Allmänna möten 1989
     Sammanträde 1         28 januari           Högtidssammanträdet. Föreläsare: Elanderpristagaren Maud Bergman

Allmänna möten 1990
     Sammanträde 1         20 januari           Högtidssammanträdet. Föreläsare: Elanderpristagaren Gunnar Bergenholtz: "Bakterier i
                                                                    fyllningsskarvar - fara för pulpan"
     Sammanträde 2           6 februari          Föreläsare: Göran Granath och Mascot Seger-Fjaerstad: Tandvård i tid och rum.
     Sammanträde 3           8 mars.             Föreläsare: Göran Koch: "Vart är Tandläkarförbundet på väg?"
     Sammanträde 4           3 april               Föreläsare: Kerstin Gröndahl: "Säkrare röntgendiagnostik genom bildbehandling" och
                                                                                       Panos Papapanou: "Prioriteringar inom parodontal behandling"            
     Sammanträde 5           4 maj                 Möte och efterföljande GTS´s demonstrationsdag. Tema: "Klistra,klibba - adhesiv tandvård".           
     Sammanträde 6         25 september     Föreläsare: Birgit Thilander: "Ortodonti då och nu"
     Sammanträde 7            6 november     Möte med återinvigning av ED9 efter ombyggnad  
     Sammanträde 8          10 november.    Föreläsare: Gunnar E. Carlsson: "Flytta tänder för att tugga bra och må bättre"
     Sammanträde 9            5 december     Föreläsare: Ingvar Ericsson:  "Parodontologi, ortodonti - bettrehabi/itering, kliniska erfarenheter".

Allmänna möten 1991      
     Sammanträde 1          19 januari           Högtidssammanträdet. Föreläsare Elanderpristagaren Sven G Carlsson: "Psykologen och tandläkaren,
                                                                     en bra kombination!"    
     Sammanträde 2          25 februari         Föreläsare: Guy Heyden: "Miljö, livsstil och hälsa - Kosterhälsan"
     Sammanträde 3          20 mars             Föreläsare: Carl-Johan Spak: "Egenvård med fluor" samt Mats Jontell: "Slemhinnor och amalgam"
     Sammanträde 4          25 april              Föreläsare: Hans-Göran Gröndahl: "Utvecklingen inom den odontologiska röntgendiagnostiken".
     Sammanträde 5          24 maj                Möte samt efterföljande demonstrationsdag med temat "Odontologisk bokmässa" med föreläsningar
                                                                             av Per-Åke Henriksson, Lars laurell samt Jens J. Pindborg
     Sammanträde 6          10 september    Föreläsare: Sven Andersson: "Akupunktur".  
     Sammanträde 7          10 oktober         Föreläsare: Tomas Timander: Fibromyalgi - vad är det?
     Sammanträde 8           8 november.     Föreläsare: Barbro Dahlstrand: "Vad är Vasastan - är den liksom vi en pigg 100-åring!"
     Sammanträde 9           2 december.     Föreläsare: Alf Axelsson: "Tinnitus, vad kan göras och vad är de senaste rönen på detta område?"