor  - "gifter" i vår odontologiska vardag 
     Sammanträde 3       18 mars              Föreläsare Guy Heyden: ”Hela människan – humanekologi för vårdpersonal”
     Sammanträde 4        22 april               Dechargemöte. Föreläsare Hans Sandberg: Är du beredd att betala för att bli borrad eller
                                                                       betala för att slippa
     Sammanträde 5        25 maj                Anna Bogren och Ingela Engfors: Orientaliska äventyrsresor
     Sammanträde 6          9 september     Föreläsare: Ingegerd Mejàre: När skall man sätta borren i tanden? Aspekter på kariesprogression 
                                                                        i det unga permanenta bettet
     Sammanträde 7        14 oktober.         Edward Lynch, London: "Adhesive dentistry", en liten uppdatering
     Sammanträde 8          7 november      Gåsfest. Föreläsare: Gunnar Bergström: Vad är en doft? Med näsan som vägvisare i lukternas värld 
     Sammanträde 9          1 december      Föreläsare Dowen Birkhed: Tandkrämsreklam genom tiderna

Allmänna möten 1999
     Sammanträde 1        23 januari           Högtidssammanträdet. Föreläsare: Elanderpristagaren Ulf Berggren
     Sammanträde 2        22 februari         Föreläsare Annica Dahlström: Skillnader mellan manliga och kvinnliga hjärnor
     Sammanträde 3        18 mars              Föreläsare Jan Wennström: Mjukvävnadsestetik - möjligheter och begränsningar
     Sammanträde 4
        21 april               Dechargemöte, Föreläsare: Louise Ulfhake och Per Rehnberg: Kommunicera med patienten
     Sammanträde 5        25 maj                Föreläsare Margareta Parén och Jonas Andersson: Arbete på Grönland som tandläkare
     Sammanträde 6          2 september    Föreläsare Maria Lien: ADAM - ett anatomi och fysiologprogram     
     Sammanträde 7          8 oktober          Föreläsare Kenneth Johansson: Om öl - från ax till flaska
     Sammanträde 8        13 november      Gåsfest. Föreläsare P.O. Olsson: En akademisk kvart - Lundatraditioner och gås
     Sammanträde 9          7 december      Föreläsare Sven-Åke Lundh: Tinnitus - Millennium